Cụm Thi đua số I (BHXH Việt Nam): Nhiều kết quả ấn tượng
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Cụm Thi đua số I (BHXH Việt Nam): Nhiều kết quả ấn tượng

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 14/07/2023 20:20

Ngày 14/7, tại tỉnh Điện Biên, Cụm Thi đua số I (BHXH Việt Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. 

Cụm Thi đua số I gồm BHXH 6 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai. Năm 2023, BHXH tỉnh Lai Châu với vai trò là Cụm trưởng, BHXH tỉnh Điện Biên là Cụm phó đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Cụm, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Ông Đường Minh Tuấn- Giám đốc BHXH tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của Cụm Thi đua số I, trong 6 tháng đầu năm 2023, BHXH các tỉnh trong Cụm tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính, BHXH Việt Nam phát động. Đồng thời, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Cụm đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện, hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “CCVC và NLĐ BHXH 6 tỉnh thuộc Cụm Thi đua số I đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023”.

Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo BHXH các tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” và được triển khai rộng khắp đến các đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, CCVC trong đơn vị luôn phát huy tinh thần yêu nước, lá lành đùm lá rách, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thông qua các phong trào thi đua sôi nổi, nhiều kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được ghi nhận như: Số người tham gia BHXH bắt buộc là 321.876 người, tỷ lệ bình quân toàn Cụm đạt 96,13% kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 92.447 người, tỷ lệ bình quân toàn Cụm đạt 78,95% kế hoạch (trong đó các tỉnh có số người tham gia BHXH tự nguyện lớn như: Sơn La: 26.322 người, Yên Bái: 24.452 người). Số người tham gia BHYT là 4.389.005 người, bình quân toàn Cụm đạt 95% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT bình quân toàn Cụm đạt 90,02% (trong đó các tỉnh có tỷ lệ bao phủ cao gồm: Sơn La 95,08%, Điện Biên 93,8%).

Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp toàn Cụm đạt 5.099,62 tỷ đồng; bình quân toàn Cụm đạt 45,1% kế hoạch, tăng 3,77% so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó có BHXH tỉnh có tỷ lệ thu đạt cao: tỉnh Điện Biên: 47,27%; Lai Châu 46,02%). Ngay từ đầu năm, công tác giám định, thẩm định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT luôn được BHXH các tỉnh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình; tích cực tìm các giải pháp kiểm soát gia tăng chi phí KCB. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Cụm đã thẩm định kinh phí KCB BHYT cho 2.594.116 lượt người với tổng số tiền 1.765 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trí Đại- Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, toàn Cụm đã thực hiện hiệu quả một số công tác trọng tâm như: Thanh tra, kiểm tra được 409 đơn vị, đạt 53,2% kế hoạch; 96,93% số DN, đơn vị tham gia giao dịch điện tử; số lượng nhân khẩu được quản lý trên phần mềm hộ gia đình đã xác thực đúng với CSDL quốc gia về dân cư: 4.454.135 người, đạt tỷ lệ 84,48%; tổng số người tham gia BHXH, BHYT đã xác thực đúng với CSDL quốc gia về dân cư: 3.980.667 người, đạt tỷ lệ 91,83%; 131.790 tài khoản VssID đạt 58,58% so với kế hoạch giao…

Bên cạnh những kết quả đạt được, BHXH các tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nguyên nhân chủ yếu do tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các DN của nhiều địa phương gặp khó khăn dẫn đến doanh nghiệp nợ BHXH, trong đó một số DN nợ kéo dài làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ, tác động trực tiếp đến công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gặp khó khăn dẫn đến việc triển khai các hội nghị tuyên truyền hiệu quả không cao…

Ông Thiều Quang Ngãi- Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Cụm Thi đua số I sẽ tập trung hoàn thành đúng hạn, đầy đủ, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH Việt Nam giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Trong đó, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia BHXH, BHYT, chú trọng phát triển nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch BHXH Việt Nam giao; phấn đấu đạt và vượt số thu được giao; hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng nhằm giảm tỷ lệ nợ BHXH phải tính lãi xuống mức thấp nhất (thấp hơn năm 2022).

Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Ngành, các cơ quan truyền thông, báo chí trong tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các loại hình BHXH, BHYT, tập trung vào nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ giải đáp chế độ, chính sách BHXH, BHYT…

Bà Bùi Thanh Mai- Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng (BHXH Việt Nam) phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện BHXH các tỉnh thành viên đã thảo luận làm rõ thêm thành tích trong thực hiện phong trào thi đua, bàn và thống nhất các giải pháp có hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay nhằm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Bùi Thanh Mai- Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng (BHXH Việt Nam) nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm Thi đua số I đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong toàn Cụm nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên mọi lĩnh vực công tác. Đặc biệt, mặc dù tình hình kinh tế, xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN có nhiều biến động nhưng BHXH các tỉnh vẫn nỗ lực, khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Tặng Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam cho 6 tập thể trong Cụm có thành tích xuất sắc

Để hoàn thành được các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, bà Bùi Thanh Mai cho rằng, bên cạnh công tác nghiệp vụ, BHXH các tỉnh cần tăng cường phát động các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất đối với các lĩnh vực trọng tâm, các chỉ tiêu khó khăn trong thực hiện. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm phù hợp để có hiệu quả thiết thực; xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thi đua cụ thể và có kế hoạch triển khai hiệu quả…

Nhân dịp này, BHXH Việt Nam tặng Cờ Thi đua cho 6 tập thể trong Cụm đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Cụm Thi đua số I đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ (TP.Điện Biên Phủ).

Thanh HằngPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

PortalCatRight

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

PortalCatRight

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Kiên Giang: Phạt 5 triệu đồng một người thông tin sai sự thật chính sách BHXH, BHYT

Tăng cường giám sát, xử lý mạnh các vi phạm trong lĩnh vực BHYT

Hưng Yên: Bồi dưỡng kỹ năng truyền thông chính sách BHXH, BHYT

Cụm Thi đua số I (BHXH Việt Nam): Nhiều kết quả ấn tượng

Công bố Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023

Đắk Lắk và Yên Bái: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Khối Thi đua số 1 (BHXH Việt Nam): Không ngừng đổi mới, sáng tạo, lan tỏa không khí thi đua rộng khắp

Ủy ban Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai và Cần Thơ

Liên tục tái diễn hành vi lừa đảo làm dịch vụ BHXH trên mạng xã hội

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

BHXH tỉnh Hà Tĩnh: Hỗ trợ tư vấn chính sách, đôn đốc DN chậm đóng BHXH, BHYT

Toàn ngành BHXH Việt Nam phải quyết liệt triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Việt Nam có 3 di sản được bình chọn di sản ấn tượng thế giới

Cơ quan báo chí đồng hành cùng thực hiện Nghị quyết 98

Tuần cao điểm tại Đồng Tháp: Vận động được gần 1.200 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Hướng dẫn mới về khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 24 tháng tuổi

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444