Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể thuộc BHXH Việt Nam

Theo Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 13 tập thể thuộc BHXH Việt Nam được tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam