Lộ trình cải cách tiền lương, BHXH, trợ cấp ưu đãi: Đề xuất nâng mức trợ cấp với người có công

Ngày 12/07/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP; theo đó, quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo lộ trình cải cách tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Để góp phần cải thiện hơn nữa đời sống người có công với cách mạng và thân nhân của họ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo 01 Nghị định thay thế Nghị định số 99/2018/NĐ-CP; đáng chú ý, đề xuất 02 phương án để điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi cho đối tượng này.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam