Toàn ngành BHXH Việt Nam cần quyết liệt “chạy nước rút” trong 4 tháng cuối năm 2023
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Toàn ngành BHXH Việt Nam cần quyết liệt “chạy nước rút” trong 4 tháng cuối năm 2023

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 06/09/2023 14:33

Sáng 6/9, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan tháng 9/2023. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL Nguyễn Văn Cường; các Phó Tổng Giám đốc: Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn, Nguyễn Đức Hòa, Chu Mạnh Sinh; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Không ngừng mở rộng “lưới an sinh”

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết: Trong 8 tháng đầu năm, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động, đánh giá các kết quả đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ giao năm 2023.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các tháng cuối năm là hoàn thành nhiệm vụ thu và phát triển người tham gia, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu toàn Ngành cần quyết liệt “chạy nước rút” trong 4 tháng cuối năm 2023. “Tại Hội nghị này, các đơn vị nghiệp vụ cùng thảo luận các nội dung đang được quan tâm như: Kiểm soát chi phí KCB BHYT, phát triển người tham gia BHXH, BHYT… Qua đó, đề xuất các phương án, giải pháp cụ thể trong quản lý, tổ chức thực hiện, hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra”- Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm, các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Theo đó, toàn quốc có 17,227 triệu người tham gia BHXH, đạt 91,9% kế hoạch và tăng 251,9 nghìn người so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể: Về BHXH bắt buộc có 15,81 triệu người, đạt 93,4% kế hoạch và tăng 167,5 nghìn người so với cùng kỳ năm 2022. Về BHXH tự nguyện có 1,418 triệu người, đạt 77,7% kế hoạch và tăng 84,4 nghìn người so với cùng kỳ năm 2022. Về BHYT có 91,438 triệu người, tăng 4,335 triệu người so với cùng kỳ năm 2022. Thu BHXH, BHYT được 38.450 tỷ đồng, tăng 3.043 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 61,7% kế hoạch được giao.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT tiếp tục được đảm bảo. Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm, toàn Ngành đã giải quyết hưởng BHXH hằng tháng cho 56.305 người và BH thất nghiệp cho 896.686 người. Trong 8 tháng đầu năm, cả nước có trên 97 triệu lượt người KCB BHYT, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, số chi KCB BHYT là 66.184 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật, văn bản quan trọng liên quan đến chính sách BHXH, BHYT như: Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm. Cùng với đó, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố bám sát hướng dẫn của BHXH Việt Nam để triển khai các hình thức truyền thông đa dạng, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với từng chủ thể, vùng miền, quan tâm đến những chủ thể tiềm năng để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 8/2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức mới cho người hưởng chính sách trên toàn quốc. Cùng với đó, rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, giảm thời gian và chi phí cho người dân và DN…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ đã báo cáo làm rõ tình hình triển khai nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao; đồng thời đưa ra các dự báo về tình hình, kế hoạch, giải pháp cho những tháng cuối năm năm 2023.

Ông Lê Văn Phúc báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo về việc thực hiện chính sách BHYT, ông Lê Văn Phúc- Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT cho biết, thời gian qua, BHXH Việt Nam tiếp tục tham gia xây dựng Dự án Luật BHYT (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách BHYT; hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của BHXH các tỉnh, thành phố trong thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT. Trong thời gian tới, Ban Thực hiện chính sách BHYT sẽ tiếp tục hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam trong thực hiện chính sách và giám định BHYT; đồng thời bám sát Quyết định số 877/QĐ-TTg của Chính phủ về tổ chức thực hiện dự toán thu-chi BHYT năm 2023 đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

Chia sẻ về những khó khăn, hạn chế trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, ông Dương Văn Hào- Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ cho biết, bên cạnh các địa phương đã triển khai, bám sát “kịch bản” phát triển người tham gia, vẫn còn tình trạng lãnh đạo một số địa phương thờ ơ, chưa quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Thậm chí, nhiều nơi còn thụ động, cứng nhắc, chưa vận dụng linh hoạt bài học của địa phương khác vào địa phương mình; hay như tại một số địa phương, quan hệ giữa BHXH, UBND và tổ chức dịch vụ thu còn thiếu chặt chẽ…

Ông Dương Văn Hào báo cáo tại Hội nghị

Do đó, theo ông Dương Văn Hào, trong thời gian còn lại của năm 2023, Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ sẽ tiếp tục hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, KH-ĐT… nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của các DN, việc sử dụng lao động, chi trả tiền lương và các khoản bổ sung khác để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và yêu cầu các DN đăng ký tham gia và trích đóng BHXH, BHYT đúng quy định.

Ngoài ra, rà soát, đánh giá, mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu và nhân viên thu; chủ động bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền; tổ chức các hội nghị khách hàng để vận động theo nhóm người tham gia tiềm năng; thường xuyên kiểm tra hoạt động của nhân viên tổ chức dịch vụ thu để đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định đã đề ra; cũng như giao chỉ tiêu phát triển người tham gia cho từng tổ chức dịch vụ thu.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ để tạo sự đột phá

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa đánh giá nhiệm vụ kiểm soát chi phí KCB BHYT năm 2023 sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đó, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT; đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cơ sở KCB trong công tác này, đặc biệt cần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định dịch vụ, thuốc, chỉ định điều trị nội trú...

