Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tới từng đảng viên
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tới từng đảng viên

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 28/08/2023 14:21

Sáng ngày 28/8, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề nhân dịp Chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).

Ông Nguyễn Văn Thể- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 285 điểm cầu các tổ chức đảng trực thuộc với khoảng 14.000 đại biểu tham dự.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS.Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trao đổi nội dung chuyên đề: Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: Đảng ta là đội tiên phong, đại biểu trung thành của của giai cấp công nhân, nhân dân lao động. Tiên phong, gương mẫu vì vậy là thuộc tính mang bản chất của Đảng nói chung và từng đảng viên nói riêng. Đây cũng là nội dung lớn trong phương thức lãnh đạo và xây dựng Đảng kể từ khi thành lập cho đến nay.

Với tư cách là những người ưu tú nhất của giai cấp công nhân, từng đảng viên tất yếu phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu; là trách nhiệm, danh dự của người đảng viên.

Với đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đây cũng là yêu cầu mang tính khách quan, cấp thiết, xuất phát từ vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương- là tổ chức đảng đóng vai trò “đầu não” trong hệ thống chính trị.

“Trong số khoảng 72.000 đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, có những cán bộ cấp cao nhất, đóng vai trò tham mưu chiến lược của Đảng. Mỗi một lời nói, việc làm của đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có tác động rất lớn đến hệ thống chính trị và toàn xã hội”, GS.TS.Phùng Hữu Phú nhận định.

Cụ thể hơn, về nội dung tiên phong, gương mẫu với cán bộ đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, GS.TS Phùng Hữu Phú đề cập đến sự nêu gương về tư tưởng chính trị, phải kiên định tư tưởng trên cơ sở khoa học, tự giác theo nền tảng tư tưởng, chấp hành các nguyên tắc tổ chức Đảng.

“Để giữ vững lập trường tư tưởng, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải thường xuyên đọc, nghiền ngẫm, suy nghĩ thấu đáo, liên tục cập nhật mới kiến thức, tình hình, quan sát thực tiễn bằng con mắt tỉnh táo”, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nói.

Bên cạnh đó, yêu cầu nêu gương trong thực thi công vụ cũng rất quan trọng; phải hướng tới mục tiêu làm tròn bổn phận, chức trách, đồng thời phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, nêu cao khát vọng sáng tạo cống hiến. Cùng với đó là nêu gương trong đạo đức, lối sống, tác phong trong công việc, cuộc sống hàng ngày; sống trong sạch, chân chính, giữ gìn lòng tự trọng, danh dự, xây dựng văn hóa liêm chính.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Giữ gìn và phát huy các nguyên tắc: Tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; đoàn kết, thống nhất, tương tác, liên kết chặt chẽ, chia sẻ theo tinh thần của kỷ nguyên số; gắn bó mật thiết với nhân dân, bao gồm đối tượng phục vụ của cơ quan nhà nước, bà con ở nơi cứ trú...; tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương pháp luật.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam

Về giải pháp để tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung, GS.TS.Phùng Hữu Phú cho rằng cần tập trung vào các nội dung cả về mặt tổ chức và con người.

Theo đó, từng cấp ủy đảng phải xây dựng cho được một môi trường dân chủ, đoàn kết, hạt nhân là sự tôn trọng con người, chăm lo những nhu cầu cơ bản cả về vật chất, tinh thần của cán bộ đảng viên. kêu gọi, khuyến khích, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, cống hiến; tạo điều kiện cho cán bộ phát triển bằng năng lực, lao động chân chính. Cần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, Thủ trưởng ở từng cơ quan đơn vị.

Đây là việc quan trọng của cá nhân mỗi đảng viên, mỗi đảng viên phải tự giác rèn luyện, tu dưỡng, đặt danh dự, lòng tự trọng của mình lên trước; là sự tự ý thức, nhận thức của từng đảng viên.

“Tiên phong là phải làm trước, làm đúng. Phải làm sao để tính tiên phong, gương mẫu trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải thực sự là thực chất”, GS.TS.Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe PGS.TS.Giảng viên cao cấp Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi nội dung chuyên đề: Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay.

Cụ thể, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng đã làm rõ cơ sở lý luận nghiên cứu về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Quan điểm, đường lối của Đảng về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong tình hình hiện nay.

Về giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thời gian tới, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh đến các yêu cầu như: Thường xuyên nghiêm túc tự phê bình và phê bình, chủ động phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tự diễn biến, thoái hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên và toàn cơ quan; tăng cường giáo dục tư cách đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên tạo nên bản lĩnh chính trị, là sức đề kháng nội sinh mạnh mẽ trong công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tiêu cực, tham nhũng, tự diễn biến, tự chuyển hóa; luôn luôn quan tâm xây dựng, củng cố sự đoàn kết gắn bó với nghĩa tình đồng chí trong Đảng ủy Khối các cơ quan TW, tăng cường phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh lực lượng quần chúng nhân dân.

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng nói chung, trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nói riêng, là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong tình hình hiện nay. Cần được quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các ngành, các cấp, cần được tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, từ đó tích cực góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh.

Trên cơ sở nội dung 2 chuyên đề được chia sẻ, ông Nguyễn Văn Thể - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục lan tỏa tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất và các giải pháp phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực tới các tổ chức đảng cũng như tới từng đảng viên trong Đảng bộ.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể, nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, Đảng ủy chọn 2 nội dung này để triển khai sinh hoạt chuyên đề nhằm ôn lại những bài học từ 2 sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Đó là bài học về việc chọn, chớp thời cơ và đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất. Các tổ chức đảng, từng đảng viên trong Đảng bộ khối phải phát huy tinh thần này; thể hiện cụ thể trong việc nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết góp phần xây dựng tổ chức đảng, đơn vị mình ngày càng vững mạnh.

“Các cấp ủy đảng phải nhìn nhận, đánh giá rõ thực chất tại đơn vị mình, triển khai các giải pháp phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực một cách thực chất, hiệu quả. Từng đảng viên phải nêu cao tinh thần tự học tập, không ngừng tu dưỡng đạo đức, kiên trì rèn luyện phấn đấu để bản thân ngày một tốt hơn”, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể quán triệt.

Minh ĐứcPortalCatRight

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

PortalCatRight

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

PortalCatRight

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho CBVC ngành BHXH Việt Nam khu vực phía Nam

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

BHXH Việt Nam thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực BHYT

Ngành BHXH Việt Nam đã triển khai hiệu quả, sáng tạo nhiều hình thức truyền thông

Ngành BHXH Việt Nam đã chia sẻ trên 130,2 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT với CSDL quốc gia về dân cư

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đẩy mạnh tuyên truyền chính sách để tạo sự đồng thuận, thống nhất

Xuất hiện đối tượng giả mạo cán bộ BHXH hỗ trợ nâng cấp ứng dụng VssID

Mạo danh cơ quan BHXH Việt Nam lừa đảo người đang hưởng BH thất nghiệp

Hòa nhạc “Điều còn mãi 2023” sẽ diễn ra ngày 2/9 tới

Sở Y tế và BHXH tỉnh Kon Tum: Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp 7 tháng đầu năm 2023

Làm rõ thông tin nhóm cộng đồng lấy máu xét nghiệm HIV cho học sinh ở Hải Phòng

Xử phạt 7,5 triệu đồng nhóm Bông hồng đen vụ tự ý lấy máu xét nghiệm HIV

Quận 6 (TP.HCM): 27 trường học đạt chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT

Đề nghị tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Khoảng 70-80% số người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp

BHXH tỉnh Lạng Sơn: Tiếp sức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

Tuyển chọn ảnh để triển lãm về Trường Sa

Công ty PouYuen Việt Nam lại cắt giảm hơn 1.200 công nhân

BHXH quận Thanh Xuân (Hà Nội): Năm học 2023-2024 phấn đấu đạt 100% HSSV tham gia BHYT

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444