Đoàn Thanh niên BHXH TP.Hải Phòng: Tự tay làm mũ chống giọt bắn tặng các y, bác sỹ

Phát huy tính xung kích, sáng tạo, Đoàn viên thanh niên BHXH TP.Hải Phòng tự tay làm 500 mũ chống giọt bắn để gửi tặng y, bác sỹ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - những người đang ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 của Thành phố.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam