Nghiên cứu ứng dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Nghiên cứu ứng dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 26/07/2023 10:53

Ngành BHXH Việt Nam đang tiếp tục nghiên cứu ứng dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp bằng tiền mặt, nhằm góp phần chi trả nhanh chóng, thuận lợi, đúng người hưởng và phù hợp với xu thế chuyển đổi số quốc gia.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của BHXH Việt Nam, BHXH các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và các ngân hàng thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp. Kết quả, năm 2022, tỷ lệ người hưởng nhận các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị đạt 61%, vượt 1% so với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến tháng 6/2023, ước khoảng 62% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị (tăng 1% so với năm 2022 và vượt 2% so với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đạt 43% (tăng 1% so với năm 2022); chế độ BHXH một lần đạt 92% (bằng năm 2022); trợ cấp thất nghiệp đạt 98% (tăng 2% so với năm 2022).

Tuy nhiên, bên cạnh đó, số người nhận qua tài khoản cá nhân tại các vùng không đồng đều, nhất là tại địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa cũng như với chế độ lương hưu có tỷ lệ nhận qua tài khoản ATM còn thấp. Nguyên nhân được xác định đó là: Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đa phần cao tuổi nên sợ rủi ro, trục trặc kỹ thuật khi rút tiền tại các máy ATM; vẫn còn tâm lý và thói quen sử dụng tiền mặt; các ngân hàng còn nhiều loại phí dịch vụ; hạ tầng cơ sở dịch vụ tại nhiều địa phương chưa đáp ứng nhu cầu người hưởng, việc triển khai hình thức chi trả qua ATM của các ngân hàng còn chậm; chưa có cơ chế kiểm soát tình trạng chủ thẻ ATM dẫn đến khó thu hồi tiền đã chi cho những tháng sau nếu người hưởng từ trần.

Do đó, để tiếp tục tăng tỷ lệ người nhận các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị và tăng cường quản lý người hưởng, toàn ngành BHXH Việt Nam sẽ tập trung hoàn thiện quy trình chi trả và quản lý người hưởng phù hợp với quy trình cung ứng dịch vụ của ngân hàng và tổ chức đại lý của ngân hàng. Đồng thời, giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Trên cơ sở đó, BHXH các tỉnh, thành phố giao chỉ tiêu chi tiết đến từng BHXH quận, huyện, thị xã.

BHXH Việt Nam cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về quy trình, thủ tục thực hiện; các dịch vụ, ưu đãi của ngân hàng; tính ưu việt của việc thanh toán không dùng tiền mặt. BHXH các tỉnh xây dựng chi tiết kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và đưa vào kế hoạch tuyên truyền hàng năm của BHXH tỉnh.

Trong đó, cần tập trung vào các nhóm người hưởng tiềm năng như: Nhóm người hưởng BHXH hằng tháng dưới 65 tuổi, đặc biệt là nhóm người hưởng mới, người hưởng các chế độ BHXH hằng tháng cao tuổi, già yếu phải ủy quyền cho thân nhân lĩnh thay. Đối với người hưởng các chế độ BHXH một lần thì vận động, khuyến khích ngay từ khi lập hồ sơ hưởng. Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phối hợp với Trung tâm DVVL đề nghị người hưởng kê khai tài khoản (nếu đã có tài khoản) hoặc mở tài khoản (nếu chưa có tài khoản) để thực hiện chi trả nhằm tiệm cận 100% người hưởng mới trợ cấp thất nghiệp nhận chế độ qua tài khoản cá nhân.

BHXH tỉnh, thành phố tăng cường tham mưu cho UBND có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan và UBND cấp huyện phối hợp triển khai đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên các lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ, trong đó có chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp; khuyến khích tối đa (100%) người hưởng phát sinh mới nhận chế độ qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt đối với CBCCVC trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Cử cán bộ BHXH phối hợp với nhân viên của các ngân hàng và Bưu điện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn trực tiếp người hưởng tại các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng mở tài khoản cá nhân để nhận tiền chế độ. Phối hợp với ngân hàng có thêm cơ chế ưu đãi, khuyến khích người hưởng mở tài khoản cá nhân. Hướng dẫn đơn vị SDLĐ (cơ quan hành chính sự nghiệp, DN…) khi lập hồ sơ hưởng các chế độ cho NLĐ cần kê khai số tài khoản cá nhân của NLĐ để cơ quan BHXH thực hiện chi trả. Tăng cường ứng dụng CNTT, đẩy mạnh giao dịch điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán…

Song song với việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, ngành BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu ứng dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp bằng tiền mặt, góp phần chi trả nhanh chóng, thuận lợi, đúng người hưởng và phù hợp với xu thế chuyển đổi số quốc gia.

