Trà Vinh: Đánh giá tổng thể Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Trà Vinh: Đánh giá tổng thể Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 18/07/2023 13:50

BHXH tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả công tác phối hợp với Tổ chức dịch vụ thu (DVT) BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm và triển khai giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023.

Theo bà Lê Thị Ngọc Sương- Trưởng phòng Quản lý Thu- Sổ, thẻ (BHXH tỉnh Trà Vinh) hiện BHXH tỉnh Trà Vinh đang phối hợp với các Tổ chức DVT BHXH, BHYT gồm: Bưu điện tỉnh Trà Vinh; Công ty Bảo hiểm PVI Cửu Long và Viettel Trà Vinh. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các Tổ chức DVT, bà Sương cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ bản các Tổ chức DVT đã đạt được kết quả nhất định. Các Tổ chức DVT đã ổn định hệ thống nhân viên thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định; nhân viên thu được bố trí đủ đến 100% xã, phường, thị trấn, tất cả nhân viên đều được đào tạo, tập huấn kỹ năng và kiến thức về BHXH, BHYT.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 16.283 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 70,4 % so với kế hoạch được BHXH Việt Nam giao, giảm 3.518 người so với cuối năm 2022, chiếm tỷ lệ 3,13% so với lực lượng lao động và đạt 78,25% so với kế hoạch UBND tỉnh Trà Vinh giao. Số người tham gia BHYT là 821.563 người, giảm 109.681 người so với năm 2022, chiếm tỷ lệ 80,58% dân số của tỉnh, đạt 87,58% so kế hoạch BHXH Việt Nam giao và đạt 85,0% so với kế hoạch UBND tỉnh giao; trong đó số người tham gia BHYT hộ gia đình là 284.071, giảm 89.595 người so với cuối năm 2022.

Cụ thể, đối với Tổ chức DVT Bưu điện, kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH tự nguyện tính đến 30/6/2023 là 14.087 người, đạt tỷ lệ 64,03% chỉ tiêu được giao. Trong 6 tháng đầu năm, số người dừng tham gia là 3.463 người, tăng mới là 899 người. Số người tham gia BHYT hộ gia đình là 243.362 người, đạt tỷ lệ 97,34% chỉ tiêu. Trong 6 tháng đầu năm, số người dừng tham gia là 34.103 người, tăng mới 32.571 người.

Đối với Tổ chức DVT Công ty Bảo hiểm PVI Cửu Long, kết quả thực hiện phát triển người tham gia BHXH tự nguyện là 575 người, đạt 46,75% chỉ tiêu giao. Trong 6 tháng đầu năm số người dừng tham gia 171 người, tăng mới 69 người. Số người tham gia BHYT hộ gia đình là 9.756 người, đạt tỷ lệ 81,3% chỉ tiêu giao. Trong 6 tháng đầu năm số người dừng tham gia 1.341 người, tăng mới 1.029 người.

Đối với Tổ chức DVT Viettel Trà Vinh, kết quả thực hiện phát triển người tham gia BHXH tự nguyện là 41 người, đạt 6,83 % chỉ tiêu giao. Trong 6 tháng đầu năm số người dừng tham gia 10 người, tăng mới 7 người. Kết quả thực hiện BHYT hộ gia đình là 912 người, đạt tỷ lệ 60,8% chỉ tiêu giao. Trong 6 tháng đầu năm số người dừng tham gia 35 người, tăng mới 280 người.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện, tồn tại, khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp trong việc triển khai hợp đồng ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua các Tổ chức DVT BHXH, BHYT.

Qua thảo luận, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT còn một số hạn chế như các Tổ chức DVT chưa quan tâm trong công tác phát triển người tham gia mới BHXH, BHYT; chưa phối hợp tốt với cơ quan BHXH và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức Hội nghị khách hàng, chưa mời được khách hàng tiềm năng để tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, chính vì vậy khi tổ chức các cuộc Hội nghị thì hiệu quả không cao, không đạt theo mục tiêu đề ra…

Trước kết quả trên ông Lê Mến- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh ghi nhận kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao của các Tổ chức DVT BHXH, BHYT trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, yêu cầu các Tổ chức DVT BHXH, BHYT tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 như: Tăng cường tổ chức Hội nghị khách hàng, tư vấn nhóm... trên cơ sở phối hợp các Hội, Đoàn thể, UBND xã, phường, thị trấn, ưu tiên lựa chọn đối tượng tiềm năng, người có thu nhập ổn định, tiểu thương, làng nghề. Tập trung đẩy mạnh truyền thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook…; định kỳ hàng tuần đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch; hàng tháng căn cứ vào danh sách người tham gia BHXH tự nguyện đến hạn đóng do BHXH tỉnh cung cấp để vận động người dân tiếp tục tham gia. Thực hiện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng nhân viên thu phụ trách và phân công cán bộ tổng hợp để theo dõi, thường xuyên đôn đốc nhân viên thu thu tiền người tham gia và chuyển nộp kịp thời để đảm bảo quyền lợi của người tham gia...

Đối với BHXH các huyện, thị xã, tiếp tục rà soát, đánh giá, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cấp xã; đánh giá, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ nhân viên làm công tác BHXH, BHYT và nhân viên thu đảm bảo được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH các huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tế tại địa phương phối hợp với các Tổ chức Dịch vụ thu linh hoạt tổ chức các hình thức để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn và các Tổ chức DVT BHXH, BHYT xác định đối tượng tiềm năng, tổ chức Hội nghị khách hàng để phát triển người tham gia đạt hiệu quả. Thường xuyên báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT với chính quyền địa phương cũng như tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động của các Tổ chức DVT và nhân viên thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót, hạn chế trong quá trình phối hợp.

Lê Văn- Hồng ĐậmPortalCatRight

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

PortalCatRight

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

PortalCatRight

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Liên tục tái diễn hành vi lừa đảo làm dịch vụ BHXH trên mạng xã hội

Toàn ngành BHXH Việt Nam phải quyết liệt triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Lan tỏa từ cuộc thi Cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số

Khai mạc Đại hội Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Ủy ban Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai và Cần Thơ

Sẽ có những biện pháp đủ mạnh xử lý DN nợ BHXH

Hưng Yên: Bồi dưỡng kỹ năng truyền thông chính sách BHXH, BHYT

Cụm Thi đua số I (BHXH Việt Nam): Nhiều kết quả ấn tượng

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Sẵn sàng chi trả lương hưu theo mức hưởng mới từ ngày 14/8

Công bố Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023

Đắk Lắk và Yên Bái: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là hạt nhân trung tâm đoàn kết

Trà Vinh: Đánh giá tổng thể Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng

BHXH tỉnh Hà Tĩnh: Hỗ trợ tư vấn chính sách, đôn đốc DN chậm đóng BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444