Kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Hà Nội tạo tiện ích trong cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Hà Nội tạo tiện ích trong cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 28/06/2024 16:52

Ngày 28/6, UBND TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; đánh giá kết quả thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số ứng dụng, nền tảng của Đề án 06 trên địa bàn Hà Nội.

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), trong 6 tháng đầu năm 2024, TP.Hà Nội tiếp tục phát huy sự chủ động, tích cực, quyết liệt trong thực hiện các nội dung công tác phục vụ triển khai thực hiện Đề án 06; đặc biệt là địa phương tiên phong trong thực hiện Đề án 06 đảm bảo tiến độ, lộ trình đã được đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 6,5 triệu công dân Thủ đô đã có căn cước công dân (CCCD), được cập nhật trong cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư; hơn 5,2 triệu công dân có tài khoản định danh mức độ 2; 19/30 quận, huyện, thị xã thực hiện cập nhật số hóa hồ sơ dữ liệu hộ tịch điện tử; các nhóm dữ liệu hội, đoàn thể; an sinh xã hội đang được TP.Hà Nội triển khai và tiếp tục mở rộng để xây dựng hệ thống CSDL chung toàn thành phố; cập nhật với CSDL quốc gia về dân cư để từ đó khai thác, sử dụng hiệu quả.

Hà Nội tiếp tục là địa phương đầu tiên trên toàn quốc tham mưu, báo cáo trình HĐND Thành phố xem xét việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho người dân khi thực hiện qua VNeID; ngân sách thành phố thực hiện hỗ trợ khoảng 9,7 tỷ đồng cho đến hết ngày 31/12/2024. Ước tính chi phí cắt giảm của các cơ quan nhà nước khi giảm thiểu được các yếu tố phục vụ tại trụ sở như: Điện, nước, không gian, cơ sở vật chất: giấy, in, nhân lực, thời gian lao động- với con số ước giảm hơn 10 tỷ đồng/năm. Hiện nay, bình quân một ngày có khoảng 1.000 hồ sơ Lý lịch tư pháp nộp qua VNeID…

Hà Nội cũng đã triển khai thí điểm xây dựng hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu sức khỏe người dân với ứng dụng “Công dân Thủ đô số”- thuận tiện trong tra cứu dữ liệu sức khỏe cá nhân về các chỉ số, yếu tố nguy cơ, kết quả KCB trước đó (khoảng 1,77 triệu dữ liệu sẵn sàng và tiếp tục cập nhật...).

Ngoài ra, trong 21 ngày (từ 10/5 đến 31/5), số người đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân đạt 93,29%; tăng gấp đôi so với tỷ lệ trước đó (khoảng 45% và giữ bền vững qua các năm)... Các trường hợp hưởng trợ cấp an sinh xã hội, lương hưu và trợ cấp BHXH nhận chế độ qua tài khoản nhanh chóng, thuận tiện, không còn mất thời gian đến các điểm giao dịch hoặc trụ sở UBND cấp xã để được nhận chế độ. Qua đó, giảm thời gian đi lại và bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhóm này (khoảng 51 tỷ đồng/năm)…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành và TP.Hà Nội thực hiện nghi thức kích hoạt vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06 trên địa bàn

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã trở thành phong trào, xu thế của các quốc gia, là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4; chuyển đổi số đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng người”. Đáng chú ý, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định Đề án 06 là một nhiệm vụ then chốt, quan trọng của chuyển đổi số quốc gia, làm cơ sở để chuyển đổi cách sống, làm việc, cách tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phục vụ sản xuất kinh doanh của người dân, DN dựa trên công nghệ số.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Đề án 06 được Thành ủy, UBND, các sở, ban, ngành của Hà Nội triển khai quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm cao, tạo ra sự chuyển biến tích cực; kết nối, chia sẻ với CSDL quốc gia về dân cư tiếp tục được đẩy mạnh, tạo tiện ích trong cung cấp DVC trực tuyến tới người dân, DN...

Biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Hà Nội trong triển khai Đề án 06, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế mà thành phố cần khắc phục, nhất là các bài học kinh nghiệm rút ra được từ thực tiễn. Trên cơ sở đó, Thủ tướng nhấn mạnh, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô đến năm 2025, nhất là đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai có hiệu quả Đề án 06, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề và vô cùng quan trọng. “Các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng một đề án tương tự như Đề án mà Bộ Công an đã làm để kết nối với Đề án 06 Trung ương”- Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu trải nghiệm các ứng dụng phòng họp thông minh của TP.Hà Nội

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, “không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm”, phát huy quyết tâm “đã nói là làm, đã làm là có kết quả”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là Thủ đô, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phải là địa phương tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại. “Thành phố phải bám sát vào những vấn đề trọng tâm trong chủ đề năm 2024 của Đề án 06 là: Hoàn thiện hạ tầng công nghệ; số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số”- Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố chú trọng 5 mục tiêu chủ yếu triển khai Đề án 06 trên địa bàn thời gian tới, đó là: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, DN tiếp cận dễ dàng với tất cả các dịch vụ, tiện ích; tiết giảm chi phí về thời gian, vật chất, chi phí tuân thủ; kiểm soát rủi ro, đẩy lùi tiêu cực, giảm phiền hà, sách nhiễu cho người dân, DN; phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số; bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ, thành phố phải tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; rà soát, đơn giản hóa các TTHC, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, DN; tiếp tục đẩy mạnh tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC điện tử giữa các hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Hà Nội thông qua Cổng DVC quốc gia. Đồng thời, tập trung đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình TTHC để nâng cao số lượng, chất lượng DVC trực tuyến cung cấp cho người dân.

“Hà Nội phấn đấu tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt tối thiểu 80%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt tối thiểu 50%; cấp Hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân đạt 100%. Cùng với đó, 100% giáo viên, nhân viên được cấp chữ ký số cá nhân”- Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội đẩy mạnh làm giàu thông tin, cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên nền tảng VNeID. Theo đó, Bộ Công an tích cực xây dựng và cung cấp các tiện ích mới, thiết yếu trên nền tảng VNeID phục vụ người dân, DN; cấp tài khoản định danh cấp độ 2 cho 100% dân số Hà Nội và tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng các tiện ích trên nền tảng VNeID; đẩy mạnh làm giàu thông tin, cho phép người dân chủ động cập nhật dữ liệu cá nhân và được xác thực trên nền tảng VNeID.

Đồng thời, phải đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế trên địa bàn; phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% đối tượng được thụ hưởng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; 100% cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn siêu thị, trung tâm thương mại và thương mại điện tử nội địa, xuyên biên giới cung cấp hóa đơn điện tử bán lẻ trực tiếp.

Cùng với đó, xây dựng và phát triển CSDL dùng chung của thành phố, tích hợp với CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng phù hợp các công cụ chuyển đổi số như: Trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trợ lý ảo...; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin...

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ Hà Nội nói riêng và UBND các địa phương nói chung trong triển khai Đề án 06; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân theo tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”…

Nhân dịp này, UBND TP.Hà Nội đã công bố vận hành các nền tảng, ứng dụng thực hiện Đề án 06 của thành phố gồm: Nền tảng Công dân số (iHanoi); nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử TP.Hà Nội (EHR- Electric Health Record), Sổ sức khỏe điện tử (PHR- Personal Health Record), nền tảng Phòng họp không giấy tờ (eCabinet).

Hà ThủyPortalCatRight

Người hưởng lương hưu phấn khởi trước thông tin hưởng mức lương mới dự kiến từ 1/7

Phát huy hiệu quả các hình thức truyền thông trực tuyến về BHXH, BHYT

Đảm bảo quyền lợi BHYT tại các địa bàn ATK

Kiểm soát chi phí KCB BHYT: Đề cao trách nhiệm, sự minh bạch

Đồng hành, hỗ trợ người dân khó khăn xã Linh Thông vươn lên thoát nghèo

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: Báo chí góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: Đảm bảo an toàn thông tin ngành BHXH Việt Nam là ưu tiên hàng đầu

Thúc đẩy đà phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đảm bảo nguồn quỹ BHYT được sử dụng tối ưu, không lãng phí

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ sở KCB BHYT và cơ quan BHXH

BHXH Việt Nam thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm: Nhiều tín hiệu tích cực

Bắc Ninh: Đẩy mạnh các giải pháp tăng số người hưởng BHXH qua thẻ ATM

Quận Thanh Xuân: Đã có 85% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản

Phát huy hiệu quả cơ chế hỗ trợ người dân tham gia BHYT

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Chính sách BHXH phát triển nhanh và có kết quả tốt

Nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Đưa chính sách BHXH đến gần với sinh viên

NLĐ nhận BHXH một lần: Cân nhắc để tránh rủi ro khi hết tuổi lao động

BHXH TP.Hà Nội: Vận động người dân hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ sớm giải quyết chính sách BHXH đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

Ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

BHXH các địa phương: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 5/2024: Triển khai mạnh các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM: Người dân đồng tình hưởng ứng

Hành trình tri ân tại các tỉnh miền núi phía Bắc của Đoàn công tác BHXH Việt Nam

Hiệu quả triển khai BH thất nghiệp

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo liên quan đến chính sách BHXH

Cần thêm cơ chế hỗ trợ người khuyết tật tham gia BHXH

PortalCatRight

Bệnh nhân mắc bệnh mạn tính: Có “nới” thời gian tái khám?

NLĐ đừng tự đưa mình vào thế khó

NLĐ đừng tự đưa mình vào thế khó

NLĐ đừng tự đưa mình vào thế khó

“Bất ngờ” Cù Lao Dung

Nguyễn Công Nhân- Anh bảo vệ “tay ngang”

Mở quyền lợi, tăng tiếp cận dịch vụ KCB BHYT cho người dân

Đồng lòng phục vụ nhân dân

Chuyện hạnh phúc ở một doanh nghiệp

“Lưới an sinh” cho lao động phi chính thức: Cách hóa giải vướng mắc

Luật BHXH (sửa đổi): Hướng đến bảo vệ mọi người lao động

Chính sách BHXH, BHYT: Tiếng nói của cử tri công nhân lao động

Thực hiện chính sách BHXH tự nguyện ở Quảng Nam: Sức lan tỏa từ Nghị quyết 41

Phú Thọ- Hướng đến an sinh bền vững

Điện Biên- Viên ngọc sáng nơi cực Tây Tổ quốc

Chuyện an sinh ở Ấp Bắc

Phú Thọ: Tăng cường hiệu quả của tổ chức dịch vụ thu

Chị Ngô Ngọc Bích- Nữ cán bộ phường tận tụy

Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia BHYT: Khi quyết tâm chính trị được công nghệ số “tiếp sức”

Chính sách BHXH: Điểm tựa cho lao động nữ

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

“Cao thủ” dệt lưới an sinh ở Phú Thạnh

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

PortalCatRight

Thành tựu BHYT toàn dân

Dự kiến 10 khoản trợ cấp BHXH tăng theo mức lương cơ sở mới từ 1/7/2024

Thông điệp Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

Trình tự đăng ký cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Danh mục dịch vụ công toàn trình ngành BHXH Việt Nam

4 thay đổi quan trọng về BHYT có hiệu lực từ 1/7/2024

Người dân và doanh nghiệp thụ hưởng tiện ích từ Đề án 06

Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng

Người dân được thụ hưởng tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Quyền lợi khi tham gia BHXH

Chính sách BHXH, BHYT: Điểm tựa an sinh vững chắc

Chính sách BHXH- Đồng hành vì chất lượng cuộc sống người lao động

Nội dung và hình thức Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam- Những kết quả nổi bật

Thông điệp truyền thông Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

Những dấu ấn trong thực hiện chính sách BHYT theo Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư

3 cách thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh

Nhiều lợi ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Bộ Y tế chấn chỉnh việc không tiếp nhận thủ tục BHYT bằng CCCD gắn chip

Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam

Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

BHXH Việt Nam sẵn sàng các nguồn lực thực hiện điều chỉnh và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức hưởng mới dự kiến từ 1/7/2024

Tăng lương hưu và trợ cấp BHXH: Đảm bảo công bằng, hài hòa giữa người thụ hưởng chính sách

NLĐ đừng tự đưa mình vào thế khó

NLĐ đừng tự đưa mình vào thế khó

Bệnh nhân mắc bệnh mạn tính: Có “nới” thời gian tái khám?

Tăng 30% lương cơ sở từ ngày 1/7 là giải pháp trước mắt tốt nhất

Lời cảm ơn của Tạp chí BHXH

Quỹ BHYT chi trả 688 triệu đồng cho ca bệnh hiếm gặp

NLĐ đừng tự đưa mình vào thế khó

Người hưởng lương hưu phấn khởi trước thông tin hưởng mức lương mới dự kiến từ 1/7

“Bất ngờ” Cù Lao Dung

Đảm bảo nguồn lực thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2024

Các thuốc có Iod thông dụng hiện nay

Tiền công đức, tài trợ đóng góp tích cực cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Đảm bảo “3 chiều” của BHYT toàn dân

Kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Hà Nội tạo tiện ích trong cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp

Dự kiến 10 khoản trợ cấp BHXH tăng theo mức lương cơ sở mới từ 1/7/2024

Thường trực Ủy ban Xã hội thẩm tra các nội dung về cải cách tiền lương

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

Doraemon hiện diện khắp Hong Kong từ tháng 7

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444