Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ngày 14/12/2017, Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phiên chính thức đã được tiến hành trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Hơn 500 đại biểu về dự Đại hội là những Cựu chiến binh tiêu biểu được bầu chọn từ Đại hội cấp cơ sở, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của gần 3 triệu hội viên Cựu Chiến binh trong cả nước.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam