Triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập ngành BHXH

Hướng tới những hoạt động thiết thực kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ngành (16/2/1995 - 16/2/2020) và tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu hình ảnh, hoạt động nổi bật, BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-BHXH ngày 11/01/2018 tổ chức triển khai thực hiện.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam