BHXH tỉnh Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2023
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2023

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 25/10/2023 13:38

Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu tiếp tục tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022- 2025.

Cùng với đó, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có những giải pháp, cơ chế hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm mở rộng và duy trì người tham gia. Chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan trong việc phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại Văn bản số 673-CV/BCSĐ ngày 21/8/2023 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp; trong đó đặc biệt lưu ý thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã có cán bộ, công chức văn hóa- xã hội. Thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 20/7/2023 của Chính phủ về việc giao dự toán chi KCB BHYT năm 2023; Công văn số 6139/UBND-VX1 ngày 4/8/2023 về việc quản lý quỹ, sử dụng quỹ BHYT và các giải pháp nhằm thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả công tác truyền thông; nắm chắc, bám sát thực tiễn, triển khai các kế hoạch, kịch bản truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho DN, người dân; tăng cường công tác chuyển đổi số, thực hiện giao dịch điện tử, DVC trực tuyến. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ ngày 12/5/2023 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về tăng cường thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, triển khai các biện pháp để hoàn thành chỉ tiêu cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023 theo chỉ đạo tại Quyết định số 132/KH- BHXH ngày 30/3/2023 của BHXH tỉnh và Công văn số 533/BHXHTCCB ngày 11/05/2023 của BHXH tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp và triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua. Cụ thể, căn cứ giao chỉ tiêu kế hoạch của BHXH tỉnh về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2023 các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện; thực hiện giao chỉ tiêu phát triển người tham gia từng bộ phận, cá nhân; quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Tập trung quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT; đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng; đồng thời bám sát kịch bản chi tiết, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT và hướng dẫn về việc thực hiện BHYT học sinh năm học 2023- 2024.

Áp dụng đồng bộ các giải pháp để phát triển người tham gia BHXH bắt buộc như tuyên truyền đối thoại tại đơn vị; tăng cường thanh tra, thường xuyên trao đổi, rà soát dữ liệu của cơ quan thuế, Kế hoạch đầu tư, Liên minh hợp tác xã… Tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý ủy quyền thu tới các thôn, tổ dân phố; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến từng nhân viên đại lý thu, để khai thác người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

CCVC, NLĐ thuộc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người nhà, người thân, người quen và nhân dân tham gia tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Phấn đấu mỗi CCVC, NLĐ vận động được ít nhất từ 5 người tham gia BHXH tự nguyện tham gia với phương thức đóng từ 6 tháng trở lên, 10 người tham gia BHYT hộ gia đình với phương thức đóng 1 năm.

Triển khai phát động Chương trình Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023. Động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân đề xuất giải pháp, sáng kiến áp dụng hiệu quả trong công tác tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để phổ biến, nêu gương và nhân rộng toàn ngành.

Rà soát, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu của Ngành, cơ quan thuế để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề, đột xuất; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định; thu hồi tiền đối với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT linh hoạt thực hiện các biện pháp thu hồi khác; ngăn chặn số tiền chậm đóng mới phát sinh, đảm bảo tỷ lệ chậm đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT giảm dưới chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Căn cứ giao chỉ tiêu kế hoạch của BHXH tỉnh công tác thu, giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo từng tháng của 3 tháng cuối năm 2023 các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phân công các bộ phân, cá nhân đề ra giải pháp cụ thể thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Tăng cường thực hiện các giải pháp kiểm soát chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT; quản lý và sử dụng hiệu quả dự toán chi KCB BHYT của Thủ tướng chính phủ giao. Tăng cường công tác giám định điện tử nhằm phát hiện, ngăn ngừa, các biểu hiện lạm dụng, gây thất thoát quỹ khám chữa bệnh BHYT, báo cáo kịp thời với lãnh đạo BHXH tỉnh để kịp thời chỉ đạo đồng thời có ý kiến ngay với cơ sở KCB để kịp thời chấn chỉnh, kết hợp với giám định tại cơ sở KCB để từ chối chi phí sai, không hợp lý.

Tăng cường kiểm tra, nắm bắt người bệnh tại buồng bệnh, cả trong và ngoài giờ làm việc đề xuất phương án giải quyết kịp thời; ngăn chặn các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Tăng cường giám định hồ sơ, bệnh án cả về số lượng, chất lượng. Thực hiện thẩm định chi phí KCB đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế của BHXH Việt Nam.

Đề xuất những giải pháp, sáng kiến áp dụng hiệu quả trong công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lãng phí, gây thất thoát nguồn kinh phí KCB BHYT để phổ biến, nêu gương và nhân rộng trong toàn Ngành. Căn cứ kế hoạch giao của BHXH tỉnh cho các tuyến giám định viên BHYT chủ động đề ra giải pháp quyết liệt thực hiện kiểm soát quản lý, sử dụng dự toán chi KCB BHYT năm 2023.

Mỗi cán bộ, CCVC, NLĐ thuộc hệ thống BHXH tỉnh cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đưa ra nhiều giải pháp nhằm hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển nhanh, bền vững người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, thu, giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đảm bảo quỹ KCB BHYT được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Hà ThủyPortalCatRight

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

PortalCatRight

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

PortalCatRight

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Biểu dương tinh thần chủ động, không trông chờ của BHXH tỉnh Cà Mau

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Việt Nam và Nhật Bản hợp tác trong lĩnh vực An sinh xã hội: Đồng hành hướng tới tương lai

BHXH tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân

Hà Tĩnh: Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về BHXH, BHYT

Còn nhiều người chưa có thẻ BHYT là chúng ta còn có lỗi với bà con

Tạo sự gắn kết, đồng thuận, hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau giữa BHXH Việt Nam và các DN Nhật Bản (*)

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH Việt Nam sẽ đối thoại với gần 100 DN FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc

Đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID)

Tăng cường hợp tác an sinh xã hội giữa Việt Nam- Nhật Bản

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc sáng 23/10

Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội sẽ được nâng lên một tầm cao mới (*)

BHXH tỉnh Tuyên Quang: Tuyên truyền chính sách BHXH một lần tới NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nhiều vấn đề về chính sách BHXH, BHYT được giải đáp thoả đáng

Hiệp hội Bưu chính Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444