Tạp chí BHXH: Phát huy truyền thống 20 năm, không ngừng vươn lên tầm cao mới

Càng gần đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 21/6, Tạp chí BHXH nhận được nhiều lời chúc mừng, hoa từ các đơn vị, đồng nghiệp trong toàn Ngành. Ngay đầu giờ sáng hôm nay, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị trực thuộc đã đến tặng hoa chúc mừng Tạp chí BHXH. Đồng chí Phó Tổng Giám đốc chúc Tạp chí phát huy thành tựu 20 năm, không ngừng đổi mới, hoàn thiện, vươn lên tầm cao mới, xứng đáng là diễn đàn Vì sự nghiệp An sinh xã hội toàn dân.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam