Kết nối, chia sẻ dữ liệu giúp nâng cao chất lượng quản lý, liên thông TTHC
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giúp nâng cao chất lượng quản lý, liên thông TTHC

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 23/04/2024 09:16

BHXH Việt Nam vừa có Báo cáo gửi Bộ TT-TT về Kết quả triển khai chuyển đổi số Quý I năm 2024. Theo đó, BHXH Việt Nam đã và đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về Bảo hiểm với các CSDL chuyên ngành khác để làm giàu dữ liệu, phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Cụ thể, triển khai Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định CSDL quốc gia về bảo hiểm; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, đến nay, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an kết nối chia sẻ, xác thực, đồng bộ thông tin liên quan đến BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với CSDL quốc gia về dân cư.

Đến nay, Hệ thống của BHXH Việt Nam xác thực hơn 96 triệu thông tin nhân khẩu trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý, trong đó có khoảng 87,75 triệu người đang tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, chiếm 97,3% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội) với CSDL quốc gia về dân cư.

Đồng thời, phối hợp tích hợp thông tin sổ BHXH trên ứng dụng VNeID, đến nay, đã có hơn 15,4 triệu lượt truy vấn thông tin sổ BHXH thành công để tích hợp lên ứng dụng VNeID.

BHXH Việt Nam cũng đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, cung cấp thông tin trên Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế-xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hoàn thiện quy trình để tích hợp, cung cấp các DVC trên Cổng DVC quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, DN dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã kết nối, đồng bộ thông tin, dữ liệu (Tình hình đồng bộ hồ sơ; Thống kê tình hình nhận và xử lý hồ sơ; Thống kê hồ sơ nộp từ Cổng DVC quốc gia) đáp ứng yêu cầu tại Quyết định.

BHXH Việt Nam đã phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ TT-TT triển khai thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố. Thực hiện việc tiếp nhận, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh từ Bộ Tư pháp để thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 63 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đã phối hợp với Bộ Tư pháp cung cấp 2 API tra cứu giấy chứng sinh, giấy báo tử theo nội dung tại công văn số 907/BHXH-CNTT ngày 3/4/2023 của BHXH Việt Nam và đã hoàn thành việc xây dựng API tiếp nhận dữ liệu khai tử từ hệ thống của Bộ Tư pháp sang hệ thống của BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với Tổng cục Thuế (TCT). Theo đó, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc bóc tách, xử lý dữ liệu của các gói tin từ TCT chuyển sang; thực hiện phân tích, đối chiếu với dữ liệu của ngành BHXH Việt Nam để lên biểu mẫu gửi BHXH tỉnh, thành phố khai thác.

Kết nối dữ liệu với Bộ LĐ-TBXH, BHXH Việt Nam đã chia sẻ, khai thác nhóm thông tin về BHXH, BH thất nghiệp. Cung cấp tiện ích tra cứu cho cán bộ thuộc các Trung tâm Dịch vụ việc làm trên cả nước để tra cứu các thông tin: Trạng thái tại thời điểm tra cứu (đang tham gia tại đơn vị sử đơn vị SDLĐ nào, mã cơ quan BHXH quản lý; đã nghỉ việc); trạng thái hưởng chế độ BHXH; tháng dừng đóng gần nhất; tổng thời gian tham gia BH thất nghiệp chưa hưởng; lương bình quân 6 tháng cuối của lần chốt sổ cuối cùng trong quá trình giải quyết trợ cấp BH thất nghiệp; phối hợp tích hợp, cung cấp DVC Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVC Quốc gia. Đến nay, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BH thất nghiệp cho 379.617 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng TCTN cho NLĐ.

BHXH Việt Nam đã kết nối với Bộ KH-ĐT thực hiện liên thông dữ liệu theo quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan BHXH theo Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN, chi nhánh, văn phòng đại diện khai trình việc SDLĐ, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của DN theo Nghị đinh số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); thống nhất phương án quản lý và sử dụng dữ liệu về dân số tại Việt Nam, bảo đảm chính xác, chặt chẽ, đúng quy định theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3449/VPCP-KGVX ngày 16/5/2023 về số liệu dân số Việt Nam.

Nhằm kết nối dữ liệu với Bộ Nội Vụ, BHXH Việt Nam đã thực hiện rà soát các thông tin hiện có trong phần mềm Quản lý nhân sự ngành BHXH Việt Nam với các trường dữ liệu thuộc mẫu sơ yếu lý lịch hợp nhất về việc triển khai Quyết định 893/QĐ-TTg và Đề án 06. BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu toàn bộ CCVC và NLĐ ngành BHXH Việt Nam sang CSDL quốc gia về cán bộ, CCVC do Bộ Nội vụ quản lý (hoàn thành 3 từ ngày 30/6/2023) thông qua trục tích hợp dữ liệu quốc gia của Bộ TT-TT.

Phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử từ các cơ sở KCB trên toàn quốc phục vụ triển khai các DVC trực tuyến “Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến” và 2 nhóm TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh-đăng ký thường trú-cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử-xóa đăng ký thường trú-hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng”. Đến nay, trên toàn quốc có 1.240 cơ sở KCB đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 2.512.206 dữ liệu được gửi; có 1.647 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 1.041.818 dữ liệu được gửi; 629 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử, với 11.087 dữ liệu được gửi.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã kết nối thử nghiệm với Bộ GD-ĐT để theo dõi, đánh giá tình hình việc làm của sinh viên sau khi ra trường, dự báo xu hướng nghề nghiệp. Đồng thời, tiếp tục duy trì cung cấp Danh mục dữ liệu mở (theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH ngày 23/9/2021) trên Cổng Dữ liệu Quốc gia tại địa chỉ https://open.data.gov.vn.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đã chia sẻ dữ liệu thẻ BHYT cho các cơ sở KCB để phục vụ KCB BHYT, bàn giao toàn bộ CSDL hộ gia đình tham gia BHYT cho Bộ Y tế để xây dựng hồ sơ sức khỏe; tiếp nhận dữ liệu bảo lưu, dữ liệu thẻ BHYT từ BHXH Bộ Quốc phòng...

Có thể thấy, với nguồn CSDL được cập nhật thường xuyên và hệ thống CNTT phủ rộng, việc kết nối liên thông, chia sẽ dữ liệu của ngành BHXH Việt Nam với các Bộ, Ngành, địa phương giúp chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng quản lý, cải cách, liên thông TTHC, góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, đơn vị và DN.

Hà ThuỷPortalCatRight

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo liên quan đến chính sách BHXH

Cần thêm cơ chế hỗ trợ người khuyết tật tham gia BHXH

15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW: Nhiều chuyển biến tích cực

Quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

Thị trường lao động quý I/2024 và tác động đến phát triển BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Phát huy tối đa nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ

BHXH một lần tại Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Chọn phương án nào cũng cần giải pháp đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Thỏa nguyện an sinh

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

PortalCatRight

Phú Thọ: Tăng cường hiệu quả của tổ chức dịch vụ thu

Chị Ngô Ngọc Bích- Nữ cán bộ phường tận tụy

Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia BHYT: Khi quyết tâm chính trị được công nghệ số “tiếp sức”

Chính sách BHXH: Điểm tựa cho lao động nữ

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

“Cao thủ” dệt lưới an sinh ở Phú Thạnh

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

PortalCatRight

Những dấu ấn trong thực hiện chính sách BHYT theo Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư

3 cách thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh

Nhiều lợi ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Bộ Y tế chấn chỉnh việc không tiếp nhận thủ tục BHYT bằng CCCD gắn chip

Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam

Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

Công tác truyền thông tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tiếp tục đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

BHXH Việt Nam đối mới công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ngành BHXH Việt Nam - Những con số ấn tượng

Ngành BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia BHYT: Khi quyết tâm chính trị được công nghệ số “tiếp sức”

Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư

Tăng cường giám sát, tối ưu hóa sử dụng quỹ KCB BHYT

Phú Thọ: Tăng cường hiệu quả của tổ chức dịch vụ thu

Hàn Quốc tưởng niệm 10 năm thảm kịch phà Sewol

Chị Ngô Ngọc Bích- Nữ cán bộ phường tận tụy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Những dấu ấn trong thực hiện chính sách BHYT theo Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư

Quan tâm đầu tư những BV chuyên khoa sâu tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa

Hà Nội: Xuất hiện đối tượng mạo danh cán bộ BHXH để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

“Trao gậy trắng” hỗ trợ trẻ em khiếm thị hòa nhập cuộc sống

Hưng Yên đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Phát huy hơn nữa vai trò “giữ lửa và truyền lửa” của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín

TP.HCM: Lần đầu tổ chức Hội thi “Thầy thuốc giỏi chuyên môn, vững BHYT”

Bảo đảm các điều kiện cho hoạt động đào tạo nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn

Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và DN phải lo lắng về điện

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo liên quan đến chính sách BHXH

Hơn 100 nghệ sĩ quy tụ tại Chương trình Jazz quốc tế tại Nha Trang

BHXH Việt Nam giải đáp trực tuyến tới người dân về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444