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa cho ý kiến về công tác BHYT

Đối với việc góp ý, xây dựng Luật BHYT (sửa đổi), Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh: “Phải căn cứ vào kết quả thực hiện Luật BHYT, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện, triển khai chính sách trong thời gian qua để đề xuất, góp ý sửa đổi luật. Cùng với đó, các quy định sửa đổi phải được đánh giá đầy đủ, chi tiết những tác động đến đối tượng chịu ảnh hưởng, trong đó bao gồm bệnh nhân BHYT, quỹ BHYT và tính khả thi của những quy định, chính sách mới. BHXH Việt Nam luôn hướng tới đảm bảo tối đa quyền lợi bệnh nhân BHYT; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHYT”.

Cho ý kiến về giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong những tháng cuối năm, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu các địa phương cần tăng cường CCHC, giao dịch điện tử, số hóa dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, chú trọng kiểm soát, ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Cùng với đó, các địa phương cần bám sát “kịch bản” phát triển người tham gia, trong đó nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, xây dựng các quy trình gắn với nhiệm vụ chuyên môn; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ…

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho ý kiến về công tác thu và phát triển đối tượng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được; đồng thời khẳng định, đây là nỗ lực rất lớn của toàn Ngành trong bối cảnh có nhiều khó khăn, áp lực. “Đáng chú ý, trong số này có 5 kết quả nổi bật, bao gồm việc quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị; số người tham gia BHXH, BHYT tiếp tục tăng; thực hiện tốt việc truy trả và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức mới cho hơn 3,3 triệu người hưởng trên toàn quốc; giải quyết tốt chính sách cho người dân, NLĐ; kỷ luật, kỷ cương cơ quan, đơn vị được giữ vững”- Tổng Giám đốc chỉ rõ.

Theo Tổng Giám đốc, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất các chính sách, kịp thời chủ động, đặc biệt chú ý liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của Ngành. Đồng thời, toàn Ngành cũng đã giải quyết và đảm bảo quyền lợi của DN, NLĐ, người dân; chủ động xây dựng các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa trong phòng chống trục lợi quỹ BHXH, giám sát đóng-hưởng để tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT; luôn sẵn sàng phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan tạo sự đồng thuận nhằm phục vụ tốt nhất người dân, DN.

Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được, nhận diện và dự báo những khó khăn, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, trong thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ cần tiếp tục chủ động phối hợp với đơn vị chuyên môn của các bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Song song với đó, BHXH các địa phương khẩn trương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ; chủ động các giải pháp tăng số người tham gia. Trong đó, cần bám sát “kịch bản” phát triển người tham gia, giám sát chặt chẽ việc thực hiện; chủ động áp dụng các cách làm mới, sáng tạo, học tập kinh nghiệm của các địa phương có kết quả tốt trong việc phát triển người tham gia để áp dụng tại đơn vị, địa phương mình…

Về KCB BHYT, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành phải tăng cường các giải pháp quản lý quỹ để bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, nhất là chủ động phối hợp đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế cho hoạt động KCB BHYT. Đặc biệt, Tổng Giám đốc yêu cầu tập trung xây dựng bộ tiêu chí để giao dự toán và điều chỉnh dự toán; giải quyết dứt điểm các vướng mắc, thể hiện trách nhiệm với nhân dân, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia…

Ngoài ra, Tổng Giám đốc yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng Internet; bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng lưu ý, toàn Ngành cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các công việc theo Đề án 06, tăng cường CCHC, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất, trọng tâm là các “điểm nóng” để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm. “Trong các tháng cuối năm, toàn Ngành phải tiếp tục đảm bảo thật tốt quyền lợi BHXH, BHYT, an sinh xã hội cho người dân. Yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, tài chính, thể hiện qua “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”. Nêu cao vai trò, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao”- Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Hà HùngPortalCatRight

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

PortalCatRight

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

PortalCatRight

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

136 chỉ tiêu ứng tuyển viên chức tại BHXH TP.HCM

Toàn ngành BHXH Việt Nam cần quyết liệt “chạy nước rút” trong 4 tháng cuối năm 2023

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHXH Việt Nam và Bộ Công an: Kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật đóng BHXH, BHYT tại TP.HCM

Mở rộng, gia tăng quyền và lợi ích để thu hút NLĐ tham gia BHXH

Tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng 2 DVC liên thông theo Đề án 06

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Chuyện bảo vệ “chồi non” ở Cần Thơ

Lao động mất việc dẫn đến nhiều hệ lụy về an sinh xã hội

Em Đào Khương Duy (Bến Tre) giành giải Ba quốc tế tại Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52.

Agribank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo núp bóng dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách hàng vay vốn nhanh

Bộ TT-TT cảnh báo các mã QR độc hại trên mạng xã hội

Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam

Bay xuyên đêm giông gió cứu 3 ngư dân lặn biển

Mỹ: Nhiều sinh viên hổng Toán sau thời kỳ học trực tuyến

Cần rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống ma túy và mại dâm

4.448 DVC được cung cấp trên Cổng DVC quốc gia

Lan tỏa tinh thần khỏe-đẹp, vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn

TTCN mùa Hè 2023 khép lại: Những điểm nhấn đáng chú ý

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444