Đề nghị tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Đề nghị tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 28/08/2023 12:55

Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam có Công văn số 673-CV/BCSĐ gửi Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã luôn quan tâm đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Điều đó được thể hiện qua việc ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản, đặc biệt đã thống nhất chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan phối hợp với cơ quan BHXH triển khai đồng bộ giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và hạn chế số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các đơn vị sản xuất kinh doanh.

Chính vì vậy, mặc dù kinh tế- xã hội còn khó khăn, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19, số người tham gia BHXH, BHYT vẫn có bước tăng trưởng. Đến hết năm 2022, số người tham gia BHXH đạt khoảng 38,08% LLLĐ trong độ tuổi; số người tham gia BH thất nghiệp đạt 31,18% LLLĐ trong độ tuổi; số người tham gia BHYT đạt khoảng 92,04% dân số. Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT giảm mạnh trong những năm gần đây (năm 2022 chỉ còn chiếm 2,91% số phải thu; là năm có tỷ lệ chậm đóng thấp nhất từ trước đến nay); quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được đảm bảo.

Bước vào năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế- xã hội thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột quân sự giữa Nga– Ucraina chưa chấm dứt; lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng còn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro; nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động kinh tế tiếp tục suy giảm, kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng thấp.

Ở trong nước, nhiều DN gặp khó khăn do thiếu đơn hàng, nhiều lao động nghỉ việc, giãn việc, gây áp lực lớn tới hệ thống ASXH. Tình trạng DN, hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT cho NLĐ, trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vẫn diễn ra; người hưởng BHXH một lần ngày một gia tăng, gây áp lực lớn cho việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Tính đến 31/7/2023, số người tham gia BHXH đạt khoảng 36,8% LLLĐ trong độ tuổi; số người tham gia BH thất nghiệp đạt 30,1% LLLĐ; số người tham gia BHYT đạt khoảng 92,3% dân số.

Để hoàn thành mục tiêu vào năm 2025, cả nước có khoảng 45% LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHXH, khoảng 35% LLLĐ trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, trên 95% dân số tham gia BHYT theo Nghị quyết số 20-NQ/TW; thực hiện tốt Nghị quyết 69/NQ-CP, Quyết định số 546/QĐ-TTg và Nghị quyết số 100/2023/QH15 trong đó có việc khắc phục hiệu quả tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH và các hành vi trục lợi khác, hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy các thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo một số nội dung sau:

Đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào Nghị quyết của từng cấp ủy các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hằng năm của địa phương theo Nghị quyết số 69/NQ-CP và Quyết định số 546/QĐ-TTg để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Coi việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là tiêu chí để xem xét khen thưởng, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã do đồng chí Chủ tịch UBND làm trưởng ban. Rà soát, bổ sung cán bộ, công chức văn hóa - xã hội cấp xã làm thành viên Ban chỉ đạo cấp xã. Quy định rõ trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng thành viên trong việc chỉ đạo, triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, các giải pháp ngăn chặn việc lạm dụng, trục lợi chính sách BHXH, BHYT.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên, chủ SDLĐ, NLĐ và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, từ đó nâng cao ý thức tự giác, ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT. Tích cực tham gia BHXH, BHYT, hạn chế hưởng BHXH một lần để đảm bảo ASXH lâu dài.

Thực hiện tốt việc chia sẻ, cung cấp thông tin về khai trình lao động của DN, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cơ quan quản lý về lao động, thuế, kế hoạch đầu tư… với cơ quan BHXH; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sử dụng lao động, việc làm, thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị SDLĐ, nhất là đơn vị sử dụng nhiều lao động nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phát triển, ngăn chặn gian lận, trục lợi, chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị SDLĐ chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan liên quan tập hợp hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý đối với các hành vi gian lận, trốn đóng, trục lợi BHXH, BHYT theo quy định.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở KCB, cải cách hành chính trong khâu đón tiếp bệnh nhân, đẩy mạnh việc sử dụng CCCD gắn chip, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng BHXH (VssID) thay cho thẻ BHYT; thực hiện đúng quy trình, quy định việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí KCB BHYT tại các cơ sở y tế; củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách ASXH của Đảng và Nhà nước.

Không khen thưởng, vinh danh, không xem xét hồ sơ tham gia đấu thầu các dự án đầu tư công đối với đơn vị SDLĐ trốn đóng BHXH, BHYT. Công khai rộng rãi các đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xem xét, bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân, nhất là số người mới thoát nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo… có hoàn cảnh khó khăn nhằm mở rộng và duy trì người tham gia.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường chức năng giám sát, tuyên truyền vận động các đơn vị SDLĐ, NLĐ và nhân dân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Minh ĐứcPortalCatRight

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

PortalCatRight

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

PortalCatRight

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Đề nghị tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Hà Tĩnh: Chính quyền địa phương “dồn sức” thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT

Xuất hiện đối tượng giả mạo cán bộ BHXH hỗ trợ nâng cấp ứng dụng VssID

Sửa đổi Luật BHXH là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay

BHXH các địa phương tăng cường hoạt động triển khai Đề án 06

BVĐK Phương Đông nối dài hành trình “Vì sức khỏe cộng đồng”

Hòa nhạc “Điều còn mãi 2023” sẽ diễn ra ngày 2/9 tới

Xử phạt 7,5 triệu đồng nhóm Bông hồng đen vụ tự ý lấy máu xét nghiệm HIV

Tiếp tục triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam

Công ty Pouyuen chi 165 tỷ đồng cho 1.200 công nhân cắt giảm

Công bố Báo cáo đánh giá 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

TP.HCM: Hội nghị định hướng quản lý công tác KCB BHYT 5 tháng cuối năm 2023

Hạn hán làm suy giảm sinh kế của người nông dân Sri Lanka

Tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị mất việc, giảm giờ làm

Bhutan giảm một nửa Phí Phát triển bền vững để thu hút du khách

Không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Lạng Sơn: Đảm bảo sử dụng hiệu quả dự toán chi KCB BHYT

Áo dài tung bay trên đường phố Hà Nội dịp 2/9

Đắk Lắk: Tăng cường giải pháp thực hiện công tác KCB BHYT

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 8/2023 (21/8/2023 - 26/8/2023)

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444