Cụ thể, trong năm 2023, BHXH Việt Nam sẽ lựa chọn 2 BHXH tỉnh thực hiện thí điểm việc sử dụng CCCD gắn chip trước khi triển khai trên toàn quốc. Theo đó, người hưởng chỉ cần xuất trình CCCD gắn chip (hoặc ứng dụng VNeID) cho nhân viên Bưu điện. Khi đó, hệ thống phần mềm của cơ quan BHXH và Bưu điện sẽ tra cứu, đối chiếu dữ liệu người hưởng; tra cứu số tiền phải chi, ngay khi thực hiện chi cập nhật số đã chi cho người hưởng và hạch toán tự động trên phần mềm nghiệp vụ của cơ quan BHXH. Việc chi trả cho người hưởng được tự động hóa, tình hình chi trả được cập nhật tức thời.

Hiện nay, BHXH Việt Nam đang đề nghị các bộ, ngành liên quan cung cấp các dữ liệu liên quan đến công tác quản lý người hưởng như: Liên thông nhận dữ liệu giấy báo tử do cơ sở KCB cấp, dữ liệu từ Trích lục khai tử do Bộ Tư pháp cấp đối với người thuộc cơ quan BHXH đang quản lý để kịp thời cắt giảm chế độ bảo hiểm từ khâu lập danh sách chi trả, đồng thời liên thông giải quyết chế độ cho người hưởng; cảnh báo trên các phần mềm để dừng chi trả các chế độ. Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan chia sẻ thông tin liên quan người hưởng các chế độ BHXH đi định cư ở nước ngoài (thời gian xuất cảnh, về nước tái định cư, từ trần nếu có), xuất cảnh trái phép, người hưởng bị tuyên bố mất tích.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đã đề nghị các ngân hàng đẩy mạnh triển khai trang bị máy CRM (máy ATM có chức năng hỗ trợ rút tiền bằng CCCD gắn chip); phối hợp với các ngân hàng tuyên truyền sử dụng CCCD gắn chip trong rút tiền chi trả các chế độ tại máy CRM. Theo đó, người dân sử dụng CCCD để rút tiền thay thế thẻ rút tiền, có thể dùng vân tay và sinh trắc khuôn mặt để thay thế mật khẩu rút tiền. Đây là giải pháp quan trọng giúp người dân thuận lợi trong rút tiền mặt, giảm lo âu về việc quên mật khẩu đăng nhập, mất thẻ rút tiền.

Thủy HàPortalCatRight

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

PortalCatRight

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

PortalCatRight

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Tập trung tối đa nhân lực chi trả lương hưu theo mức hưởng mới

Nghệ An: Khởi tố vụ án gian lận, trục lợi bảo hiểm nhân thọ và BHYT

Quảng Nam: Xuất hiện đối tượng lừa đảo, đe dọa và ép người dân mua BHYT

BHXH Việt Nam: Nhiều kết quả nổi bật trong chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

Hành trình về “miền đất lửa”

Chuyển đổi số tạo "bước ngoặt" trong mọi hoạt động ngành BHXH Việt Nam

Tiếp tục chăm lo chu đáo NCC với trách nhiệm lớn lao, nghĩa tình sâu nặng

Nghiên cứu ứng dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Không thể và có thể!

Thống nhất với đề xuất có sự hỗ trợ từ NSNN để thu hút người tham gia BHXH

Quảng Trị: Công ty CP Công trình 793 bị xử phạt về hành vi chậm đóng BHXH, BHYT

Podcast tin nhanh, bản tin số 8

BHXH TP.HCM: Đối thoại với DN về quy trình thu và quản lý sổ thẻ

Tăng cường truyền thông, giáo dục về nước sạch, vệ sinh cá nhân cho học sinh

Indonesia chi hơn 532,41 triệu USD cấp gạo bổ sung cho người nghèo

Cụm Thi đua số 9 (BHXH Việt Nam): Vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thái Bình: Chung sức tìm lời giải bài toán phát triển BHXH, BHYT bền vững

Hải Phòng: Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444