Tứ Kỳ (Hải Dương): Cấp ủy, chính quyền vào cuộc mang chính sách BHXH đến người dân
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Tứ Kỳ (Hải Dương): Cấp ủy, chính quyền vào cuộc mang chính sách BHXH đến người dân

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 31/07/2023 09:15

Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, thời gian qua BHXH huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã có bước phát triển vượt trội trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

Chính quyền cơ sở đồng hành cùng cơ quan BHXH

Xác định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương là một trong những yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ và Nhân dân trên địa bàn, thời gian qua, BHXH huyện Tứ Kỳ đặc biệt coi trọng và tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Đồng thời, cơ quan BHXH cũng luôn chủ động, tích cực tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là các giải pháp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội của huyện.

Những tháng đầu năm 2023, trước khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dẫn đến thu nhập NLĐ, người dân giảm sút cùng với việc có nhiều thông tin trên mạng xã hội về việc sửa đổi Luật BHXH nên nhiều người dân tại Tứ Kỳ đã dừng không tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, việc tuyên truyền vận động người dân tham gia mới BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn các xã, thị trấn gặp rất nhiều khó khăn, số người tham đều giảm sâu so với 31/12/2022… Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của BHXH tỉnh, BHXH huyện Tứ Kỳ đã đưa ra các giải pháp để báo cáo và tham mưu Thường trực Huyện ủy ban hành Thông báo về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trong đó, tập trung yêu cầu Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn phải quán triệt sâu rộng đến các chi bộ, đảng viên thông báo ý kiến của Thường trực Huyện ủy. Đặc biệt, huyện cũng xác định vận động người dân tham gia BHXH, BHYT là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp uỷ đảng, chính quyền và của hệ thống chính trị; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động người thân, người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Đảng ủy các xã, thị trấn phải ban hành Nghị quyết chuyên đề, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu vận động người dân tham gia cho các chi bộ thôn, khu dân cư, chi bộ các đơn vị, trường học, các hội đoàn thể; đối với các xã phấn đấu đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải có xác nhận của cơ quan BHXH huyện đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 95% dân số trở lên, các xã, thị trấn còn lại đến 31/12/2023 phải đạt bao phủ BHYT trên 93%. Đặc biệt, Tứ Kỳ cũng lấy kết quả thực hiện vận động người thân, người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là một tiêu chí đánh giá thi đua của các cá nhân, tập thể năm 2023.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, địa phương cùng với dữ liệu người chưa tham gia tại BHXH huyện đã lọc và cung cấp cho UBND xã, thị trấn danh sách người chưa tham gia trên địa bàn từng thôn để tập trung vận động người dân… từ tháng 4/2023 đến hết tháng 6/2023, BHXH tỉnh đã phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND các, thị trấn tổ chức 7 Lễ Phát động “Chiến dịch truyền thông, vận động toàn dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” vào các ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Tại mỗi chương trình ra quân đều có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo BHXH huyện dẫn đầu đoàn tuyên truyên và trực tiếp thực hiện truyền thông vận động nhân dân. Vì vậy, đã tạo ra một xung lực mới, hình ảnh, tiếng nói mới nhằm tác động đến nhận thức của nhân dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT gia đình. Trung bình mỗi buổi ra quân có 10- 20 người tham gia mới BHXH tự nguyện và hàng chục người tham gia BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, công tác phổ biến, tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho cán bộ, đảng viên  tại các cuộc họp chi bộ các thôn, khu dân cư của các xã, thị trấn được tổ chức định kỳ hàng tháng. Từ tháng 4/2023 BHXH huyện đã dự và trực tiếp quán triệt, tuyên truyền tại 17 chi bộ thôn, khu dân cư của 11/23 xã, thị trấn và được đông đảo đảng viên đồng tình và đánh giá cao vì đã hiểu rõ hơn, toàn diện hơn về chính sách an sinh đầy nhân văn của Đảng, Nhà nước… Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, BHXH huyện Tứ Kỳ đã phát triển được 1.699 người tham gia BHYT hộ gia đình đạt 96,14% kế hoạch giao đầu năm và 434 người tham gia BHXH tự nguyện đạt 91,41 kế hoạch giao đầu năm.

