Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều ngày 19/10, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vai trò, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên; thực trạng thông tin giả, thông tin xấu về việc đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam