Lớp bồi dưỡng kỹ năng truyền thông cho công chức, viên chức Ngành BHXH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới, từ ngày 14 đến 17/11/2017 tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng truyền thông cho công chức ngành BHXH Việt Nam. Tham dự lớp bồi dưỡng có 82 học viên là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trong cả nước. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam