Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh

Sáng 20/7, tại Trụ sở BHXH tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã dự Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc BHXH tỉnh.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam