Cần thiết phải sửa đổi Luật BHXH
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Cần thiết phải sửa đổi Luật BHXH

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 17/08/2023 09:28

Tiếp tục Chương trình Phiên họp, sáng 17/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban TVQH đã cho ý kiến về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình xây dựng Luật BHXH (sửa đổi) của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, Điều 34 của Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội”. Đặc biệt, Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH đặt ra mục tiêu: “Cải cách chính sách BHXH để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch”.

 

Đồng thời, Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đề ra 11 nội dung cải cách: Xây dựng hệ thống BHXH đa tầng; sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí. Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác; tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các chính sách BHXH cũng như tính linh hoạt của các chính sách nhằm đạt được mục tiêu mở rộng diện bao phủ; cải cách trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách nhằm củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia vào hệ thống BHXH; đẩy nhanh quá trình gia tăng số lao động tham gia BHXH trong khu vực phi chính thức; sửa đổi, khắc phục các bất hợp lý về chế độ BH hưu trí hiện nay theo hướng linh hoạt hơn về điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chặt chẽ hơn trong quy định hưởng chế độ BHXH một lần; thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình; sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH; điều chỉnh tỷ lệ tích luỹ để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế; đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả; thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ.

Cùng với đó, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp liên quan trực tiếp đến việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội, trong đó có chính sách BHXH, như: “Cải cách hệ thống BHXH đa tầng dựa trên nguyên tắc đóng- hưởng, chia sẻ- bền vững”; “Hoàn thiện hệ thống luật pháp về BHXH, tiến tới thực hiện BHXH toàn dân. Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng hiện đại, hội nhập quốc tế; kết hợp hài hòa nguyên tắc đóng góp và thụ hưởng; công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Tiếp tục hiện đại hóa quản lý BHXH theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 60% lực lượng lao động tham gia BHXH”; “Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách và chế tài xử lý vi phạm thuộc các lĩnh vực liên quan như... BHXH. Bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; từng bước tách việc điều chỉnh lương hưu với điều chỉnh tiền lương của người đang làm việc; thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH là 45%”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, qua hơn 7 năm thi hành, Luật BHXH năm 2014 đã đi vào cuộc sống, khẳng định tính đúng đắn của chính sách, chế độ BHXH theo nguyên tắc đóng- hưởng, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo NLĐ, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện Luật BHXH năm 2014 cũng bộc lộ những tồn tại, hạn chế, bất cập như: Diện bao phủ đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH trên thực tế còn thấp so với tiềm năng; tính tuân thủ pháp luật về BHXH còn chưa cao, tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, nhiều địa phương; chính sách BHXH tự nguyện chưa thật sự hấp dẫn người dân tham gia; một số quy định không còn phù hợp với bối cảnh, điều kiện thực tiễn hiện nay...

Thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về sửa đổi Luật BHXH, song báo cáo thẩm tra của Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ lưu ý: Luật BHXH phải phản ánh được tính lịch sử, tâm lý xã hội của các bên tham gia BHXH, sức khỏe nhân dân, dân số, phải dựa trên những căn cứ khoa học và tính thực tiễn, đánh giá kỹ lưỡng, tính toán chi tiết và phải có tính dự báo cao để bảo đảm tính khả thi trong thực thi chính sách, tổ chức thực hiện. Việc sửa đổi Luật BHXH phải bảo đảm tính đồng bộ, pháp điển hóa những quy định về chính sách, pháp luật về BHXH với tinh thần BHXH là trụ cột của an sinh xã hội, hình thành mạng lưới an sinh xã hội và bảo đảm tính khả thi. Làm rõ những vấn đề cần đánh giá và định hướng mang tính dài hạn trong việc điều chỉnh, bổ sung các quy định nhằm hướng tới mục tiêu của Nghị quyết số 28 đã đặt ra và lộ trình thực hiện. Làm rõ những vấn đề cần phải thận trọng xem xét và cân nhắc để phù hợp với thực tiễn phát triển của quan hệ lao động, thị trường lao động ở nước ta, bảo đảm của ngân sách nhà nước đối với các chính sách, chế độ có sử dụng ngân sách nhà nước, khả năng cân đối quỹ BHXH trong dài hạn và có tính đến việc chia sẻ (điều kiện hưởng BHXH một lần; điều chỉnh tỉ lệ đóng vào quỹ BHXH theo hướng hài hòa quyền lợi giữa người SDLĐ và NLĐ; bổ sung thêm chế độ của BHXH tự nguyện để tạo sự hấp dẫn đối với NLĐ; việc hình thành một bộ phận chuyên nghiệp đầu tư quỹ BHXH; việc ủy thác cho cơ quan thuế thực hiện thu BHXH…). “Thông tin kịp thời, đầy đủ để người dân hiểu rõ các nội dung được sửa đổi, bổ sung cũng như đẩy mạnh công tác tham vấn công chúng, lấy ý kiến khách quan của những người chịu tác động trực tiếp bởi các quy định sẽ sửa đổi để tạo sự đồng thuận cao. Đặc biệt, cần tính đến những tình huống phản ứng chính sách của NLĐ, ý kiến của người SDLĐ và các đối tượng chịu sự điều chỉnh của dự án luật, các tác động đến tình hình chính trị, kinh tế- xã hội, dư luận xã hội…, chú trọng việc củng cố niềm tin và tăng sự hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia BHXH”- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh.

Đánh giá cao việc soạn thảo cũng như thẩm tra Dự án Luật BHXH (sửa đổi) cũng như đồng tình với việc sửa đổi Luật BHXH, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh khẳng định, đây là Dự án luật không chỉ khó mà còn nhạy cảm, liên quan đến hàng triệu lao động. Chính vì vậy, về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (Khoản 6), Dự thảo luật giao Chính phủ quy định các đối tượng khác tham gia BHXH bắt buộc nhưng việc quy định các đối tượng tham gia là quan trọng, liên quan đến quyền con người, quyền công dân... nên bà Thanh đề nghị vấn đề này nên để Quốc hội quy định mới đảm bảo quyền công dân. “Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tham gia BHXH bắt buộc đã được quán triệt theo Nghị quyết số 28. Tuy nhiên, để luật vận hành trôi chảy, ban soạn thảo giải trình thêm nhóm đối tượng này khi ốm đau thanh toán chế độ thì ai sẽ là người giám sát, kiểm tra để đảm bảo đúng quy định”- bà Thanh nêu.

V.ThuPortalCatRight

Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

PortalCatRight

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

PortalCatRight

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng

Phiên họp thứ 25 của Ủy ban TVQH: Đánh giá kỹ tác động của các chính sách trong Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

Ủy ban TVQH sẽ xem xét, cho ý kiến Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

Nhọc nhằn lan tỏa BHXH, BHYT ở Đà Bắc

Truy trả và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức mới cho hơn 3,3 triệu người hưởng trên toàn quốc

Cần chế tài đủ mạnh để xử lý trường hợp chậm đóng, trốn đóng BHXH

Cần thiết phải sửa đổi Luật BHXH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Xã hội về Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

Người dân Thủ đô phấn khởi khi lĩnh mức lương hưu mới

Ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao hiệu quả quản lý, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Sửa Luật BHXH để phát triển bền vững người tham gia BHXH, BHYT

BHXH TP.HCM: Triển khai đa dạng các “kịch bản” phát triển người tham gia

An Giang: Ra mắt 2 mô hình hay thúc đẩy phát triển BHXH, BHYT

Tiến tới hình thành hệ thống BHXH đa tầng

Quảng Trị: Phát huy vai trò của BCĐ các cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

BHXH tỉnh Đồng Nai: Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số

Ứng dụng công nghệ trong quản trị Tòa soạn số

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Thêm cơ sở điều trị tim mạch- đột quỵ đạt chuẩn quốc tế tại miền Trung

BHXH tỉnh Gia Lai nỗ lực thực hiện Đề án 06

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444