BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 31/07/2023 17:54

Chiều 31/7, tại trụ sở BHXH Việt Nam, đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2023-2028. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Lễ ký kết.

Tham dự Lễ ký kết có Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Nguyễn Văn Cường; các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH TP.Hà Nội. Về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn và LĐLĐ TP.Hà Nội.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Lễ ký kết

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh và các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam cho Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các Phó Chủ tịch và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, những năm qua, BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai quyết liệt, hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định cuộc sống NLĐ và đảm bảo an sinh xã hội đất nước. Theo đó, đến hết năm 2022, cả nước đã có 17,5 triệu người tham gia BHXH, chiếm 38,08% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 1,08% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP. Về BHYT có 91,074 triệu người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ 92,04% dân số, tăng 22,6 triệu người so với năm 2015.

Trung bình mỗi năm, ngành BHXH Việt Nam giải quyết và chi trả cho trên 10 triệu lượt NLĐ hưởng chế độ BHXH và trên 170 triệu lượt người KCB BHYT. Công tác chi trả các chế độ được toàn Ngành triển khai kịp thời, đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, các TTHC được cải cách triệt để, gắn với ứng dụng CNTT và chuyển đổi số. Qua đó, góp phần chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ, với phương châm “lấy người dân, DN làm chủ thể, trung tâm phục vụ”...

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Lễ ký kết

“Để đạt được những kết quả trên, công tác phối hợp triển khai chính sách BHXH, BHYT giữa cơ quan BHXH và các bộ, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị-xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Đặc biệt, Công đoàn Việt Nam- với vai trò là tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và NLĐ đã đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ, gồm cả quyền được tham gia và hưởng các lợi ích về BHXH, BHYT…”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, sau 7 năm triển khai, công tác phối hợp giữa hai cơ quan đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh công tác phối hợp nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, hai cơ quan còn tích cực phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông, tập huấn, đối thoại, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Công tác phối hợp của hai cơ quan đã giúp phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức của nhân dân nói chung và các đoàn viên Công đoàn, NLĐ nói riêng đối với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Từ đó, giúp đoàn viên Công đoàn, NLĐ và người SDLĐ thực hiện tốt hơn nghĩa vụ của mình về BHXH, BHYT.

Lãnh đạo hai cơ quan thực hiện ký kết Quy chế phối hợp

Với mối quan hệ truyền thống gắn kết bền chặt, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục phát huy và triển khai thành công Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028, mang lại hiệu quả cao hơn, góp phần để ngày càng nhiều NLĐ, đặc biệt là các đoàn viên Công đoàn được tham gia vào lưới an sinh, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống NLĐ.

Đề cao vai trò của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội đất nước, phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định “an sinh xã hội là một lĩnh vực quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, trong đó chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, một công cụ đắc lực của Nhà nước nhằm mục đích chăm lo, bảo vệ và phát triển con người, vì sự tiến bộ và công bằng xã hội”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh và các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Ông Nguyễn Đình Khang cũng nhấn mạnh, trong giai đoạn 2015-2022, công tác phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và BHXH Việt Nam được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay công tác triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT vẫn còn nhiều khó khăn. Đáng chú ý, tình trạng vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, nhất là hành vi trốn đóng, chậm đóng BHXH vẫn chưa suy giảm, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với NLĐ…

Vì vậy, theo ông Nguyễn Đình Khang, để giải quyết được những vấn đề này, trong giai đoạn 2023-2028, hai cơ quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nội dung phối hợp trên tất cả các mặt công tác; đặc biệt nghiên cứu, đề xuất những giải pháp căn cơ nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong thời gian qua; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên tham gia BHXH, tạo điều kiện thuận lợi để mọi NLĐ được tham gia và hưởng BHXH, BHYT.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam cho Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các Phó Chủ tịch và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam

“Việc ký Quy chế phối hợp ngày hôm nay sẽ tiếp tục tạo cơ sở thúc đẩy, tăng cường sự hợp tác, gắn bó giữa tổ chức Công đoàn Việt Nam và BHXH Việt Nam để cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó; góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ”- ông Khang nhấn mạnh.

Theo đó, Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028 giữa BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam gồm 3 Chương, 15 Điều- được xây dựng trên cơ sở Quy chế phối hợp giai đoạn 2015-2020. Đặc biệt, Quy chế này sẽ cụ thể hoá quan điểm đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới…

Căn cứ Quy chế, hai cơ quan sẽ phối hợp thực hiện một số nội dung như: Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT và bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật và thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT; thực hiện khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, cùng các cơ quan liên quan kiến nghị Chính phủ xử lý dứt điểm tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ; cũng như tạo điều kiện thuận lợi để mọi NLĐ được tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Thanh HằngPortalCatRight

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

PortalCatRight

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

PortalCatRight

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Diễn đàn NLĐ năm 2023: Nhiều vấn đề liên quan BHXH, BHYT được giải thích thỏa đáng

BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Nghệ An: Khởi tố đường dây lập khống hồ sơ bệnh án trục lợi BH thương mại và BHYT

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đời sống CNLĐ đã được cải thiện đáng kể

Thực hiện chính sách BHYT 5 tháng cuối năm 2023: Chi phí KCB phải đảm bảo hợp lý, hiệu quả

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

Thêm tiện ích nhằm khắc phục tình trạng chậm nộp tiền của người tham gia về cơ quan BHXH

An sinh ở vùng cao Sơn Tây

Tứ Kỳ (Hải Dương): Cấp ủy, chính quyền vào cuộc mang chính sách BHXH đến người dân

BHXH Việt Nam: Tiếp tục kiên định với các mục tiêu đặt ra trong năm 2023

Công nhân lao động quan tâm nhiều vấn đề nhà ở, chính sách BHXH, BHYT

Quy trình thủ tục, mức đóng và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

TP.HCM: Ký kết “4 bên” nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi về lương, BHXH cho NLĐ

Tang lễ khinh khí cầu tăng cao ở Nhật Bản

Cựu Giám đốc BV Giao thông Vận tải Yên Bái lĩnh án 2 năm 6 tháng tù vì gian lận BHYT

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài

Dân số Hàn Quốc già quá nhanh

Một số loại thuốc điều trị thoát vị đĩa đệm

Max Verstappen đấu khẩu với kỹ sư Red Bull: Bệnh ngôi sao?

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444