Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Thứ ba, 14/07/2020 | 09:16 GMT+7

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Sáng 14/7, tại Trụ sở BHXH Việt Nam, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng- Chủ tịch HĐQL BHXH Việt Nam đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Cùng tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn; Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra và một số bộ, ngành.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao Quyết định cho ông Nguyễn Thế Mạnh

Về phía BHXH Việt Nam có các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đại diện BHXH 14 tỉnh, thành phố.

Ngày 10/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 993/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức vụ Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, thay bà Nguyễn Thị Minh đã nghỉ hưu theo chế độ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh

Chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh được giao trọng trách Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: "Đây là sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và HĐQL BHXH Việt Nam đối với ông Nguyễn Thế Mạnh". Đồng thời, chúc tân Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và kiến thức vốn có của bản thân, tích cực nghiên cứu, định hướng chiến lược, chính sách, cùng với HĐQL, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo và toàn thể CCVC, NLĐ ngành BHXH hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, với vai trò tổ chức thực hiện chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, trong những năm qua, BHXH Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và đời sống nhân dân; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội của quốc gia, mang lại những thành quả an sinh xã hội đáng khích lệ, được cộng đồng quốc tế công nhận. Cùng với đó, hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT dần được hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với quá trình phát triển đất nước và thông lệ quốc tế; diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng; quỹ BHXH, BHYT đã trở thành quỹ an sinh lớn.

Thay mặt các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khương chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh

Nhấn mạnh khối lượng công việc của Ngành rất lớn và quan trọng, đặc biệt là yêu cầu của nhân dân về chất lượng phục vụ ngày càng tăng, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu trong thời gian tới, ngành BHXH cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Đặc biệt, trong điều kiện triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, ngành BHXH phải có những giải pháp sáng tạo, cách làm hay để phù hợp với những biến chuyển về kinh tế-xã hội trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lãnh đạo Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh

Đẩy mạnh CCHC và ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ; thực hiện liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tăng cường mối quan hệ công tác và phối hợp giữa cơ quan BHXH với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn các cấp ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng ngành BHXH thành ngôi nhà chung của toàn thể CCVC- đây là điều kiện quan trọng để tổ chức thực hiện thành công chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới.

Lãnh đạo các bộ, ngành và BHXH Việt Nam chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ: "Tôi nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, và song hành cũng là trọng trách nặng nề đòi hỏi tôi phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng rèn luyện học tập, tận tâm, tận tụy với trách nhiệm rất cao. Với trọng trách là người đứng đầu ngành BHXH, tôi xin trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch HĐQL BHXH Việt Nam".

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, sau 25 năm phát triển, đến nay, ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả, thể hiện bản chất tốt đẹp của xã hội được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ giao cùng với những khó khăn, thách thức phát sinh, đòi hỏi toàn Ngành phải cố gắng, nỗ lực vượt bậc nhiều hơn nữa. 

Ban lãnh đạo BHXH Việt Nam chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng cho rằng, thời gian tới, ngành BHXH sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: Tranh thủ, bám sát và triển khai toàn diện, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện cho được các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục phát triển và cải cách, hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập theo Nghị quyết của Đảng, Chính phủ. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong cải cách và hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

“Với nhiệm vụ được giao, tôi xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, nỗ lực, trách nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ, chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo BHXH Việt Nam và toàn thể CBCC, NLĐ tiếp tục xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, tận lực, nhất là phát huy trí tuệ tập thể vượt qua mọi khó khăn để ngành BHXH ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng mong mỏi của Đảng, Chính phủ và nhân dân. Trên cương vị này, tôi trân trọng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, HĐQL BHXH Việt Nam; sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các đồng chí lãnh đạo bộ, ban ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp, chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo và toàn thể CBCC, NLĐ ngành BHXH để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ.

Thái An

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, sinh năm 1972, tốt nghiệp đại học và thạc sĩ kinh tế tại Học viện Tài chính. Trong thời gian công tác trong ngành Tài chính (từ năm 1995), ông Nguyễn Thế Mạnh đã phấn đấu, trưởng thành trên nhiều lĩnh vực công tác và giữ nhiều cương vị chủ chốt, như: Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tháng 4/2021

THE ROAD STORY VIETNAM

BHXH tỉnh Thanh Hoá giữ vững truyền thống đoàn kết, hướng tới mục tiêu chung của Ngành

Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 405/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/9/2020.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024) 36281191- Fax: (024) 36281540.
Ðại diện Tạp chí Bảo hiểm xã hội tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel: 0834102200.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt; Lê Kim Phương; Nguyễn Thị Thu Hương.
® Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội giữ bản quyền tác phẩm, cá nhân, tổ chức phải ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.