Thanh tra BHXH Việt Nam: Khởi đầu cho chặng đường mới
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Thanh tra BHXH Việt Nam: Khởi đầu cho chặng đường mới

Shared facebook
Chủ nhật, ngày 31/03/2024 19:47

Ngày 1/3/2024, Thanh tra BHXH Việt Nam đã chính thức ra mắt, đánh dấu sự khởi đầu cho chặng đường phát triển mới của đội ngũ làm công tác thanh tra, kiểm tra ngành BHXH Việt Nam. Trao đổi với phóng viên Tạp chí BHXH, ông Bùi Quang Huy- Chánh Thanh tra BHXH Việt Nam cho biết:

- Thanh tra, kiểm tra là một công cụ đặc biệt của ngành BHXH Việt Nam, góp phần mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phát triển người tham gia, tăng thu và quản lý thu hồi tiền chậm đóng; đồng thời, có tác dụng răn đe, phòng ngừa hành vi vi phạm của các chủ SDLĐ, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ.

 

2023 là năm có sự đổi mới trong cơ chế chính sách quy định về hoạt động thanh tra, trong đó Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Với chức năng được giao là Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, cùng với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, đồng lòng của những người làm công tác thanh tra, kiểm tra, toàn Ngành đã đạt được một số kết quả nhất định.

Toàn Ngành đã thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại 22.584 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi vi phạm như: phát hiện hơn 16.000 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 103,1 tỷ đồng; phát hiện gần 39.000 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng 89,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thu hồi 2.023,6 tỷ đồng chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đạt 87,16% số tiền các đơn vị chậm đóng trước thời điểm ban hành Quyết định thanh tra. Yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH 13,9 tỷ đồng; về quỹ BH thất nghiệp 67,3 triệu đồng; về quỹ BHYT 109,9 tỷ đồng do giải quyết, chi trả, hưởng không đúng quy định. Ra quyết định xử phạt hoặc kiến nghị người có thẩm quyền ra 1.797 Quyết định xử phạt VPHC về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với tổng số tiền xử phạt 63,9 tỷ đồng.

Ông Bùi Quang Huy- Chánh Thanh tra BHXH Việt Nam

* PV: Được biết, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã triển khai thực hiện thanh kiểm tra theo phương pháp truyền thống kết hợp với “xử lý dữ liệu điện tử”. Điều đó đã mang lại những hiệu quả như thế nào, thưa ông?

- Hiện nay Ngành đang quản lý hệ thống dữ liệu tập trung tương đối đầy đủ và hoàn chỉnh. Với thuận lợi đó, việc “xử lý dữ liệu điện tử” trong hoạt động thanh tra, kiểm tra mang lại hiệu quả cụ thể. Điển hình như việc tổ chức rà soát, phân tích dữ liệu ở giai đoạn trước khi làm việc trực tiếp với đối tượng đã giúp đoàn thanh tra, kiểm tra đánh giá, khoanh vùng, lựa chọn mẫu cần kiểm tra thực tế; nâng cao khả năng phát hiện, nhận diện dấu hiệu sai sót, vi phạm một cách toàn diện giúp nâng cao chất lượng và kết quả thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Thừa Thiên Huế

Với khả năng rà soát, phân tích dữ liệu lớn, việc ứng dụng CNTT đã giúp rà soát được 100% hồ sơ nghiệp vụ kể cả với các DN có hàng nghìn lao động hoặc cơ sở y tế có hàng triệu lượt KCB BHYT. Đây là bước tiến lớn so với phương pháp thanh tra, kiểm tra truyền thống là chỉ kiểm tra xác suất được một số hồ sơ nhất định do bị giới hạn về thời gian và nhân lực.

Có thể khẳng định, việc “xử lý dữ liệu điện tử” đã giúp phát hiện nhiều sai sót, vi phạm mà trước đây rất khó phát hiện hoặc không thể phát hiện bằng phương pháp truyền thống như dùng thẻ BHYT cùng lúc khám bệnh ngoại trú ở nhiều cơ sở y tế; sử dụng 1 thẻ BHYT thanh toán chi phí KCB với tần suất lớn. Đồng thời, qua phân tích dữ liệu cũng có thể phát hiện kẽ hở để hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ và quản lý của cơ quan BHXH.

* Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, trong đó có quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra BHXH Việt Nam. Ông có thể cho biết rõ hơn về các quy định này?

- Căn cứ vào Luật Thanh tra năm 2022, ngày 11/1/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Trong đó quy định việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam và vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra BHXH Việt Nam.

Theo đó, Thanh tra BHXH Việt Nam là cơ quan của BHXH Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quản lý công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền; thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH và luật chuyên ngành khác; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, chi trả BH thất nghiệp, chế độ BHYT theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/2/2024, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 216/QĐ-BHXH quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra BHXH Việt Nam. Ngày 1/3/2024, Thanh tra BHXH Việt Nam chính thức ra mắt với lực lượng tiền thân từ Vụ Thanh tra-Kiểm tra của BHXH Việt Nam. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành BHXH Việt Nam và đối với đội ngũ làm công tác thanh tra, kiểm tra của BHXH Việt Nam.

* Theo ông, việc thành lập Thanh tra BHXH Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với công tác thanh tra, kiểm tra của ngành BHXH Việt Nam?

- Việc thành lập Thanh tra BHXH Việt Nam ngoài việc khẳng định vị thế của ngành BHXH Việt Nam còn có tác động không nhỏ đến công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành. Chiếu theo quy định, Thanh tra BHXH Việt Nam là cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (trước đây là cơ quan được giao) chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Vì vậy, sẽ đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của hệ thống các cơ quan thanh tra.

Bên cạnh đó cũng giúp tăng cường tính độc lập, khách quan trong hoạt động thanh tra, nhất là yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm thống nhất về tiêu chuẩn cũng như sự ổn định của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ quan thanh tra. Đặc biệt, Chánh Thanh tra là người tổ chức, chịu trách nhiệm trực tiếp về hoạt động thanh tra, vì vậy sẽ chủ động trong quá trình triển khai các hình thức thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ….

* Trong thời gian tới, hoạt động trọng tâm của Thanh tra BHXH Việt Nam là gì, thưa ông?

- Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là sự ghi nhận, đánh giá của Quốc hội, Chính phủ đối với vai trò, vị thế và sự đóng góp của ngành BHXH Việt Nam cho sự nghiệp an sinh xã hội trong suốt 29 năm qua. Tới đây, Thanh tra BHXH Việt Nam sẽ sắp xếp, ổn định cơ cấu tổ chức của đơn vị và các phòng chức năng; chủ động phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để triển khai các hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực hiện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” đối với từng CCVC, NLĐ. Tăng cường sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các đơn vị có liên quan để tổ chức trao đổi, tập huấn nghiệp vụ, đặc biệt là tập huấn kỹ năng cho người làm công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nghiệp vụ tại các địa phương.

Chúng tôi cũng sẽ đổi mới để sẵn sàng thực hiện đồng thời các chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là sẽ đẩy mạnh thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với các đơn vị chậm đóng thời gian dài, số tiền lớn làm ảnh hưởng đến NLĐ. Kiên quyết xử phạt VPHC hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt VPHC đối với hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đối với những tổ chức, cá nhân không chấp hành Quyết định xử phạt VPHC, sẽ ra quyết định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định và tổ chức cưỡng chế thi hành theo thẩm quyền; Lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, khởi tố khi có dấu hiệu phạm tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự.

* Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Hằng (Thực hiện)PortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Phát huy tối đa nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ

BHXH một lần tại Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Chọn phương án nào cũng cần giải pháp đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Thỏa nguyện an sinh

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

PortalCatRight

“Cao thủ” dệt lưới an sinh ở Phú Thạnh

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

PortalCatRight

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

Công tác truyền thông tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tiếp tục đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

BHXH Việt Nam đối mới công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ngành BHXH Việt Nam - Những con số ấn tượng

Ngành BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Thanh tra BHXH Việt Nam: Khởi đầu cho chặng đường mới

“Cao thủ” dệt lưới an sinh ở Phú Thạnh

Hội đồng quản lý BHXH họp Kỳ quý I năm 2024

Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Phương giữ chức Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc

BHXH Việt Nam: Chủ động và nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội cho người dân

Liên quan vụ việc tại Trường Quốc tế Mỹ (AISVN): Không có lương, BHXH, BHYT, giáo viên sẽ nghỉ ngay

Khởi tố Hiệu trưởng và nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và các đồng phạm

BHXH Việt Nam phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

Hướng dẫn thực hiện Hiệp định về BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

Ông Phạm Trọng Huế được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm”, “5 đẩy mạnh”

Ngành BHXH Việt Nam: Phát huy tối đa nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ

Kinh tế Quý I khởi sắc, triển vọng tích cực cho kinh tế 2024?

Podcast tin nhanh, bản tin số 42

Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện tại Việt Nam

Cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành 1.151 loại thuốc

BHXH TP.HCM: Thông tin kết quả nổi bật và điểm mới của Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Thanh tra 30 DN kê khai thuế chênh lệch với số lao động tham gia BHXH

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444