Kiên Giang tăng cường chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT năm 2023
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Kiên Giang tăng cường chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT năm 2023

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 31/08/2023 11:11

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản gửi Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2023.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tỉnh Kiên Giang đã thành lập Đoàn Giám sát thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT năm 2023 tại UBND các huyện, thành phố. Qua kết quả giám sát cho thấy sự nỗ lực chỉ đạo của UBND huyện, thành phố, sự phối hợp giữa các ban, ngành, UBND phường, xã, thị trấn, sự vào cuộc của Ban Chỉ đạo các cấp trong việc triển khai, tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT tại các địa phương đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính đến hết tháng 7/2023, số người tham gia BHXH bắt buộc 102.102 người, đạt 93,69% kế hoạch cả năm; BHXH tự nguyện là 20.154 người, đạt 84,52% kế hoạch; BHYT 1.588.641 người, đạt 98,4% kế hoạch và đạt 90,52% chỉ tiêu bao phủ BHYT so với dân số toàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Xây dựng hoàn thiện dữ liệu thông tin người SDLĐ, NLĐ thuộc diện phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH bắt buộc cho NLĐ; đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT HSSV để tập trung khai thác. Tổ chức thực hiện tốt quy trình theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, đồng thời chủ động nghiên cứu, áp dụng linh hoạt các giải pháp về phát triển người tham gia BHXH, BHYT phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương.

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến mọi người dân. Tập trung nhiều ở vùng sâu, vùng xa, những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT mang lại để chủ động tham gia, từng bước bỏ dần tư tưởng trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám việc thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH cho NLĐ của các tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý. Phối hợp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH cho NLĐ.

Tăng cường nâng cao chất lượng công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho người dân, hạn chế tình trạng thiếu thuốc, VTYT tại các cơ sỏ KCB , nâng cao niềm tin người bệnh có thẻ BHYT. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động, tuyên truyền người tham gia BHYT.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ thêm mức đóng từ nguồn ngân sách địa phương cho người tham gia BHYT do thoát khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, đối tượng thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên.

Rà soát, thống kê, công bố dân số năm 2023 của địa phương làm cơ sở so sánh, đánh giá thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT sát với tình hình thực tế. Trong quá trình thực hiện nếu đã hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 7/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu bao phủ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT năm 2023, nhưng chưa hoàn thành chỉ tiêu do BHXH tỉnh phân bổ theo Quyết định số 1067/QĐ-BHXH ngày 20/7/2023 của BHXH Việt Nam về việc giao dự toán thu, chi năm 2023 thì các địa phương vẫn phải tiếp tục thực hiện.

UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu phát huy vai trò phối hợp, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo các cấp trong việc tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT ở địa phương. Căn cứ tiêu chí, phương pháp xây dựng chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo các cấp tham mưu UBND xây dựng chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT và trình HĐND cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội hằng năm của địa phương.

Riêng đối với 8 địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp hơn mức bình quân của toàn tỉnh là Hà Tiên, Giồng Riềng, Giang Thành, An Biên, An Minh, Kiên Lương, Gò Quao, Châu Thành, UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần tập trung quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó BCĐ từ huyện, đến xã phải vào cuộc; ra sức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Đồng thời nghiên cứu, học hỏi các mô hình hay, hiệu quả của các địa phương khác để áp dụng, phấn đấu cuối năm đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT.

Trà GiangPortalCatRight

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

PortalCatRight

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

PortalCatRight

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho CBVC ngành BHXH Việt Nam khu vực phía Nam

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đẩy mạnh tuyên truyền chính sách để tạo sự đồng thuận, thống nhất

Hà Tĩnh: Chính quyền địa phương “dồn sức” thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT

Xuất hiện đối tượng giả mạo cán bộ BHXH hỗ trợ nâng cấp ứng dụng VssID

Sửa đổi Luật BHXH là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay

BHXH các địa phương tăng cường hoạt động triển khai Đề án 06

BVĐK Phương Đông nối dài hành trình “Vì sức khỏe cộng đồng”

Hòa nhạc “Điều còn mãi 2023” sẽ diễn ra ngày 2/9 tới

Xử phạt 7,5 triệu đồng nhóm Bông hồng đen vụ tự ý lấy máu xét nghiệm HIV

Đề nghị tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Tiếp tục triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam

Quận 6 (TP.HCM): 27 trường học đạt chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT

Ra mắt phim tài liệu đặc biệt về hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ

Công ty Nobland: Nhiều công nhân đóng BHXH lâu năm có nguy cơ bị cắt giảm

Công ty Pouyuen chi 165 tỷ đồng cho 1.200 công nhân cắt giảm

BHXH huyện Hải Hậu (Nam Định) đổi mới, sáng tạo với Gian hàng BHXH

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Thời tiết giao mùa và bệnh giãn phế quản

Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tới từng đảng viên

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444