102 Công tác trọng tâm năm 2020 của BHXH Việt Nam

Tại Quyết định số 99/QĐ-BHXH ngày 17/01/2020, BHXH Việt Nam ban hành Chương trình Công tác trọng tâm năm 2020, với 102 công tác, có hiệu lực từ ngày ký.

Tin tức nổi bật

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam