LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”

Shared facebook
Chủ nhật, ngày 09/01/2022 14:59

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban và 19 Tập đoàn, Tổng Công ty. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Cảnh- Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN cho biết: Trong năm 2021, Ủy ban đã thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hỗ trợ, thúc đẩy các Tập đoàn, Tổng Công ty; tích cực đổi mới phương thức, lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các Tập đoàn, Tổng Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ủy ban cũng chủ động trao đổi ý kiến, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN; rà soát các quy định pháp luật liên quan để phát hiện các vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo; trên cơ sở đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cũng trong năm 2021, Ủy ban thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng Công ty. Cụ thể: Đã tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước; trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đại diện chủ sở hữu được Chính phủ giao; chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng các báo cáo với Bộ Chính trị về một số vấn đề như: Cơ chế xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản bù giá cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; cơ chế tài chính cho các dự án của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; xử lý các dự án, DN chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban, nhiều chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt gãy, nhiều thị trường bị thu hẹp, nhiều DN giảm mạnh doanh thu, lợi nhuận, thậm chí thua lỗ lớn, giảm vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm cao độ, các Tập đoàn, Tổng Công ty đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và góp phần phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tập đoàn VNPT, trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Công ty CP Lương thực-Thực phẩm Safoco (Tổng Công ty Lương thực Miền Nam) và Công ty CP Tư vấn xây dựng Hàng hải (Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam)

Cụ thể, về sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu ước đạt 816.015 tỷ đồng (bằng 107% so với năm 2020); tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 34.119 tỷ đồng; tổng nộp ngân sách ước đạt 62.443 tỷ đồng. Trong đó, 13/19 Tập đoàn, Tổng Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 14/19 Tập đoàn, Tổng Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế; 14/19 Tập đoàn, Tổng Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách; 5 Tập đoàn, Tổng Công ty đạt lợi nhuận cao so với kế hoạch và so với năm 2020; 4 Tập đoàn, Tổng Công ty nộp ngân sách cao so với kế hoạch và so với năm 2020.

Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của các dự án, DN ngành Công Thương: Chuẩn bị nội dung phục vụ cho 5 Phiên họp Ban Chỉ đạo; 3 cuộc họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; xây dựng các báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo. Đồng thời, có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty triển khai thực hiện việc xử lý các dự án, DN theo Đề án, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo. Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo tổng hợp, đánh giá, phân tích và tham mưu cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ báo cáo và được Bộ Chính trị đồng ý với giải pháp xử lý cụ thể, phù hợp đối với 5 dự án, DN để giao các Tập đoàn, Tổng công ty chủ động thực hiện và đề ra định hướng xử lý tiếp tục đối với 7 dự án, DN còn lại. Đây là cơ sở quan trọng để Chính phủ, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty tiếp tục sớm xử lý dứt điểm các dự án, DN, giảm thiếu tối đa thiệt hại cho Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: “Tuy mới đi vào hoạt động được 3 năm, nhưng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày càng chuyên nghiệp, trưởng thành”. Theo Phó Thủ tướng, trong năm qua, Ủy ban và các DN đã triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm, có tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần quan trọng trong đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Ủy ban đã đã tích cực triển khai sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động của DN nhà nước. Ủy ban và các DN cũng đã tích cực trong triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các cá nhân

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận và đánh giá cao các kết quả và thành tích quan trọng mà tập thể lãnh đạo, CBCCVC, NLĐ của Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc Ủy ban đã đạt được trong năm 2021. Phó Thủ tướng cũng cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 trong báo cáo của Ủy ban và các ý kiến tham luận; đồng thời nhấn mạnh: “Trong năm tới, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng Công ty cần thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thời hạn các công việc thuộc thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng Công ty”.

Theo đó, bên cạnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc rà soát, kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật, Ủy ban cần khẩn trương hoàn thành Chiến lược tổng thể đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các Tập đoàn, Tổng Công ty, nhất là công tác giám sát tài chính, giám sát đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng pháp luật. Phó Thủ tướng cũng giao Ủy ban tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền hoàn thiện, phát triển mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Ủy ban để thực hiện tốt hơn chức năng của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN; tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các Tập đoàn, Tổng Công ty triển khai ý kiến của Bộ Chính trị; đẩy mạnh giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc còn tồn đọng…

Ông Nguyễn Hoàng Anh trao Huân chương Lao động cho các cá nhân

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh- Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN cho biết thêm: Trong năm 2021, Ủy ban đã quyết liệt chỉ đạo 4 Tập đoàn, Tổng Công ty tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; chỉ đạo hoàn thành cổ phần hóa Tổng Công ty Phát điện 2, phương án thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Tổng Công ty Phát điện 3, quyết toán cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; chỉ đạo việc tái cơ cấu, tăng, giảm, chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại các công ty thành viên; hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone; chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty thực hiện tái cơ cấu theo các đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại 6 DN với tổng giá trị sổ sách 574,7 tỷ đồng, thu về 2.637,7 tỷ đồng (gấp 4,6 lần)...

Về định hướng năm 2022, ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền hoàn thiện, phát triển mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Ủy ban để thực hiện tốt hơn chức năng cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp thực hiện thống nhất chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN; rà soát, phát hiện và đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý còn bất cập, chưa đồng bộ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với tổ chức và hoạt động của Ủy ban và DN. Nghiên cứu đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định cụ thể về cơ chế, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, ngành với Ủy ban trong việc quản lý vốn nhà nước đầu tư tại DN; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban và các bộ, ngành để nâng cao vai trò của Ủy ban trong việc thực hiện chức năng phản biện, đóng góp ý kiến với các bộ, ngành trong quá trình hoạch định cơ chế, chính sách pháp luật và chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành kinh tế-kỹ thật trung và dài hạn…

Đối với 19 Tập đoàn, Tổng Công ty cần thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thời hạn các quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính, công bố thông tin của DN nhà nước và DN có vốn nhà nước; thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao; đầu tư theo chiến lược, kế hoạch, phù hợp cơ chế kinh tế thị trường, bảo đảm hiệu quả, phát triển bền vững.

PV

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Viễn thông Hà Nội (Tập đoàn VNPT), Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Công ty CP Lương thực-Thực phẩm Safoco (Tổng Công ty Lương thực Miền Nam) và Công ty CP Tư vấn xây dựng Hàng hải (Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam). Trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho ông Nguyễn Danh Duyên- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Phạm Quốc Bảo- Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực TP.HCM; ông Phạm Xuân Sơn- Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro; ông Nguyễn Văn Hợp- Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và bà Phạm Thị Thu Hồng- Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực-Thực phẩm Safoco.

Ông Nguyễn Hoàng Anh- Chủ tịch Ủy ban trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trần Văn Vĩnh- Chánh Kỹ sư Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và ông Trần Tiến Chỉnh- Giám đốc Viễn thông Hải Dương (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam); trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Bùi Việt Hoài- nguyên Phó Tổng Giám đốc (Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam), ông Nguyễn Việt Công- Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển (Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam) và ông Đỗ Xuân Toản- Phó Trưởng ban An ninh (Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam).PortalCatRight

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

BHXH Việt Nam đối thoại với DN Nhật Bản: Thông điệp an sinh

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam nỗ lực đồng hành cũng doanh nghiệp FDI

Năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngành BHXH Việt Nam: Quyết liệt “chạy nước rút” để về đích

Nghiên cứu ứng dụng AI vào nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành tháng 9/2022

Chủ động tháo gỡ khó khăn, dốc toàn lực thực hiện nhiệm vụ được giao

Kết nối, hỗ trợ xã Linh Thông trong công tác xóa đói, giảm nghèo

Quyết liệt chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để thực thi nhiệm vụ

BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP.Hà Nội triển khai nhiều giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chủ động tháo gỡ vướng mắc trong KCB và thanh toán KCB BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Nhiều hoạt động về nguồn, thăm hỏi, chăm lo cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và NCC

Phối hợp truyền thông nâng cao nhận thức người dân về BHXH, BHYT

Hơn 100 đơn vị máu được tiếp nhận và chuyển về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH, BHYT

PortalCatRight

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

Chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp: Tất cả vì quyền lợi NLĐ

Nợ BHXH- “căn bệnh” cần trị tận gốc

BHYT HSSV: Thành tựu và động lực tiến tới BHYT toàn dân

May mắn và hạnh phúc giản đơn

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra: Yêu cầu cấp thiết

Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Ứng dụng bằng chứng đánh giá tác động ngân sách trong xây dựng gói quyền lợi BHYT

Nhận BHXH một lần: Nên hay không?

An ninh phi truyền thống & những vấn đề đặt ra

Những người vì dân phục vụ

Thích ứng linh hoạt để phục vụ

Hoạt động thiện nguyện gắn với an sinh bền vững

Có BHYT, vơi bớt nỗi lo

Đảm bảo an sinh tốt hơn cho nữ giới

Hướng tới mục tiêu an sinh bền vững

Tạo đủ "lực hấp dẫn" cho chính sách BHXH

Chuyện vượt khó ở vùng cực Nam Tổ quốc

PortalCatRight

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Những kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam năm 2020

BH thất nghiệp: “Điểm tựa” mang lại lợi ích cho NLĐ và DN

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Đôn đốc đẩy mạnh thực hiện 25 DVC theo Đề án 06

Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng DVC quốc gia

Bổ nhiệm bà Trần Thị Hương giữ chức Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương

Tháng 12/2022: Nhiều chính sách mới có hiệu lực

“Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn”- Mô hình thiết thực với NLĐ

Những nữ trọng tài đầu tiên làm việc tại World Cup 2022: Áp lực không chừa giới tính

World Cup 2022 bắt đầu khát bàn thắng: Kỷ nguyên phòng ngự… lên ngôi

Tập trung giải quyết những khó khăn cho DN và người dân

Khảo sát kết quả tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW tại Yên Bái

Ngành BHXH Việt Nam đẩy mạnh hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4/12

“Sân vận động đặc biệt” dành NLĐ nhập cư tại World Cup Qatar 2022

Hà Nội: Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên thu BHXH, BHYT

Các cấp Công đoàn cần chủ động nắm bắt, hỗ trợ kịp thời NLĐ bị mất việc làm

Tăng cường phòng chống các bệnh mới nổi

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

BHXH Việt Nam và Đại học Waikato tổ chức Khóa bồi dưỡng an toàn thông tin mạng

Xử lý nghệ sĩ vướng scandal đời tư: Khán giả cần tỏ rõ thái độ

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter