BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế: Nỗ lực phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế: Nỗ lực phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 19/07/2023 10:46

Xác định công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là nhiệm vụ chính của ngành, đồng thời việc này sẽ khó khăn khi các DN vẫn đang bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, vì vậy ngay từ đầu năm 2023, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu xây dựng các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội để chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

Đồng thời, cơ quan BHXH cũng chủ động phối hợp trong việc liên thông, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan liên quan như: Cục Thuế, Sở LĐ-TB&XH, Sở Kế hoạch và Đầu tư… để quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động, xác định rõ lao động của các doanh nghiệp thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp và yêu cầu NLĐ, người SDLĐ tham gia đầy đủ theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Tổ Thu nợ liên ngành để thực hiện các giải pháp đôn đốc thu nợ.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã giao chỉ tiêu phát triển người tham gia, thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho các đơn vị BHXH. Đặc biệt, cơ quan BHXH tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp trong công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng như: Hằng tháng trích xuất dữ liệu người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đến thời hạn đóng, quá hạn đóng gửi các tổ chức dịch vụ thu để đôn đốc tiếp tục tham gia; bám sát, đôn đốc tổ chức dịch vụ thu vừa phát triển mới người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, vừa duy trì số người đang tham gia. Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc phối hợp với chính quyền địa phương ở cấp xã với các tổ chức dịch vụ thu trong việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền theo nhóm nhỏ để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng làm việc trực tiếp tại đơn vị để đôn đốc thu, thu nợ, tiến hành thanh kiểm tra, nhất là thanh tra chuyên ngành để đôn đốc thu nợ; đôn đốc việc chuyển tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho các đối tượng...

Với các giải pháp đồng bộ, đến hết tháng 6/2023, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 125.216 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 92,79% Kế hoạch tạm giao năm 2023. Tuy vậy, số người tham gia BHXH bắt buộc còn giảm 3.247 người so với cuối năm 2022. Điều này chủ yếu do DN tiếp tục bị cắt giảm đơn hàng nên đã cắt giảm lao động; cơ cấu lại hệ thống sản xuất; đồng thời, một số lượng lớn NLĐ đi vào các tỉnh phía Nam làm việc từ sau Tết Nguyên đán. Các đơn vị tại Thừa Thiên Huế giảm lớn lao động như: Công ty SCAVI Huế giảm 1.157 người, Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế giảm 263 người, Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế giảm 303 người, Công ty TNHH Chế Xuất Billion Max Việt Nam giảm 181 người, Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam giảm 150 người, Công ty Cổ phần Dệt may Huế giảm 232 người… Riêng Công ty cổ phần One-One miền Trung, hiện đang giảm có 64 lao động, chủ yếu là do cháy làm hỏng máy móc, nguyên vật liệu.

Bên cạnh đó, số người tham gia BHXH tự nguyện cũng giảm 707 người so với cuối năm 2022, nguyên nhân chủ yếu do một số người dân gặp khó khăn khi tăng mức đóng tối thiểu nên không tiếp tục tham gia; một số người dân di chuyển khỏi địa bàn và đóng BHXH ở địa phương khác… Trong đó, ngoại trừ huyện Phú Lộc duy trì số người tham gia bằng cuối năm 2022, các đơn vị còn lại đều giảm (Hương Trà giảm 176 người, Quảng Điền giảm 147 người, Nam Đông giảm 104 người, A Lưới giảm 100 người,…). “Điểm nổi bật nhất của Thừa Thiên Huế là số người tham gia BHYT tăng 1.046 người so với cuối năm 2022, nâng tổng số người tham gia tại tỉnh lên 1.153.853 người và đạt 99,52% kế hoạch giao. Điều này do BHXH tỉnh đã tăng cường nhiều giải pháp vận động các đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình (số người tham gia BHYT hộ gia đình trên toàn tỉnh đã tăng là 9.348 người so với cuối năm 2022). Trong đó, các đơn vị có số tăng lớn so với cuối năm 2022 là: Phú Lộc tăng 971 người, Khối Văn phòng tỉnh tăng 673 người, Hương Trà tăng 584 người, Nam Đông tăng 569 người. Riêng các đơn vị như Phú Vang giảm 2.179 người, A Lưới giảm 449 người, Quảng Điền giảm 32 người”- ông Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ.

Cùng với đó, công tác thanh, kiểm tra cũng được BHXH tỉnh chú trọng triển khai. Tính đến ngày 15/6/2023, toàn tỉnh đã tổ chức thanh kiểm tra tại 111 đơn vị. Qua thanh kiểm tra đã kiến nghị truy thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với 110 NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhưng chưa đóng hoặc đóng thiếu thời gian với tổng số tiền 508.639.141 đồng (chưa bao gồm lãi truy thu). Kiến nghị truy thu BHXH, BHYT đối với 140 NLĐ có mức lương tham gia thấp hơn mức lương quy định với tổng số tiền 268.562.216 đồng (chưa bao gồm lãi truy thu). Kiến nghị thu hồi về quỹ BHXH số tiền 90.853.487 đồng do thanh toán chế độ BHXH ngắn hạn không đúng quy định đối với 434 lượt người. Đặc biệt, trong quá trình thanh tra và sau khi ban hành Kết luận thanh tra, BHXH tỉnh đã tuyên truyền, thuyết phục, đôn đốc các đơn vị nợ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT chuyển nộp tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về quỹ BHYT số tiền 716.910.621 đồng do cơ sở KCB BHYT chi sai quy định.

Theo đánh giá của BHXH Thừa Thiên Huế, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo chỉ tiêu tạm giao của BHXH Việt Nam năm 2023 là hết sức khó khăn. Tình trạng các doanh nghiệp phải cắt giảm lao động với số lượng lớn do không có đơn hàng, do cơ cấu lại hệ thống vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn thực sự trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên chuyển nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp không kịp thời, dẫn đến nợ đọng. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều doanh nghiệp trốn đóng, thường xuyên nợ đọng, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp dẫn đến nợ kéo dài, số tiền nợ lớn... Do vậy, cùng với việc đốc thu- giảm nợ, từ nay đến cuối năm BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu và các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị khách hàng, tuyên truyền theo nhóm nhỏ, tổ chức truyền thông đến cụm dân cư, hộ gia đình, từng người dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua mạng internet, qua mạng xã hội về ý nghĩa, quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; thực hiện đồng bộ các giải pháp để khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT và tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để đốc thu, giảm nợ…

Nguyệt HàPortalCatRight

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

PortalCatRight

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

PortalCatRight

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Liên tục tái diễn hành vi lừa đảo làm dịch vụ BHXH trên mạng xã hội

Toàn ngành BHXH Việt Nam phải quyết liệt triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Lan tỏa từ cuộc thi Cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số

Khai mạc Đại hội Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Ủy ban Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai và Cần Thơ

Sẽ có những biện pháp đủ mạnh xử lý DN nợ BHXH

Hưng Yên: Bồi dưỡng kỹ năng truyền thông chính sách BHXH, BHYT

Cụm Thi đua số I (BHXH Việt Nam): Nhiều kết quả ấn tượng

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Công bố Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023

Sẵn sàng chi trả lương hưu theo mức hưởng mới từ ngày 14/8

Đắk Lắk và Yên Bái: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là hạt nhân trung tâm đoàn kết

Trà Vinh: Đánh giá tổng thể Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

BHXH tỉnh Hà Tĩnh: Hỗ trợ tư vấn chính sách, đôn đốc DN chậm đóng BHXH, BHYT

Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444