Bảo hiểm thất nghiệp: Chỗ dựa cho người lao động khi mất việc làm

“Thất nghiệp” là nỗi lo của rất nhiều lao động trong bối cảnh kinh tế - thị trường nhiều áp lực về cuộc sống. Hằng năm, trước tình trạng hàng triệu lao động trước cú “sốc” mất việc chưa kịp có định hướng tìm việc mới đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Việc chính sách BHTN ra đời thực sự đã tạo một bước tiến quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho người lao động, giúp họ có một khoản tiền trong thời gian thất nghiệp, được tư vấn, giới thiệu việc làm. Từ đó, nhiều lao động đã có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam