Nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận Kiểm toán
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận Kiểm toán

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 05/06/2024 10:34

Sáng 5/6/2024, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực kiểm toán.

Tham gia chất vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước, ĐB Trịnh Minh Bình (Vĩnh Long) nêu vấn đề, thời gian qua, các dự án đầu tư xây dựng đã được kiểm toán nhưng sau đó, các cơ quan chức năng vẫn phát hiện các sai phạm trong hoạt động đấu thầu. ĐB đề nghị Tổng Kiểm toán toán lý giải vấn đề này như thế nào và giải pháp khắc phục vấn đề này trong thời gian tới.

Trả lời ĐB Trịnh Minh Bình, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, KTNN là cơ quan do Quốc hội thành lập với chức năng đánh giá, xác nhận kết luận, kiến nghị tình hình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Như vậy, đối tượng kiểm toán là việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Theo quy định, đơn vị được kiểm toán là những đơn vị trực tiếp liên quan tài chính công, tài sản công.

Về việc trong thời gian qua có một số vụ án lớn liên quan đấu thầu, Tổng KTNN khẳng định, những đơn vị này là doanh nghiệp không có vốn nhà nước nên không phải là đơn vị được kiểm toán nhà nước. Những đơn vị này chỉ liên quan đến tài chính công, tài sản công với tư cách nhà thầu. Đồng thời, nhấn mạnh hoạt động của KTNN là ở đơn vị chủ đầu tư và ban quản lý dự án, trong quá trình kiểm toán đã thực hiện cả 3 nội dung kiểm toán nhà nước: Đánh giá xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính; đánh giá, xác nhận việc tuân thủ pháp luật trong đấu thầu, đầu tư xây dựng cơ bản và xác nhận tính hiệu quả trong đầu tư tài chính công, tài sản công.

Trong việc kiểm toán chấp hành pháp lệnh về đấu thầu, Tổng KTNN cho biết, trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do đơn vị được kiểm toán dự án, chủ đầu cung cấp thì kiểm toán tiến hành thu thập bằng chứng để phục vụ cho việc kết luận về tính trung thực, tính đúng đắn của báo cáo tài chính. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện kiểm toán độc lập, sẽ xét toàn bộ quá trình; riêng về lựa chọn nhà thầu thì xem việc gọi thầu có dúng không; hồ sơ thầu; chấm thầu; ký kết hợp đồng với nhà thầu. Trong quá trình kiểm toán đã chỉ ra những sai sót và kiến nghị xử lý tài chính, đến hoàn thiện văn bản, và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

ĐB Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) đặt vấn đề, báo cáo của KTNN cho thấy, số tiền kiến nghị chưa thu được nguyên nhân thuộc về đơn vị được kiểm toán còn cao, 59%. Kết quả này cho thấy việc chưa thực hiện nghiêm túc kết luận của đơn vị được kiểm toán. ĐB đề nghị Tổng KTNN cho biết lý do vì sao, do không có điều kiện khắc phục, do chây ì hay vì cơ chế. Trách nhiệm và giải pháp của ngành, kiến nghị gì để nâng cao hiệu quả các kết luận của kiểm toán trong thời gian tới.

Trả lời chất vấn của ĐB, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn khẳng định, hiện nay, việc thực hiện kết luận kiến nghị của KTNN đã được các cơ quan hết sức quan tâm, đặc biệt là sau khi QH thực hiện giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiến độ và ý thức chấp hành trong thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đã cao hơn. Tuy nhiên, theo thống kê, hiện vẫn còn hơn 67.000 tỷ đồng liên quan đến kết luận, kiến nghị chậm được triển khai thực hiện, được chia thành 4 nhóm nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân thuộc về đơn vị được kiểm toán chiếm 59%; nguyên nhân thuộc về bên thứ 3 là chiếm 24%; nguyên nhân khác chiếm 16%; nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của KTNN chiếm 0,4 %. Thời gian tới, KTNN sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để kết luận, kiến nghị kiểm toán nhanh hơn, tố hơn.

ĐB Tao Văn Giót (Lai Châu)

ĐB Tao Văn Giót (Lai Châu) cho hay, từ các vụ án xảy ra thời gian qua cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) là vấn đề được Đảng, nhà nước và Nhân dân hết sức quan tâm. Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. ĐB đề nghị Tổng KTNN cho biết việc thực hiện công tác PCTN,TC trong nội bộ ngành KTNN thời gian qua.

Trả lời vấn đề này, Tổng KTNN cho biết, Luật Kiểm toán đã quy định rõ những hành vi không được làm trong quá trình kiểm toán, trong đó quy định rõ cấm tuyệt đối hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng. Để thực hiện tốt việc này, KTNN đã chỉ đạo các nhiệm vụ giáo dục về chính trị, tư tưởng, kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ đạo của Đảng, các văn bản mới của Nhà nước về PCTN,TC. Kịp thời rà soát, thể chế hóa các văn bản của Đảng và các văn bản pháp luật mới. Riêng năm 2022, KTNN đã rà soát, sửa đổi tới 75 văn bản liên quan đến toàn bộ quy trình kiểm toán để siết chặt việc PCTN,TC. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đề cao vai trò của người đứng đầu, tổ tưởng tổ kiểm toán, trưởng đoàn kiểm toán. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của cơ quan thanh tra KTNN để chống tham nhũng, tiêu cực, vai trò kiểm soát chất lượng của Vụ kiểm soát chất lượng; xử lý nghiêm những hành vi có hiện tượng tham nhũng, tiêu cực…

ĐB Nguyễn Thị Yến Nhi (Bến Tre)

Trả lời vấn đề ĐB Nguyễn Thị Yến Nhi (Bến Tre) làm rõ hạn chế, định hướng giải pháp khắc phục khi KTNN đã chuyển 19 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua kiểm toán cho cơ quan cảnh sát điều tra các cấp để xem xét, xử lý và tự đánh giá. Hiện KTNN chỉ mới phát huy vai trò, hiệu quả, chủ yếu ở khía cạnh phòng ngừa, số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn hạn chế. Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn cho biết, trong 5 năm qua (từ 2019-2023), cơ quan Kiểm toán đã thực hiện kiểm toán và phát hành 1.345 báo cáo tài chính, trong đó có kiến nghị chuyển hồ sơ sang cho cơ quan điều tra 19 vụ án. Thế nhưng, không có nghĩa là vai trò về phòng, chống tham nhũng của cơ quan Kiểm toán hạn chế đi vì trong một trong những nhiệm vụ mà Tổng KTNN hết sức coi trọng là việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra, đưa ra ánh sáng những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, trong 5 năm qua, cơ quan Kiểm toán cũng đã cung cấp 1.609 hồ sơ, báo cáo, tài liệu cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra nhằm giúp cho các cơ quan chức năng đẩy nhanh hiệu quả hơn việc điều tra, truy tố, xét xử đến các đối tượng tham nhũng, tiêu cực. Trong thời gian tới, Tổng KTNN sẽ phối hợp kịp thời hơn, cung cấp các tài liệu đầy đủ hơn và tiếp tục theo dõi, đôn đốc và nâng cao nâng chất lượng các báo cáo kiểm toán để cho những phát hiện rõ hơn, thuận lợi hơn cho các cơ quan chức năng nhằm đưa ra ánh sáng những vụ tham nhũng, tiêu cực.

V.ThuPortalCatRight

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ sở KCB BHYT và cơ quan BHXH

BHXH Việt Nam thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm: Nhiều tín hiệu tích cực

Bắc Ninh: Đẩy mạnh các giải pháp tăng số người hưởng BHXH qua thẻ ATM

Quận Thanh Xuân: Đã có 85% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản

Phát huy hiệu quả cơ chế hỗ trợ người dân tham gia BHYT

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Chính sách BHXH phát triển nhanh và có kết quả tốt

Nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Đưa chính sách BHXH đến gần với sinh viên

NLĐ nhận BHXH một lần: Cân nhắc để tránh rủi ro khi hết tuổi lao động

BHXH TP.Hà Nội: Vận động người dân hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ sớm giải quyết chính sách BHXH đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

Ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

BHXH các địa phương: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 5/2024: Triển khai mạnh các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM: Người dân đồng tình hưởng ứng

Hành trình tri ân tại các tỉnh miền núi phía Bắc của Đoàn công tác BHXH Việt Nam

Hiệu quả triển khai BH thất nghiệp

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo liên quan đến chính sách BHXH

Cần thêm cơ chế hỗ trợ người khuyết tật tham gia BHXH

15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW: Nhiều chuyển biến tích cực

Quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

Thị trường lao động quý I/2024 và tác động đến phát triển BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Phát huy tối đa nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ

BHXH một lần tại Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Chọn phương án nào cũng cần giải pháp đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Thỏa nguyện an sinh

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

PortalCatRight

Đồng lòng phục vụ nhân dân

Chuyện hạnh phúc ở một doanh nghiệp

“Lưới an sinh” cho lao động phi chính thức: Cách hóa giải vướng mắc

Luật BHXH (sửa đổi): Hướng đến bảo vệ mọi người lao động

Chính sách BHXH, BHYT: Tiếng nói của cử tri công nhân lao động

Thực hiện chính sách BHXH tự nguyện ở Quảng Nam: Sức lan tỏa từ Nghị quyết 41

Phú Thọ- Hướng đến an sinh bền vững

Điện Biên- Viên ngọc sáng nơi cực Tây Tổ quốc

Chuyện an sinh ở Ấp Bắc

Phú Thọ: Tăng cường hiệu quả của tổ chức dịch vụ thu

Chị Ngô Ngọc Bích- Nữ cán bộ phường tận tụy

Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia BHYT: Khi quyết tâm chính trị được công nghệ số “tiếp sức”

Chính sách BHXH: Điểm tựa cho lao động nữ

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

“Cao thủ” dệt lưới an sinh ở Phú Thạnh

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

PortalCatRight

4 thay đổi quan trọng về BHYT có hiệu lực từ 1/7/2024

Người dân và doanh nghiệp thụ hưởng tiện ích từ Đề án 06

Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng

Người dân được thụ hưởng tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Quyền lợi khi tham gia BHXH

Chính sách BHXH, BHYT: Điểm tựa an sinh vững chắc

Chính sách BHXH- Đồng hành vì chất lượng cuộc sống người lao động

Nội dung và hình thức Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam- Những kết quả nổi bật

Thông điệp truyền thông Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

Những dấu ấn trong thực hiện chính sách BHYT theo Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư

3 cách thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh

Nhiều lợi ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Bộ Y tế chấn chỉnh việc không tiếp nhận thủ tục BHYT bằng CCCD gắn chip

Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam

Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

“Lưới an sinh” cho lao động phi chính thức: Cách hóa giải vướng mắc

Giới thiệu sách Trạm Y tế xã

Chuyện hạnh phúc ở một doanh nghiệp

Chính phủ đề nghị Bộ Y tế tiếp thu, giải trình đầy đủ đề xuất thay khái niệm về giám định BHYT

Phát huy hiệu quả cơ chế hỗ trợ người dân tham gia BHYT

BHXH Việt Nam: Nhiều tín hiệu tích cực trong thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm

BHXH Việt Nam thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm: Nhiều tín hiệu tích cực

BHXH Việt Nam: Chủ động phát hiện "từ sớm, từ xa" vi phạm, kiểm soát hiệu quả chi phí KCB BHYT

Đồng lòng phục vụ nhân dân

Quận Thanh Xuân: Đã có 85% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản

Hoàn thiện Sổ tay nghiệp vụ chăm sóc khách hàng ngành BHXH Việt Nam

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ sở KCB BHYT và cơ quan BHXH

Giới thiệu bộ tem “Truyện cổ tích Việt Nam: Cây tre trăm đốt”

Quận Hà Đông: 93,64% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đăng ký nhận chế độ qua tài khoản cá nhân

Châu Âu: Cải thiện chất lượng không khí giúp giảm mạnh tỷ lệ tử vong do bệnh tim

Đoàn công tác BHXH Việt Nam thăm và làm việc với Cơ quan BHXH Quốc gia Lào

Nỗ lực bảo lưu nhiều nhất chức năng bàn tay phải vì tai nạn lao động cho NLĐ

WHO đặt mục tiêu đàm phán xong thỏa thuận ứng phó đại dịch vào năm 2025

Bình Định: Tuyên truyền, đối thoại với hơn 200 DN về BHXH, BHYT

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng đàn trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444