BHXH địa phương: Sẵn sàng tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức mới
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH địa phương: Sẵn sàng tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức mới

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 02/08/2023 16:12

BHXH các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình sẵn sàng tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức mới vào kỳ chi trả tháng 8/2023.

Tại Phú Thọ: Thực hiện Công văn số 2206/BHXH-TCKT ngày 20/7/2023 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023, BHXH tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh Phú Thọ thống nhất xây dựng phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ và báo cáo UBND Phú Thọ tại Văn bản số 946/BHXH-KHTC ngày 28/7/2023 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của kỳ chi trả tháng 8/2023.

Theo đó, để đảm bảo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng được hưởng quyền lợi sớm nhất theo quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, thông qua cơ quan Bưu điện, BHXH tỉnh Phú Thọ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Đối với người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM, cơ quan Bưu điện thực hiện chuyển tiền qua tài khoản cá nhân của người hưởng trong ngày 14/8/2023. Đối với người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, thực hiện chi trả tại các điểm chi trả của cơ quan Bưu điện bắt đầu từ ngày 14/8/2023 đến hết ngày 25/8/2023.

Trường hợp người hưởng trên 80 tuổi già yếu, ốm đau đặc biệt, cơ quan Bưu điện sẽ thực hiện chi trả tại địa chỉ của người hưởng. Từ kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9 năm 2023 trở đi, BHXH tỉnh Phú Thọ thực hiện chi trả theo lịch thường kỳ hàng tháng đã thực hiện.

Tại Hòa Bình: Thực hiện Nghị định số 42/2023/NĐ-CP và Công văn số 2206/BHXH-TCKT của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023, BHXH tỉnh Hòa Bình đã lên phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo Công văn số 1187/BHXH-CĐBHXH ngày 25/07/203 của BHXH tỉnh Hòa Bình của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 từ ngày 14/08/2023.

Theo đó, BHXH tỉnh Hòa Bình yêu cầu Bưu điện tỉnh Hòa Bình xây dựng phương án, kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023. Trong đó lịch chi trả chậm nhất đến ngày 17/8/2023 (thực hiện chi trả từ ngày 14/8/2023 đến ngày 17/8/2023).

Đồng thời, chỉ đạo Bưu điện các huyện, thành phố tập trung tối đa nhân lực để tổ chức chi trả, đảm bảo kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng. Phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền, phổ biến nội dung và thời điểm hiệu lực của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP; thông báo phương án, kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại các địa điểm chi trả.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Hòa Bình chỉ đạo BHXH các huyện tăng cường phối hợp với Bưu điện huyện tuyên truyền, phổ biến nội dung và hiệu lực của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người thụ hưởng đảm bảo đúng quy định.

BHXH tỉnh Hòa Bình huy động, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện kiểm tra, rà soát, tăng, giảm người thụ hưởng để cập nhật vào dữ liệu chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của kỳ chi lương tháng 8/2023 được kịp thời.

Bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc cập nhật điều chỉnh lương theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP đảm bảo dữ liệu điều chỉnh đúng, đủ theo đúng quy định và thực hiện chuyển dữ liệu chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho Bưu điện tỉnh Hòa Bình kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn chi trả.

T.HàPortalCatRight

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

PortalCatRight

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

PortalCatRight

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Diễn đàn NLĐ năm 2023: Nhiều vấn đề liên quan BHXH, BHYT được giải thích thỏa đáng

Hành trình về “miền đất lửa”

Nghệ An: Khởi tố đường dây lập khống hồ sơ bệnh án trục lợi BH thương mại và BHYT

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam phối hợp đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đời sống CNLĐ đã được cải thiện đáng kể

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

An sinh ở vùng cao Sơn Tây

BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028

Tứ Kỳ (Hải Dương): Cấp ủy, chính quyền vào cuộc mang chính sách BHXH đến người dân

Nghiên cứu ứng dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp

Quy trình thủ tục, mức đóng và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Hòa Bình: Lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến 400 đoàn viên thanh niên

Tang lễ khinh khí cầu tăng cao ở Nhật Bản

Cựu Giám đốc BV Giao thông Vận tải Yên Bái lĩnh án 2 năm 6 tháng tù vì gian lận BHYT

Một số loại thuốc điều trị thoát vị đĩa đệm

Dân số Hàn Quốc già quá nhanh

Thực hiện chính sách BHYT 5 tháng cuối năm 2023: Chi phí KCB phải đảm bảo hợp lý, hiệu quả

Cần rà soát nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giáo dục

Max Verstappen đấu khẩu với kỹ sư Red Bull: Bệnh ngôi sao?

Thi đua, khen thưởng đúng và kịp thời sẽ tạo kỳ tích trong thực hiện nhiệm vụ

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444