Thi đua, khen thưởng đúng và kịp thời sẽ tạo kỳ tích trong thực hiện nhiệm vụ
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Thi đua, khen thưởng đúng và kịp thời sẽ tạo kỳ tích trong thực hiện nhiệm vụ

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 27/07/2023 18:00

Sáng 27/7, tại Hà Nội, Khối Thi đua số 5 (BHXH Việt Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo của Khối Thi đua số 5 cho thấy, thời gian qua, các đơn vị trong Khối đã hưởng ứng, triển khai tích cực, rộng khắp các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam và Khối Thi đua phát động. Bám sát nhiệm vụ chính trị của BHXH Việt Nam, từng đơn vị thành viên trong Khối đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình và kế hoạch công tác để triển khai tổ chức thực hiện.

Chủ động tham mưu, đề xuất phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, nhằm tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc; gắn các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra.

Khối Thi đua số 5 gồm 5 đơn vị: Trung tâm CNTT, Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT, Tạp chí BHXH, Trung tâm Truyền thông, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng. Năm 2023, Trung tâm CNTT là đơn vị Khối trưởng.

Khối Thi đua số 5 còn đẩy mạnh phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao vai trò, hoạt động hiệu quả của Khối và từng đơn vị; khen thưởng bảo đảm đúng người, đúng thành tích, khách quan, công khai, công bằng, kịp thời theo quy định của pháp luật, tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch thi đua phù hợp với nội dung thi đua do Khối đề ra. Tại Khối Thi đua số 5, 100% đơn vị ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023; đăng ký thi đua năm 2023 của cá nhân và tập thể; thực hiện ký giao ước thi đua ngay từ đầu năm... Do đó, qua 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối đã đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, Trung tâm CNTT xây dựng, điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ để phục vụ điều chỉnh chế độ, chính sách cũng như thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án 06; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về bảo hiểm. Kết quả, đến hết tháng 6/2023, hệ thống của Ngành đã xác thực 85 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư; cung cấp, chia sẻ khoảng 110 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư... Bên cạnh đó, quản lý, vận hành Trung tâm Dữ liệu Ngành, Trung tâm Dự phòng; đường truyền mạng WAN; hệ thống chữ ký số, thư điện tử, quản lý tài khoản định danh...

Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT quản lý, vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT; theo dõi, phân tích tình hình sử dụng dự toán chi KCB BHYT của BHXH các tỉnh, thành phố và của toàn quốc; so sánh chi KCB, phân tích lượt KCB, tình hình sử dụng thuốc, dịch vụ y tế; đồng thời nghiên cứu xây dựng bản đồ cảnh báo trên phần mềm giám sát...

Tạp chí BHXH đã tổ chức tốt công tác biên tập, xuất bản, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng của các cơ quan quản lý báo chí và lãnh đạo BHXH Việt Nam với nội dung phong phú, hấp dẫn, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng trong nước và quốc tế. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT...

Trung tâm Truyền thông đã chủ động, kịp thời tham mưu cho BHXH Việt Nam ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông trong toàn Ngành; chủ động phối hợp với các đơn vị đầu mối của các bộ, ngành xây dựng kế hoạch phối hợp truyền thông năm 2023. Trong đó, tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, hình thức truyền thông; tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp như tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, đối thoại… phù hợp với từng nhóm chủ thể tham gia.

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng đã tiếp nhận và trả lời 67.211 cuộc gọi thành công qua hệ thống Call Center; trả lời 30.556 thư của người dân gửi tới; tiếp nhận và trả lời 2.602 lượt người tương tác qua hệ thống trả lời tự động. Tiếp nhận và xử lý hơn 4.055 câu hỏi của người dân, tổ chức trên Cổng Thông tin điện tử; thực hiện đăng tải 2.680 câu hỏi của người dân, tổ chức trên Cổng Thông tin điện tử; tiếp nhận và trả lời hơn 24.500 cuộc gọi hỗ trợ người dân. Đồng thời, tổ chức hội nghị đối thoại, tư vấn với NLĐ và chủ SDLĐ tại các tỉnh, thành phố...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Nguyên Bồng- Giám đốc Trung tâm CNTT, đại diện đơn vị Khối trưởng nhấn mạnh, các đơn vị trong Khối xác định thi đua là nhiệm vụ quan trọng, nhằm tạo động lực cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Theo ông Bồng, để phong trào thi đua tiếp tục phát huy hiệu quả, trong những tháng cuối năm, toàn Khối cần bám sát chủ đề phong trào thi đua do BHXH Việt Nam phát động, xây dựng và phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của Khối.

Ông Lê Nguyên Bồng cũng đề nghị đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng hiệu quả vào các công việc, góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các mục tiêu thi đua do BHXH Việt Nam đề ra; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực thúc đẩy mọi tập thể, cá nhân không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; chú trọng đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời, cũng như giới thiệu điển hình tiên tiến chéo giữa các đơn vị trong Khối...

Tham luận tại Hội nghị, các ý kiến đều cho rằng, cần tiếp tục phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong Khối; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua để từng CBVC, NLĐ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc được giao.

Đánh giá cao những kết quả Khối Thi đua số 5 đạt được, bà Trần Thị Thanh Huyền- Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng cho rằng, việc đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng đơn vị, khen thưởng đúng và kịp thời sẽ tạo kỳ tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, bà Huyền đề nghị các đơn vị trong Khối cần tiếp tục tăng cường liên kết, nâng cao, phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua theo chuyên đề và đột xuất, để tạo đòn bẩy, động lực trong thực hiện nhiệm vụ.

“Khối Thi đua số 5 cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng điển hình tiên tiến. Từ đó, nhân rộng và lan tỏa gương người tốt việc tốt trong toàn Ngành. Từng CBVC, NLĐ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, thi đua nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra”- bà Huyền nhấn mạnh.

Thủy HàPortalCatRight

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

PortalCatRight

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

PortalCatRight

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Nghệ An: Khởi tố vụ án gian lận, trục lợi bảo hiểm nhân thọ và BHYT

Quảng Nam: Xuất hiện đối tượng lừa đảo, đe dọa và ép người dân mua BHYT

BHXH Việt Nam: Nhiều kết quả nổi bật trong chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

Hành trình về “miền đất lửa”

Chuyển đổi số tạo "bước ngoặt" trong mọi hoạt động ngành BHXH Việt Nam

Tiếp tục chăm lo chu đáo NCC với trách nhiệm lớn lao, nghĩa tình sâu nặng

Nghiên cứu ứng dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Thống nhất với đề xuất có sự hỗ trợ từ NSNN để thu hút người tham gia BHXH

Cần rà soát nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giáo dục

Thi đua, khen thưởng đúng và kịp thời sẽ tạo kỳ tích trong thực hiện nhiệm vụ

Quảng Trị: Công ty CP Công trình 793 bị xử phạt về hành vi chậm đóng BHXH, BHYT

BHXH TP.HCM: Đối thoại với DN về quy trình thu và quản lý sổ thẻ

Podcast tin nhanh, bản tin số 8

Hoa Kỳ tiếp tục tài trợ dự án xử lý dioxin khu vực Sân bay Biên Hòa

Nhật Bản thử nghiệm công nghệ phát hiện hành vi để bắt tội phạm

Podcast tin nhanh, bản tin số 7

Vay vốn lãi suất hấp dẫn chỉ từ 7%/năm tại BIDV dành cho cá nhân

BHXH tỉnh Quảng Ngãi: Các chỉ tiêu cốt lõi tăng cao ngoài mong đợi

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444