Hội nghị triển khai chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày 19/4, tại TP. Hồ Chí Minh, BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam