Nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học và làm theo Bác
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học và làm theo Bác

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 20/07/2023 16:11

Trong 3 năm triển khai việc Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 106-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, tại Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Theo báo cáo của Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 đã được triển khai hiệu quả.

Theo đó, việc học tập và làm theo được thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể làm tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023

Hằng năm, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã ban hành các kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề xuyên suốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời chú trọng triển khai chuyên đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”.

Cấp ủy các tổ chức đảng tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, NLĐ trong Đảng bộ tích cực học tập và làm theo Bác.

Chi bộ Tạp chí BHXH và Trung tâm Truyền thông mở nhiều chuyên trang, chuyên mục với nhiều bài viết tuyên truyền, cổ động việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Ngành. Bên cạnh các bài viết nhằm trang bị lý luận cho cán bộ, đảng viên, công tác tuyên truyền truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn tập trung vào giới thiệu, biểu dương các tấm gương điển hình trong toàn Ngành học tập và làm theo Bác. Qua đó, đã góp phần cổ vũ phong trào học tập và làm theo Bác trong đội ngũ cán bộ, viên chức ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi bộ, đảng bộ đã được quan tâm chú trọng về cả nội dung và chất lượng. Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc đã cụ thể hóa nhiều nội dung học tập theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan thành các nội dung học tập mang tính đặc thù với nhiệm vụ công tác của đơn vị. Do đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự gắn với nhiệm vụ công việc được giao qua đó giúp cán bộ, đảng viên, người lao động học tập được nhiều hơn những kiến thức, kỹ năng giải quyết công việc cho bản thân mình. Về hình thức sinh hoạt cũng đã có nhiều đổi mới như tổ chức những buổi sinh hoạt thông qua giao cho từng nhóm nghiên cứu, trình bày; tổ chức thăm quan, học tập truyền thống tại các di tích lịch sử; tổ chức các buổi tọa đàm hoặc như các tổ chức đoàn thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu...

Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023

Việc tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được triển khai đồng thời với việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên về các mặt công tác của chi bộ/đảng bộ. Trong giai đoạn 2021-2023, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành 21 cuộc kiểm tra, giám sát trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Kết quả kiểm tra, giám sát cũng đã phát hiện những mô hình, tấm gương làm tốt, một số hạn chế trong triển khai thực hiện để trên cơ sở đó biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, đồng thời khắc phục các hạn chế, tồn tại.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cũng đánh giá: nhiều chi bộ/đảng bộ đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như tổ chức tọa đàm, tổ chức sinh hoạt về nguồn, sinh hoạt chuyên đề tại nhiều địa danh lịch sử... qua đó đã phát hiện được nhiều gương điển hình, tiêu biểu.

Cụ thể, đã có đó 01 chi bộ của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam được Đảng ủy Khối các cơ quan khen thưởng; 6 tập thể, 14 cá nhân tiêu biểu được Đảng ủy cơ quan ghi nhận và khen thưởng.

Thời gian tới, Bí thư Đảng ủy cũng chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Rà soát, bổ sung nội dung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường xuyên gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII); cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc phối hợp với lãnh đạo chính quyền cùng cấp lựa chọn những vấn đề trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình, thảo luận về giải pháp. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo đối với việc giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém tại đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Tạp chí BHXH, Cổng thông tin điện tử của Ngành… nhằm cổ vũ, động viên và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay.

Minh ĐứcPortalCatRight

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

PortalCatRight

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

PortalCatRight

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Toàn ngành BHXH Việt Nam phải quyết liệt triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Lan tỏa từ cuộc thi Cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số

Khai mạc Đại hội Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Sẽ có những biện pháp đủ mạnh xử lý DN nợ BHXH

Cụm Thi đua số I (BHXH Việt Nam): Nhiều kết quả ấn tượng

Không thể và có thể!

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Công bố Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023

Sẵn sàng chi trả lương hưu theo mức hưởng mới từ ngày 14/8

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là hạt nhân trung tâm đoàn kết

Trà Vinh: Đánh giá tổng thể Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Làm rõ thêm những vấn đề mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

BHXH tỉnh Hà Tĩnh: Hỗ trợ tư vấn chính sách, đôn đốc DN chậm đóng BHXH, BHYT

Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng

Tập trung tối đa nhân lực chi trả lương hưu theo mức hưởng mới

ADB hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023 xuống 5,8%

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444