Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 14/07/2023 12:27

Sáng nay (14/7), Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Lê Chí Hướng- Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam đã thực hiện hiệu quả các mặt công tác đảng, bao gồm: Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể...

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Cụ thể, Đảng ủy và các tổ chức Đảng trực thuộc đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về: Quy định lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; triển khai thực hiện tốt việc rà soát, quy hoạch bổ sung cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc hằng năm; kịp thời xây dựng và triển khai chương trình hành động, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cũng như toàn Ngành thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao giao. Nổi bật là đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật quan trọng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030… Công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT đạt kết quả tích cực. Đến ngày 30/6/2023, số người tham gia BHXH là 17,485 triệu người; số tham gia BHYT là 90,897 triệu người (đạt 91,86 % dân số). Lũy kế 6 tháng đầu năm, đã giải quyết cho 37.840 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, 4.367.694 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, 486.084 người hưởng các chế độ BH thất nghiệp...

Về công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian vừa qua, nhiều chi bộ/đảng bộ trực thuộc đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong thực hiện, nhất là việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề như: tổ chức tọa đàm, thăm quan về nguồn tại nhiều địa danh lịch sử... Qua đó, đã phát hiện được nhiều gương điển hình, tiêu biểu; trong đó 1 chi bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng; 6 tập thể, 14 cá nhân tiêu biểu được Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam ghi nhận và khen thưởng.

Đảng ủy cơ quan và các tổ chức đảng trực thuộc đã kịp thời xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK; Kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ cơ quan và triển khai thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch, chương trình đã đề ra cũng như theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối…

Ông Lê Chí Hướng, Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ông Lê Chí Hướng, Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được qua 6 tháng đầu năm của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam.

“Thời gian tới, rất mong Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam phát huy kết quả đạt được, triển khai tốt các mặt công tác đảng, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo chính sách, pháp luật BHXH, BHYT hiệu quả, đảm bảo vững chắc an sinh xã hội cho đất nước”, ông Hướng phát biểu.  

Trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam cho các tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023

Phát biểu chỉ đạo kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận, biểu dương các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH, các ban tham mưu giúp việc, các tổ chức đảng trực thuộc cũng như các tổ chức đoàn thể đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH, Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc cần tập trung cao độ, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao năm 2023.

Yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là tiếp tục nghiên cứu, phổ biến kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng chi bộ; Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về các nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó tâp trung đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ mà BCĐ 35 BHXH Việt Nam đã đề ra. Thực hiện tốt việc quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều thách thức, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu toàn Đảng bộ cần tiếp tục nỗ lực, tích cực, chủ động hơn nữa. Đồng thời, đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH tiếp tục phát huy các kết quả đạt được; nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc để cùng với toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề vững chắc và khí thế mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ cơ quan đã đề ra.

Minh ĐứcPortalCatRight

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

PortalCatRight

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

PortalCatRight

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Diễn đàn NLĐ năm 2023: Nhiều vấn đề liên quan BHXH, BHYT được giải thích thỏa đáng

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Hành trình về “miền đất lửa”

Nghệ An: Khởi tố đường dây lập khống hồ sơ bệnh án trục lợi BH thương mại và BHYT

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đời sống CNLĐ đã được cải thiện đáng kể

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam phối hợp đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT

An sinh ở vùng cao Sơn Tây

BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028

Tứ Kỳ (Hải Dương): Cấp ủy, chính quyền vào cuộc mang chính sách BHXH đến người dân

Nghiên cứu ứng dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

Công nhân lao động quan tâm nhiều vấn đề nhà ở, chính sách BHXH, BHYT

Quy trình thủ tục, mức đóng và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Hòa Bình: Lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến 400 đoàn viên thanh niên

Tang lễ khinh khí cầu tăng cao ở Nhật Bản

Cựu Giám đốc BV Giao thông Vận tải Yên Bái lĩnh án 2 năm 6 tháng tù vì gian lận BHYT

Một số loại thuốc điều trị thoát vị đĩa đệm

Dân số Hàn Quốc già quá nhanh

Thực hiện chính sách BHYT 5 tháng cuối năm 2023: Chi phí KCB phải đảm bảo hợp lý, hiệu quả

Cần rà soát nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giáo dục

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444