Phát huy lợi thế, đảm bảo an sinh cho người dân

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển BHXH, BHYT tại địa phương, ông Nguyễn Quốc Minh- Giám đốc BHXH huyện Tứ Kỳ cho biết, BHXH huyện luôn xác định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp là một trong những yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ và nhân dân.

Thực tế đã chứng minh ở xã nào cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thì công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt được những kết quả tích cực. Sự vào cuộc đó đã thực sự phát huy hiệu quả, nhất là trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm tăng diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn. Đồng thời, cơ quan BHXH cũng tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo để tham mưu trúng, đúng, kịp thời, sát với thực tế; khi đã có được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thì BHXH huyện phải chủ động tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, sự đồng thuận trong triển khai ở các tổ chức, hội đoàn thể, trong cấp ủy chi bộ, lãnh đạo các thôn, khu dân cư và Tổ chức dịch vụ được ủy quyền thu. Đặc biệt, lãnh đạo BHXH huyện cũng như cán bộ viên chức phải đoàn kết, đồng lòng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, không được ngại khó ngại khổ, không nản chí, kiên trì, sáng tạo và liên tục tìm tòi đổi mới các phương thức truyền thông đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động.

Từ thực tế địa phương, ông Nguyễn Tá Tịnh- Bí thư đảng ủy xã Tân Kỳ khẳng định, chính sách BHXH, BHYT giữ vai trò trụ cột, bền vững nhất hiện nay. Phát triển BHXH, BHYT sẽ là tiền đề và điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Đặc biệt, Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách BHXH đã nhấn mạnh phải thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách nhằm mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới BHXH toàn dân. Trong đó, đẩy nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện trong khu vực phi chính thức, đồng thời tiến nhanh thực hiện bao phủ BHYT toàn dân. Với sự chỉ đạo của BHXH huyện, vào cuộc của địa phương, đến nay, toàn xã có 2.156 người tham gia BHXH, đạt 49,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia. So với chỉ tiêu năm 2025 đạt 55% số lao động tham gia thì xã còn phải phấn đấu 5,5% (khoảng trên 240 người tham gia BHXH); tỷ lệ bao phủ BHYT của xã cũng đạt 91,6% dân số. “Chúng tôi phấn đấu hết năm 2023 có 170 người tham gia BHXH tự nguyện và để đạt xã NTM nâng cao thì phải đạt trên 95% dân số tham gia BHYT. Như vậy, toàn xã sẽ phải vận động thêm 380 người tham gia BHYT, giữ vững số người đã tham gia BHYT. Để đạt được, chúng tôi tổ chức vận động trực tiếp tới người nông dân và người lao động tự do về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, những rủi ro và thiệt thòi khi không tham gia BHYT. Từ đó tạo sự lan tỏa rộng khắp trong xã, làm thay đổi trong nhận thức và hành động của người dân về chính sách BHXH, BHYT…”- ông Tịnh nhấn mạnh.

Ngọc GấmPortalCatRight

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

PortalCatRight

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

PortalCatRight

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Diễn đàn NLĐ năm 2023: Nhiều vấn đề liên quan BHXH, BHYT được giải thích thỏa đáng

Nghệ An: Khởi tố vụ án gian lận, trục lợi bảo hiểm nhân thọ và BHYT

Quảng Nam: Xuất hiện đối tượng lừa đảo, đe dọa và ép người dân mua BHYT

Hành trình về “miền đất lửa”

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam phối hợp đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Tứ Kỳ (Hải Dương): Cấp ủy, chính quyền vào cuộc mang chính sách BHXH đến người dân

Nghiên cứu ứng dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp

Thống nhất với đề xuất có sự hỗ trợ từ NSNN để thu hút người tham gia BHXH

Quy trình thủ tục, mức đóng và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đời sống CNLĐ đã được cải thiện đáng kể

Hòa Bình: Lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến 400 đoàn viên thanh niên

BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028

Tang lễ khinh khí cầu tăng cao ở Nhật Bản

Dân số Hàn Quốc già quá nhanh

Một số loại thuốc điều trị thoát vị đĩa đệm

Cần rà soát nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giáo dục

Thi đua, khen thưởng đúng và kịp thời sẽ tạo kỳ tích trong thực hiện nhiệm vụ

Quảng Trị: Công ty CP Công trình 793 bị xử phạt về hành vi chậm đóng BHXH, BHYT

BHXH TP.HCM: Đối thoại với DN về quy trình thu và quản lý sổ thẻ

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444