Lao động nước ngoài tại Malaysia được tham gia BHXH

Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cho biết, từ năm 2019, lao động nước ngoài - trong đó, có lao động Việt Nam - tại Malaysia được tham gia BHXH.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam