Hà Tĩnh: Chính quyền địa phương “dồn sức” thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Hà Tĩnh: Chính quyền địa phương “dồn sức” thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 31/08/2023 12:48

Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ định kỳ tổ chức giám sát về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện các chính sách an sinh xã hội này trong năm 2023…

Nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Đó là đề nghị của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tại Hội nghị về Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 7 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023, tổ chức sáng 30/8. Hội nghị do Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tỉnh Hà Tĩnh- Lê Ngọc Châu chủ trì, cùng cơ quan BHXH, các Sở, ngành liên quan thảo luận, chỉ ra những kinh nghiệm và một số khó khăn mà Hà Tĩnh đang cần giải quyết để thực hiện tốt các chính sách ASXH quan trọng này.

Theo đánh giá, cùng với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cấp huyện, và cấp xã; đến nay Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục được các cơ quan có thẩm quyền ban hành đầy đủ, đồng bộ và kịp thời, là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người tham gia.

BHXH tỉnh và ngành Thuế, Sở KH-ĐT, Sở GD-ĐT xây dựng chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và triển khai có hiệu quả. Phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng địa phương, từng giai đoạn, nhất là tại những thời điểm giảm sâu người tham gia do thôi hưởng các chính sách hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách nhà nước.

“Đến nay tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHYT, lực lượng lao động tham gia BHXH tại Hà Tĩnh đều tăng trưởng so với kết quả năm 2022 (tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,8%, BHXH đạt 22% - cả 2 chỉ tiêu đều tăng 0,2% so với kết quả 2022)”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh- ông Lê Ngọc Châu đánh giá. Theo đó tính đến tháng 7/2023, Hà Tĩnh đạt 152.744 người tham gia BHXH, tăng 2.903 người so với kết quả năm 2022, đạt 22% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Hà Tĩnh cũng là tỉnh có tốc độ phát triển BHXH tự nguyện nằm trong top các tỉnh cao, tỷ lệ lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH đạt tỷ lệ 7,9%, cao hơn mức bình quân chung cả nước rất nhiều (cả nước 3%)... BHXH tỉnh Hà Tĩnh cũng là đơn vị được đánh giá cao về thực hiện chuyển đổi số, dữ liệu người dân tham gia BHXH, BHYT được đồng bộ, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt tỷ lệ cao (98,7% đứng thứ 2 toàn quốc về tỷ lệ được xác thực...

Tuy nhiên, Báo cáo của Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra rằng: Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Tĩnh vẫn đang gặp không ít khó khăn trong đạt các chỉ tiêu thực hiện chính sách ASXH năm 2023. Tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT của một số nhóm đối tượng chưa đạt yêu cầu (như nhóm học sinh, sinh viên chưa đạt mục tiêu bao phủ 100%; nhóm người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động trong các DN, HTX, hộ kinh doanh chưa tham gia đầy đủ). Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp nhóm đối tượng bắt buộc vẫn hết sức khó khăn, trong bối cảnh tình hình phát triển DN trong địa bàn tỉnh thời gian qua chủ yếu phát triển đơn vị nhỏ và rất nhỏ, có quy mô sử dụng lao động ít… Hiện nay, Hà Tĩnh đang có trên 88.000 NLĐ đi lao động nước ngoài, nhưng chưa có giải pháp thực hiện BHXH bắt buộc cho nhóm này theo đúng quy định của Luật BHXH…

Đáng lo ngại là tình trạng các đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH kéo dài chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm, dù BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để đôn đốc thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các đơn vị. Việc nợ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của các đơn vị đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Nhiều lao động đã đến tuổi nghỉ hưởng chế độ BHXH nhưng do đơn vị đang còn nợ nên không đủ điều kiện để chốt sổ BHXH. Bên cạnh đó, cùng với việc thực hiện lộ trình tỉnh nông thôn mới, hàng năm sẽ có một lượng người không còn thuộc nhóm được cấp thẻ BHYT từ ngân sách nhà nước (hộ gia đình thoát nghèo, cận nghèo, hộ mức sống trung bình). Vì vậy nhóm đối tượng này phải chuyển sang tham gia BHYT hộ gia đình, tự mua thẻ BHYT, việc tuyên truyền, vận động nhóm này tái tục BHYT cũng gặp nhiều khó khăn.

Số chi KCB BHYT tại Hà Tĩnh trong 7 tháng đầu năm vượt số dự kiến chi KCB BHYT trong phạm vi dự toán được giao 60, 8 tỷ đồng, tương đương 6,6%. Nếu không có giải pháp kiểm soát hiệu quả, dự kiến đến hết năm toàn tỉnh sẽ vượt dự toán khoảng 90 tỷ đồng...

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Mục tiêu đặt ra năm 2023 của tỉnh Hà Tĩnh là đạt trên 93% dân số tham gia BHYT, 22,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 12,4% lực lượng lao động trong độ tuổi, 100% HSSV tham gia BHYT. Tại cuộc họp, đại diện Ban Chỉ đạo và BHXH các TP, huyện, thị xã đã chia sẻ những cách làm hiệu quả trong việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phân tích một số khó khăn trong thực tiễn và kiến nghị một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp những tháng cuối năm 2023.

Trên cơ sở các kiến nghị này, một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để hoàn thành mục tiêu chung, được Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh là: sự “chủ động” và “trách nhiệm” từ các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Các địa phương cần giao chỉ tiêu đến tận từng xã, chỉ đạo các nhà trường thực hiện quyết liệt công tác BHYT học sinh. Sở LĐ-TB&XH phối hợp BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển BHXH giai đoạn 2023-2025 cho các huyện, TP, thị xã. Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh sử dụng quỹ BHYT hiệu quả; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT và sử dụng kinh phí KCB BHYT đảm bảo trong dự toán được Chính Phủ giao…

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND và UBND định kỳ tổ chức giám sát về thực hiện chính sách BHXH, BHYT để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đề nghị HĐND tỉnh có chương trình giám sát tỷ lệ bao phủ BHYT tại các địa phương trước và sau khi về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao để đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHYT được bền vững, hướng tới mục tiêu tỉnh nông thôn mới vào năm 2025 với tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh là trên 95%.

Đại diện cơ quan BHXH, ông Nguyễn Văn Đồng- Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ mong muốn lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, đề nghị ngành Thuế đưa nội dung Thanh Tra - Kiểm tra việc tham gia BHXH, BHYT vào một trong những nội dung thực hiện thanh tra thuế tại các đơn vị, DN...

Nam Quốc-Thái AnPortalCatRight

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

PortalCatRight

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

PortalCatRight

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho CBVC ngành BHXH Việt Nam khu vực phía Nam

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đẩy mạnh tuyên truyền chính sách để tạo sự đồng thuận, thống nhất

Hà Tĩnh: Chính quyền địa phương “dồn sức” thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT

Xuất hiện đối tượng giả mạo cán bộ BHXH hỗ trợ nâng cấp ứng dụng VssID

Sửa đổi Luật BHXH là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay

BHXH các địa phương tăng cường hoạt động triển khai Đề án 06

Hòa nhạc “Điều còn mãi 2023” sẽ diễn ra ngày 2/9 tới

BVĐK Phương Đông nối dài hành trình “Vì sức khỏe cộng đồng”

Xử phạt 7,5 triệu đồng nhóm Bông hồng đen vụ tự ý lấy máu xét nghiệm HIV

Đề nghị tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Tiếp tục triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam

Quận 6 (TP.HCM): 27 trường học đạt chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT

Truyền thông chính sách BHXH, BHYT đến 250 NLĐ tại Hòa Bình

Hôm nay diễn ra Chương trình nghệ thuật Nắng Ba Đình

Đến năm 2033 giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người

Hà Nội cần tuyển khoảng 80.000 lao động

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Chủ động báo cáo, xin ý kiến đối với các nội dung có tác động lớn

Rủi ro sức khỏe vẫn cao sau 2 năm mắc COVID-19

Kiên Giang tăng cường chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT năm 2023

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444