Phát triển bền vững ngành BHXH

Ngày 21/11/2017, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phát triển bền vững ngành BHXH họp về việc kiện toàn các thành viên của Ban. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và phát biểu tại cuộc họp.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam