BHXH Việt Nam: Phát động thi đua chuyên đề 03 tháng cuối năm về phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN

Vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4494/BHXH-TĐKT ngày 12/10/2017 về phát động đợt thi đua chuyên đề 03 tháng cuối năm (từ ngày 01/10 - 31/12/2017) với chủ đề: “Quyết tâm thực hiện các giải pháp phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN”.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam