Hướng tới kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam – 01/7/2017

Nhằm mục đích tạo hiệu ứng lan tỏa sâu, rộng, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò trụ cột của chính sách BHYT trong hệ thống An sinh xã hội, thiết thực kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam – 01/7, BHXH Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông với chủ đề trọng tâm “BHYT toàn dân – Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam