Quản lý giá thuốc, vật tư y tế: Đảm bảo quyền lợi của người bệnh trong khám, chữa bệnh BHYT

Trong cơ cấu chi BHYT ở Việt Nam, chi phí về thuốc, vật tư y tế chiếm trên 50% tổng số tiền chi trả khám, chữa bệnh BHYT. Chính vì vậy, vai trò của việc quản lý giá thuốc, vật tư y tế trong khám, chữa bệnh BHYT rất quan trọng, đây là vấn đề có tính cấp thiết cần thực hiện tốt hơn, đáp ứng yêu cầu KCB đảm bảo quyền lợi người bệnh BHYT, nhất là trong bối cảnh giá dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng đã tác động rất lớn đến việc cân đối quỹ BHYT. Phóng viên Tạp chí BHXH đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Tá Tỉnh, Trưởng ban Dược và Vật tư y tế (VTYT), BHXH Việt Nam về vấn đề này.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam