Tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 26/07/2023 17:00

Ngày 26/7, bà Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, ông Mai Văn Chính-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”; ông Nguyễn Quang Dương- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về “Thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương”.

Bà Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo ông Mai Văn Chính- Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Quy định số 114 kế thừa Quy định số 205 (năm 2019) về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đồng thời bổ sung một số hành vi mới như: “Lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác cán bộ”; “Khi nhận đơn, thư phản ánh, tố cáo hoặc biết nhân sự có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nhưng thỏa hiệp, lúng túng, bao che không xử lý theo thẩm quyền, xử lý không đúng quy định hoặc không báo cấp có thẩm quyền xử lý”.

Quy định số 114 cũng quy định 6 hành vi chạy chức, chạy quyền; kế thừa Quy định số 205 có bổ sung hành vi mới là: “Chạy tuổi, thâm niên công tác, danh hiệu thi đua, khen thưởng, bằng cấp, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, thăng quân hàm… nhằm mục đích đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có được chức vụ, quyền lợi”.

Cùng với đó, để tăng cường phòng ngừa, kiểm soát việc lợi dụng, lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ, theo Quy định này, không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan bao gồm: Thành viên trong cùng Ban Thường vụ cấp ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị; người đứng đầu các cơ quan ở 13 ngành: Nội vụ, Thanh tra, Tài chính, Ngân hàng, Thuế, Hải quan, Công Thương, Kế hoạch-Đầu tư, Tài nguyên-Môi trường, Quân đội, Công an, Tòa án và Viện Kiểm sát ở Trung ương hoặc cùng cấp ở một địa phương...

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định, trong những năm qua, Đảng ta ban hành nhiều chủ trương, quyết định, quy định nhằm siết chặt kỷ cương, kiểm soát quyền lực trong công tác tổ chức, cán bộ. Đồng thời, bổ sung, sửa đổi nhiều quy định, tiêu chí cho phù hợp với yêu cầu, bối cảnh trong tình hình mới như: Các tiêu chí cụ thể đối với từng chức danh từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương; các chức danh chủ chốt các cấp; việc quy định rõ về thời gian giữ chức, thời gian tối thiểu giữ chức trước khi được bổ nhiệm thăng chức, luân chuyển…

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trước đó, cũng đã có nhiều quy định như: Quy định 69 về kiểm tra, kỷ luật Đảng; Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 08 về nêu gương. Trong đó, đều có phần liên quan tới chống các hành vi vi phạm trong công tác cán bộ…

Quy định số 37 ban hành năm 2021 cũng nêu rõ tại Điều 12: “Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen thưởng, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ trái quy định”.

Quy định số 08 ban hành năm 2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cũng đã nêu rõ yêu cầu: “Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương”. Trong đó, cũng nêu lên những yêu cầu các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện: “Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến. Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia-dân tộc”.

Tại Điều 3 Quy định số 08 cũng nêu rõ kiên quyết chống: Chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân…

Do đó, bà Trương Thị Mai cho biết, việc ban hành Quy định số 114 sửa đổi, thay thế Quy định số 205 cũng để tiếp tục đồng bộ với Quy định số 37 và Quy định số 08.

Cũng tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai đã trả lời, giải đáp thắc mắc của các đại biểu xung quanh 2 Quy định mới. Theo bà Mai, với các trường hợp đã bố trí người nhà trước khi có Quy định mới, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát để thực hiện theo đúng quy định.

Bà Trương Thị Mai cũng đặc biệt lưu ý các ngành, địa phương, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm theo Quy định là không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan, đặc biệt là 13 ngành đã nêu cụ thể trong Quy định. “Đây là quy định khó, vì đụng chạm đến con người, tâm tư, tình cảm, mong muốn. Ai cũng muốn con em, người trong gia đình mình trưởng thành, phát triển. Mong muốn đó hoàn toàn chính đáng. Chỉ có điều, nếu mình là người đứng đầu, người cán bộ lãnh đạo quản lý phải cân nhắc đầy đủ, gương mẫu. Quy định cấm thì không được làm, yêu cầu gương mẫu thì phải cân nhắc tính toán kỹ lưỡng”- bà Mai nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, bà Trương Thị Mai đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt trong phạm vi, chức trách của mình, cụ thể hóa, thường xuyên kiểm tra, giám sát Quy định số 114. Khi phát hiện bất bình thường, có dư luận bức xúc phải kiểm tra, xử lý nghiêm theo Quy định. Trong quá trình triển khai, nếu xảy ra vướng mắc phát sinh, các đơn vị cần kịp thời báo cáo để Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết. Qua đó, đảm bảo Quy định số 114 đi vào thực chất, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng.

PVPortalCatRight

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

PortalCatRight

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

PortalCatRight

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tập trung tối đa nhân lực chi trả lương hưu theo mức hưởng mới

BHXH Việt Nam: Nhiều kết quả nổi bật trong chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

Hành trình về “miền đất lửa”

Chuyển đổi số tạo "bước ngoặt" trong mọi hoạt động ngành BHXH Việt Nam

Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Làm rõ thêm những vấn đề mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Tiếp tục chăm lo chu đáo NCC với trách nhiệm lớn lao, nghĩa tình sâu nặng

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Không thể và có thể!

Thống nhất với đề xuất có sự hỗ trợ từ NSNN để thu hút người tham gia BHXH

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Nghiên cứu ứng dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp

Quảng Nam: Xuất hiện đối tượng lừa đảo, đe dọa và ép người dân mua BHYT

Quảng Trị: Công ty CP Công trình 793 bị xử phạt về hành vi chậm đóng BHXH, BHYT

Nghệ An: Khởi tố vụ án gian lận, trục lợi bảo hiểm nhân thọ và BHYT

BHXH TP.HCM: Đối thoại với DN về quy trình thu và quản lý sổ thẻ

Hà Nội triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông

Hà Lan và UNDP hợp tác hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang nền kinh tế tuần hoàn

BHXH tỉnh Quảng Bình: Thành công ứng dụng số cải cách thủ tục KCB BHYT

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

Tôn vinh 167 công nhân lao động có thành tích xuất sắc

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444