Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ BHYT toàn dân

Chiều ngày 16/8/2018, tại Hà Nội, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tổ chức họp giao ban công tác thực hiện chính sách BHYT quý II năm 2018. Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn đồng chủ trì hội nghị cùng sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hai cơ quan.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam