Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Đề án 06
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Đề án 06

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 16/08/2023 15:24

Ngày 16/8/2023, tại Hà Nội, Tổ Công tác Triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam họp định kỳ đánh giá tiến độ thực hiện và bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh- Tổ trưởng Tổ Công tác chủ trì cuộc họp.

Xác thực trên 90,1 triệu thông tin nhân khẩu

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ Công tác Triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam cho biết, tính đến ngày 14/8/2023, hệ thống đã xác thực được 90.141.567 thông tin nhân khẩu trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý (trong đó có hơn 81,3 triệu người đang tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, chiếm 93% tổng số người tham gia) với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ 130.249.454 lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư. Tính đến ngày 14/8/2023, toàn quốc đã có 12.569 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip (đạt 98% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc), với 37.746.383 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD thành công phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

BHXH Việt Nam đã thực hiện tái cấu trúc quy trình, ban hành DVC, tích hợp, cung cấp DVC Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia từ tháng 7/2022. Tính đến ngày 14/8/2023, Hệ thống của BHXH Việt Nam tiếp nhận và xử lý gia hạn 21.726 thẻ BHYT thông qua dịch vụ công Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (bao gồm cả trường hợp gia hạn cho từ 2 người trở lên (có giảm trừ mức đóng) và gia hạn đơn lẻ cho từng người).

Tính đến ngày 14/8/2023, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 75.236 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 2.179 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm DVC liên thông Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng

Đối với DVC Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính đến ngày 14/8/2023, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BH thất nghiệp cho 216.311 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ. Đối với DVC Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện, tính đến ngày 14/8/2023, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 3.182 giao dịch đăng ký, đóng BHXH tự nguyện. Đối với DVC Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT đã triển khai trên Cổng DVC BHXH Việt Nam, đã tích hợp trên Cổng DVC quốc gia ngày 13/7/2023. Đối với DVC Giải quyết hưởng BHXH một lần đã triển khai trên Cổng DVC BHXH Việt Nam, tích hợp trên Cổng DVC quốc gia từ 21/7/2023.

Trong phối hợp triển khai Sổ Sức khỏe điện tử (SKĐT), BHXH Việt Nam đã xây dựng API kết nối 29 trường thông tin có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm đủ điều kiện cung cấp lên ứng dụng VNeID chia sẻ với CSDL quốc gia về dân cư.

Đối với phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử, tính đến ngày 14/8/2023, trên toàn quốc có 1.115 cơ sở KCB đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 921.378 dữ liệu được gửi; có 1.272 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 306.923 dữ liệu được gửi; 444 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử, với 3.110 dữ liệu được gửi.

Bên cạnh đó, về việc rà soát, tái cấu trúc TTHC phục vụ triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp DVC, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, ban hành các quyết định, công bố các TTHC liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, xác nhận thông tin tại nơi cư trú thuộc trách nhiệm của BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam cũng đã đẩy mạnh thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt, theo đó, đến nay đã có khoảng 62% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng 1% so với năm 2022, vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao sớm 3 năm (đến năm 2025, 60% số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt). Trong đó, lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khoảng 43%; Chế độ BHXH một lần khoảng 92%; Trợ cấp thất nghiệp khoảng 98%.

Đáng chú ý, triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/5/2023, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam cũng đã ban hành Nghị quyết số 362-NQ/BCS về việc tăng cường thực hiện Đề án 06 trong toàn ngành BHXH Việt Nam. Ngày 11/8/2023, BHXH Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ về tăng cường thực hiện Đề án 06, trong đó, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ (Quyết định số 1177/QĐ-BHXH) nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam và nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đôn đốc địa phương, tiếp tục tăng cường trách nhiệm

Tại cuộc họp, thành viên Tổ Công tác đã cùng nhau trao đổi, thảo luận các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh ghi nhận, đánh giá cao các kết quả trong thực hiện Đề án 06 của Ngành và của Tổ công tác. Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh nhấn mạnh, khối lượng công việc của Tổ Công tác là rất lớn, nhiều áp lực, đòi hỏi các thành viên trong Tổ Công tác cần thường xuyên rà soát, đánh giá các nhiệm vụ đã và đang triển khai; bám sát và chủ động hỗ trợ, đôn đốc các Tổ Công tác tại địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều nhiệm vụ quan trọng, cần triển khai sớm, dứt điểm, hoàn thành đúng tiến độ, mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam vừa được ban hành.

Theo đó, đối với nhiệm vụ rà soát, làm sạch, xác thực thông tin người tham gia với CSDL quốc gia về dân cư, cần đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh rà soát, làm sạch, xác thực thông tin người tham gia với CSDL quốc gia về dân cư. “Tôi yêu cầu sau khi thành viên Tổ Công tác thực hiện khảo sát trực tiếp tại một số địa phương thì cần tháo gỡ được những vướng mắc và đưa ra được giải pháp cụ thể để phấn đấu đạt 100% việc đồng bộ dữ liệu trong năm 2023”- Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh nói.

Đối với nhiệm vụ số hóa hồ sơ, tiếp tục hoàn thiện, trình ban hành quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam đảm bảo đúng tiến độ đặt ra.

Về triển khai xác thực thông tin sinh trắc trên CCCD gắn chip, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng phần mềm giao dịch BHXH điện tử để triển khai điều chỉnh, nâng cấp phần mềm giao dịch BHXH điện tử đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc trong TNHS, trả kết quả TTHC; Dự án Trang bị giải pháp định danh, xác thực trên nền tảng thẻ CCCD gắn chip để triển khai tại các Bộ phận 1 cửa của cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện.

Về việc sử dụng số định danh cá nhân/CCCD trong công tác chi trả các chế độ BHXH, đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, các đơn vị liên quan tiếp tục đề xuất phương án triển khai ứng dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ bảo hiểm; triển khai và đề xuất giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa việc chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt…

“Thành viên Tổ Công tác từ Trung ương đến địa phương cần bám sát các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động đã bàn hành, tiếp tục rà soát tiến độ triển khai công việc, Tổ Công tác BHXH địa phương nhanh chóng xây dựng Chương trình hành động, tích cực tham mưu với Tổ Công tác Đề án 06 của tỉnh, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và các năm tiếp theo”- Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh yêu cầu.

Hiện CSDL của ngành BHXH Việt Nam là tài sản lớn, “Vì vậy, với chức năng, nhiệm vụ của mình, thành viên Tổ Công tác cần tập trung mọi sức lực, trí tuệ để tham mưu, khai thác và sử dụng nguồn dữ liệu này một cách hiệu quả, ứng dụng trong nghiệp vụ, công tác quản lý, chỉ đạo của Ngành BHXH Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu đặt ra của Đề án 06 cũng như chuyển đổi số quốc gia”- Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh nhấn mạnh.

Thủy HàPortalCatRight

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

PortalCatRight

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

PortalCatRight

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Ủy ban TVQH sẽ xem xét, cho ý kiến Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Đã có kịch bản tốt thì việc “phân vai” cũng phải tốt

Truy trả và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức mới cho hơn 3,3 triệu người hưởng trên toàn quốc

Cần chế tài đủ mạnh để xử lý trường hợp chậm đóng, trốn đóng BHXH

Nhọc nhằn lan tỏa BHXH, BHYT ở Đà Bắc

Sửa Luật BHXH để phát triển bền vững người tham gia BHXH, BHYT

An Giang: Ra mắt 2 mô hình hay thúc đẩy phát triển BHXH, BHYT

Người dân Thủ đô phấn khởi khi lĩnh mức lương hưu mới

Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng

Tiến tới hình thành hệ thống BHXH đa tầng

Hà Nam: Bắt giữ Trạm trưởng Trạm Y tế phường Đồng Văn liên quan vụ cấp khống GCN nghỉ việc hưởng BHXH

Long An: Nhận diện rõ thách thức để thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT

BHXH tỉnh Đồng Nai: Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam đã từ chối chi trả và thu hồi hơn 10.000 tỷ đồng chi phí KCB BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Thêm cơ sở điều trị tim mạch- đột quỵ đạt chuẩn quốc tế tại miền Trung

Hà Nam: Quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

BHXH tỉnh Gia Lai nỗ lực thực hiện Đề án 06

Phối hợp thuốc kháng sinh trong điều trị

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444