Ngành BHXH Việt Nam đã triển khai hiệu quả, sáng tạo nhiều hình thức truyền thông
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Ngành BHXH Việt Nam đã triển khai hiệu quả, sáng tạo nhiều hình thức truyền thông

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 21/08/2023 14:11

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2535/BHXH-TT gửi Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH…

Trả lời Công văn số 742/BDN của Ban Dân nguyện về kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 5, trong đó có kiến nghị của cử tri Hà Nội đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho nhân dân như chính sách về BHXH… để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện, BHXH Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH và Quyết định số 1676/QĐ-TTg về đổi mới toàn diện, nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền BHXH, BHXH Việt Nam đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả công tác truyền thông chính sách BHXH.

Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2022, do tác động bởi việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu (tăng hơn gấp đôi) do tăng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021; tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, việc làm và thu nhập của NLĐ, việc phát triển người tham gia BHXH (nhất là BHXH tự nguyện), BHXH Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thông tin, truyền thông trong toàn Ngành đảm bảo tính kịp thời, chủ động, gắn với phát triển hiệu quả người tham gia BHXH.

Nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông chính sách BHXH tiếp tục được đổi mới theo hướng đảm bảo thiết thực, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư, NLĐ; kết hợp giữa truyền thông trực tiếp và gián tiếp; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên môi trường Internet; góp phần để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ hơn về chính sách BHXH và đưa chính sách thực sự đi vào cuộc sống với việc để “dân biết, dân tin và dân tham gia BHXH”...

Cùng với đó, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, sáng tạo nhiều hình thức truyền thông chính sách BHXH, phát huy được thế mạnh của từng đơn vị. Đồng thời, công tác truyền thông chính sách BHXH tại các địa phương đã được BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai bài bản, đồng bộ, chú trọng các hình thức truyền thông nhóm nhỏ, truyền thông qua các hội nghị tư vấn, đối thoại trực tiếp, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, môi trường Internet, mạng xã hội, truyền thông trên hệ thống truyền thanh cơ sở…

Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, đã tổ chức trên 57.000 hội nghị truyền thông, tư vấn, đối thoại, tập huấn... với 2,22 triệu lượt người tham dự, trong đó có khoảng gần 44.000 hội nghị truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tổ chức khoảng 197.400 cuộc truyền thông nhóm nhỏ với khoảng 1,4 triệu lượt người được truyền thông; có trên 1,6 triệu lượt phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; khoảng 1.700 cuộc ra quân quy mô cấp tỉnh, huyện. Đồng thời, toàn ngành BHXH tiếp tục tăng cường thông tin về chính sách BHXH trên Cổng Thông tin điện tử, các kênh truyền thông mạng xã hội (Fanpage Facebook, Zalo OA) của BHXH Việt Nam, Tạp chí BHXH.

Nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, lao động, thu nhập, việc làm của DN và NLĐ còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Ngành, trong đó có công tác truyền thông chính sách, ngành BHXH Việt Nam đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao. Số người tham gia BHXH là 17,5 triệu người, đạt 38,08% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao; số người tham gia BHYT là 91,074 triệu người, đạt 94,04% dân số, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Đồng thời, qua đó góp phần tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách BHXH. Đến nay, hầu hết cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương đã vào cuộc chỉ đạo công tác truyền thông BHXH; đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHXH trong đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân…

Trong thời gian tới, ngành BHXH sẽ tiếp tục tăng cường công tác truyền thông chính sách, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Theo đó, tiếp tục chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hiệu quả các hoạt truyền thông chính sách BHXH trong toàn Ngành gắn với tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đặc thù văn hóa, con người của từng địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền; các bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội; các cơ quan thông tấn, báo chí kịp thời tổ chức thực hiện công tác truyền thông chính sách BHXH đảm bảo phù hợp với từng nhóm chủ thể tham gia (chú trọng truyền thông về những câu chuyện, nhân vật thực tế để làm nổi bật giá trị, lợi ích khi tham gia BHXH).

Tăng cường công tác truyền thông chính sách BHXH trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Tạp chí BHXH và các kênh truyền thông mạng xã hội của Ngành. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, trên môi trường Internet, mạng xã hội mang tính thân thiện, dễ tiếp cận với người dân. Tiếp tục thực hiện sản xuất các sản phẩm truyền thông chính sách BHXH bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với nhận thức của người dân, trong đó tiếp tục chú trọng đến các sản phẩm truyền thông, vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Nguyệt HàPortalCatRight

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

PortalCatRight

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

PortalCatRight

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Phiên họp thứ 25 của Ủy ban TVQH: Đánh giá kỹ tác động của các chính sách trong Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

Nhọc nhằn lan tỏa BHXH, BHYT ở Đà Bắc

Đề nghị ngừng hợp đồng KCB BHYT với cơ sở lạm dụng, trục lợi

Cần thiết phải sửa đổi Luật BHXH

Ngành BHXH Việt Nam đã triển khai hiệu quả, sáng tạo nhiều hình thức truyền thông

BHXH TP.HCM: Triển khai đa dạng các “kịch bản” phát triển người tham gia

Quảng Trị: Phát huy vai trò của BCĐ các cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực BHYT

Chị Đỗ Thị Phê- Nữ nhân viên thu BHXH, BHYT “mát tay”

Ứng dụng công nghệ trong quản trị Tòa soạn số

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Podcast tin nhanh, bản tin số 11

Mạo danh cơ quan BHXH Việt Nam lừa đảo người đang hưởng BH thất nghiệp

Việt Nam tiếp tục cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

Sở Y tế và BHXH tỉnh Kon Tum: Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp 7 tháng đầu năm 2023

Làm rõ thông tin nhóm cộng đồng lấy máu xét nghiệm HIV cho học sinh ở Hải Phòng

TP.HCM: Tôn vinh 11 kỹ sư, công nhân lao động sản xuất giỏi

Hơn 3.000 VĐV tham dự Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444