Phát huy các nguồn lực, phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn Thủ đô
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Phát huy các nguồn lực, phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn Thủ đô

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 25/09/2023 21:05

Ngày 25/9, Hội đồng Quản lý (HĐQL) BHXH thực hiện giám sát công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại BHXH TP.Hà Nội giai đoạn 2021-2023. Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Nguyễn Văn Cường chủ trì giám sát cùng sự tham gia của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Ghi nhận kết quả tích cực

Theo báo cáo của BHXH TP.Hà Nội, trong giai đoạn 2021-2023, BHXH Thành phố đã chủ động làm tốt công tác tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Theo đó, trong gần 3 năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố ban hành 44 văn bản (bao gồm: 2 Nghị quyết, 2 Chương trình, 1 Chỉ thị, 11 Kế hoạch, 7 Quyết định và 21 văn bản) chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Nguyễn Văn Cường phát biểu

Đặc biệt, Hà Nội đã huy động ngân sách thành phố để hỗ trợ người dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện. Cụ thể, năm 2022, đã hỗ trợ 44.635 người tham gia BHXH tự nguyện với số tiền là 8,2 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2023, đã hỗ trợ 58.158 người tham gia BHXH tự nguyện với số tiền là 13,16 tỷ đồng.

Số người tham gia BHXH, BHYT tăng nhanh qua các năm đều hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Đến tháng 8/2023, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn đạt trên 1,9 triệu người, tăng 80.085 người (4,17%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt 94,24% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, chiếm 42,2% LLLĐ trong độ tuổi lao động (chỉ tiêu giao năm 2023 là 43%).

Số người tham gia BHXH tự nguyện là 77.520 người, tăng 8.780 người (12,77%) so với cùng kỳ năm 2022, đạt 75,36% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao, chiếm 1,8% LLLĐ trong độ tuổi lao động (chỉ tiêu giao năm 2023 là 2%).

Số người tham gia BHYT là trên 7,7 triệu người, tăng 222.610 người, tăng 2,95% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 97,98% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đạt tỷ lệ bao phủ 93,25% dân số (chỉ tiêu giao năm 2023 là 93,5%).

Đến nay, BHXH Thành phố đã ký hợp đồng với 03 tổ chức dịch vụ thu là Bưu điện, PVI và Viettel với 1.347 điểm thu và 2.289 nhân viên thu BHXH, BHYT. BHXH các quận, huyện, thị xã ký hợp đồng với 12 tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT (02 phòng khám, bệnh viện; 03 hợp tác xã và 07 DN) với 13 điểm thu và 34 nhân viên thu.

BHXH Thành phố cũng đã phối hợp với Bưu điện Hà Nội và các tổ chức dịch vụ thu tổ chức 2.562 hội nghị khách hàng với trên 79.000 người tham dự; qua đó phát triển được 16.135 người tham gia BHXH tự nguyện và 15.752 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Công tác thu, giảm chậm đóng cũng được triển khai đạt kết quả tích cực. Năm 2022, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của BHXH TP. Hà Nội là 54.212 tỷ đồng, tăng 5.089 tỷ đồng (10,4%) so với năm 2021, đạt 102% kế hoạch. Đến tháng 8/2023, tổng số thu 38.304 tỷ đồng, tăng 4.735 tỷ đồng (14,1%) so với cùng kỳ năm 2022, đạt 63,58% kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2023 thu 60.500 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2022.

Năm 2022, tổng số tiến chậm đóng BHXH, BHYT giảm 0,38% so với năm 2021; số tiền chậm đóng BHXH, BHYT phải tính lãi chiếm 2,5% tổng số phải thu (giảm 0,53% so với năm 2022). Đến tháng 8/2023, tỷ lệ chậm đóng giảm 0,81% so với cùng kỳ năm 2022; số tiền chậm đóng BHXH phải tính lãi chiếm 2,86% tổng số phải thu.

Hằng tháng, BHXH Thành phố chủ động phân tích, phân loại nợ BHXH, BHYT theo loại hình DN, ngành nghề sản xuất kinh doanh, thời gian nợ; xác định nguyên nhân, tính chất nợ, để có hình thức, biện pháp đôn đốc thu nợ cụ thể, phù hợp. Tổ chức thanh tra đột xuất chuyên ngành các đơn vị chậm đóng theo quy định...

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa phát biểu

Quyền lợi BHXH, BHYT của người dân Thủ đô luôn được đảm bảo. Từ năm 2021 đến tháng 8/2023, BHXH TP đã chi 95.228 tỷ đồng đến khoảng 580.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, đảm bảo kịp thời, an toàn, chính xác. Giải quyết các chế độ BHXH, BH thất nghiệp cho 1.925.321 người, lượt người với số tiền 19.564,43 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 8/2023, trên địa bàn Hà Nội đã có trên 8,13 triệu lượt KCB được thanh toán BHYT.

BHXH TP.Hà Nội đánh giá, mặc dù số người tham gia BHXH, BHYT, trên địa bàn tăng nhanh qua các năm, tuy nhiên vẫn chưa đạt như mong muốn.

Việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của một số chủ SDLĐ chưa nghiêm túc; vẫn còn tình trạng chậm đóng, trốn đóng, không tham gia BHXH hoặc tham gia BHXH không đầy đủ cho NLĐ.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, thanh toán KCB BHYT trên địa bàn cũng đang gặp nhiều áp lực. Việc thực hiện tự chủ tài chính, gắn với phương thức thanh toán theo phí dịch vụ như hiện nay dẫn đến nhiều cơ sở KCB chỉ định bệnh nhân vào viện nội trú rộng rãi, kéo dài ngày điều trị, chỉ định rộng rãi, vượt quá mức cần thiết đối với xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và các dịch vụ y tế. Tình trạng bệnh nhân ngoại tỉnh đến KCB tại Hà Nội ngày càng tăng cao; 7 tháng đầu năm phát sinh trên 1,08 triệu lượt KCB, chiếm 15,6% tổng số lượt KCB BHYT trên địa bàn....

Trong 3 tháng cuối năm, BHXH TP. Hà Nội tập trung mọi nguồn lực phát triển người tham gia BHXH, BHYT để đạt chỉ tiêu kế hoạch của UBND Thành phố, BHXH Việt Nam giao. Phấn đấu số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 60.250 tỷ đồng; giảm số tiền chậm đóng xuống dưới 2,5% tổng số phải thu.

Triển khai các giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT, đảm bảo chi KCB BHYT không vượt dự toán do Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023.

Tiếp tục giải quyết, chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BH thất nghiệp đảm bảo quyền lợi của người tham gia trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp tục phát huy tiềm năng

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa ghi nhận những kết quả đạt được của BHXH TP.Hà Nội trong thời gian vừa qua.

Nhấn mạnh tiềm năng phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thủ đô, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa đề nghị BHXH Thành phố tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, tăng cường công tác tuyền truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Với KCB BHYT, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam lưu ý BHXH TP.Hà Nội cần tiếp tục có giải pháp, biện pháp kiểm soát chi phí KCB BHYT trong phạm vi dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao. Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế để góp phần nâng cao chất lượng KCB, đảm bảo quyền lợi của người dân, đồng thời quản lý hiệu quả, cân đối bền vững quỹ KCB BHYT.

Để phát huy những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Nguyễn Văn Cường đề nghị BHXH TP.Hà Nội tiếp tục bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn thủ đô.

Phát huy tối đa vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp trên địa bàn Hà Nội; chủ động phối hợp hiệu quả với các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, triển khai thực hiện linh hoạt các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Tăng cường công tác thanh tra- kiểm tra, đẩy mạnh công tác thu, giảm số chậm đóng BHXH, BHYT. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm giám định BHYT, qua đó đạt hiệu quả kiểm soát chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi người tham gia.

Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH cũng đề nghị BHXH TP.Hà Nội cần chú trọng nâng cao ý thức văn hóa công sở trong giao tiếp, ứng xử với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch làm việc. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ…

PVPortalCatRight

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

PortalCatRight

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

PortalCatRight

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

Hậu Giang: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Lấy ý kiến đề xuất các nội dung sửa đổi Luật BHYT

Phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới thu hút gần 700 người tham gia BHXH, BHYT

Tăng cường phối hợp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Bắc Ninh

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Phát huy các nguồn lực, phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn Thủ đô

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Bà Rịa- Vũng Tàu: Triển khai đợt cao điểm làm việc với cấp ủy, chính quyền về phát triển BHXH, BHYT

Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 9/2023 (18/9/2023 - 23/9/2023)

BHXH tỉnh Bình Thuận: Vượt chỉ tiêu chi trả không dùng tiền mặt

IMF hỗ trợ BHXH Việt Nam mở rộng mô hình đánh giá, quản lý quỹ và cung cấp dịch vụ số

Trao tặng 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2023- 2024

Khách quốc tế qua các cảng hàng không tăng mạnh

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong những tháng cuối năm

Đà Nẵng: 2 DN bị đề nghị xử phạt do chậm đóng BHXH, BHYT

Đầu tư cho giáo dục cần quan tâm “sửa từ gốc”

Tầng lớp trung lưu Trung Quốc thay đổi thói quen mua sắm vì kinh tế khó khăn

Xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục Đại học

Sớm ban hành cơ chế thuận lợi cho CSSK ban đầu do NSNN chi trả

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444