Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Bình Thuận: Quyết tâm đưa các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về BHXH, BHYT vào cuộc sống

Thứ tư, 20/10/2021 | 16:15 GMT+7

Bình Thuận: Quyết tâm đưa các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về BHXH, BHYT vào cuộc sống

Trong những năm qua, trong tất cả các lĩnh vực nói chung và đặc biệt là chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói riêng luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo sát sao. Qua đó, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ vào cuộc sống.

Cùng chung khí thế với cả nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt và quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Toàn Đảng bộ tỉnh Bình Thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá chiến lược với các chương trình, kế hoạch cụ thể, có tính khả thi cao. Trên cơ sở đó, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Bộ phận "Một cửa" của BHXH tỉnh Bình Thuận

Trong những năm qua, trong tất cả các lĩnh vực nói chung và đặc biệt là chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói riêng luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo sát sao. Đơn cử: Đã lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Ngay sau khi có Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Chương trình hành động số 17-NQ/TU ngày 4/4/2013 để lãnh đạo triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 11/3/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền và ban ngành chức năng trong tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chương trình hành động số 17-NQ/TU và Chỉ thị số 49-CT/TU đến từng cán bộ, đảng viên, CCVC, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để hiểu và triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết và lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT.

Ngày 19/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Qua đó, xác định các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, trong đó đưa tỷ lệ bao phủ BHYT thành một chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh gắn với Chương trình MTQG. Qua các năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, BHXH tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của BHXH Việt Nam; cũng như của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp tạo điều kiện của các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Hỗ trợ người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết 21-NQ/TW gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”, Luật BHXH sửa đổi năm 2014 và Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”... Các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến với người dân với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thiết thực gắn với nêu gương điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện.

Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đã mở chuyên trang, chuyên mục đăng tải nhiều tin, bài phản ánh việc thực hiện chính sách về BHXH, BHYT. Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh thường xuyên cập nhật tin tức, đăng tải những quy định mới về chính sách BHXH, BHYT và trả lời, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân về chế độ BHXH, BHYT. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác BHXH, BHYT; tổ chức thành công Hội thi “Tuyên truyền viên BHXH, BHYT” qua hình thức sân khấu hóa; tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT qua mạng xã hội (Zalo, Facebook); xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tuyên truyền lưu động, xây dựng các pano, áp phích, băng rôn, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về Luật BHXH, Luật BHYT và tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam (1/7), ngày thành lập ngành BHXH Việt Nam (16/2) hàng năm.

Đồng thời, lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến tận người dân thông qua các cuộc họp tại các xã, thôn, xóm, khu dân cư nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và để tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT giữa các ngành: BHXH tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, TAND tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm DVVL tỉnh… Trên cơ sở đó, ngành BHXH và các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHYT một cách phù hợp.

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Nhằm huy động sức mạnh, nhân lực, kỹ năng truyền thông của các ngành vào cuộc với phương châm “mỗi CBVC các ngành là một tuyên truyền viên đưa chính sách BHXH, BHYT đến với nhân dân và mọi NLĐ”, công tác tuyên truyền đã được triển khai đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nên phát huy hiệu quả tích cực…

Xác định công tác vận động người dân tham gia BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nên Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận cũng thường xuyên chỉ đạo cơ quan làm công tác BHXH, BHYT phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh vận động nhân dân và NLĐ thường xuyên tham gia BHXH, BHYT; những quyền lợi từ chính sách BHXH, BHYT, trách nhiệm của cộng đồng, xã hội và mỗi người dân để hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi NLĐ, BHYT toàn dân. Việc mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT được triển khai tích cực, các cơ quan thuộc BHXH tỉnh đã ký hợp đồng với UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội làm đại lý thu BHXH, BHYT; đồng thời thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên đại lý thu theo đúng quy định về hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam. Đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận có 132 đại lý thu BHXH, BHYT với 1.422 điểm thu và 1.781 nhân viên đại lý.

BHXH tỉnh Bình Thuận cũng chủ động phối hợp với Bưu điện, Trung tâm DVVL, các Ngân hàng, các đơn vị SDLĐ để vận động, khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua thẻ. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp triển khai kết nối, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Triển khai hạ tầng CNTT, kết nối mạng từ BHXH các huyện, thị xã đến BHXH tỉnh và liên thông đến Trung ương bảo đảm triển khai DVC, giao dịch điện tử mức độ 3, 4 đáp ứng liên thông trong giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và DN.

BHXH tỉnh cũng chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đặc biệt, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc vận động người dân tự nguyện tham gia BHXH, BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách TTHC; nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền lợi người tham gia và hưởng BHXH, BHYT; qua đó không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lạm dụng, trục lợi chính sách…

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT đoạn 2012-2020. Qua tổng kết cho thấy, từ khi có Nghị quyết số 21-NQ/TW đến nay, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng: Số người tham gia BHXH bắt buộc tăng bình quân 3,39%, tham gia BHXH tự nguyện tăng bình quân 71,5%, tham gia BH thất nghiệp tăng bình quân 5%, tham gia BHYT tăng bình quân 7,8%, tỷ lệ bao phủ BHYT tăng bình quân 4,95%... Nhờ đó, các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ được giải quyết đầy đủ, kịp thời, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đặng Minh Thông

ASSA 38: Bảo trợ xã hội trước những thách thức từ số hóa và bất ổn về kinh tế

THE ROAD STORY VIETNAM

Hướng dẫn cấp lại mật khẩu VssID qua đầu số 8079 và qua email

Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 405/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/9/2020.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024) 36281191- Fax: (024) 36281540; Email: tapchibhxh@vss.gov.vn.
Ðại diện Tạp chí Bảo hiểm xã hội tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel: 0834102200.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt; Lê Kim Phương; Nguyễn Thị Thu Hương.
® Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội giữ bản quyền tác phẩm, cá nhân, tổ chức phải ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.