Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 07/09/2023 14:03

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW (khóa XI) và 5 năm thực hiện Kết luận 43-KL/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, công tác dân vận tại Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đó, 10 năm qua cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ và sự phối hợp của Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43 của Ban Bí thư ở Đảng bộ Khối đã được triển khai quyết liệt, gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận

Công tác dân vận ở Đảng bộ các cơ quan nhà nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực; ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu được nâng lên một bước. Công tác CCHC, tiếp dân và đối thoại với nhân dân, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thực hiện ngày càng hiệu quả. Công tác phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan được tăng cường, chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Công tác đối thoại giữa CBCC với người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy các cấp đã quan tâm tăng cường việc lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể; thường xuyên quan tâm phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nắm tình hình tư tưởng CBCC, NLĐ; kịp thời giải quyết những vướng mắc, quyền lợi chính đáng của đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Cấp ủy các cấp cũng chú trọng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CBCC, NLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sáng tạo, thực hiện dân chủ ở cơ sở, văn minh công sở, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của CBCC, NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Theo ông Phạm Tất Thắng- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, trong những năm qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy Đảng trực thuộc luôn tập trung tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Các cấp ủy trực thuộc Khối đưa công tác vận động quần chúng đi vào nền nếp; phối hợp tốt với Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc đảm bảo tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

Công tác dân vận của Đảng bộ Khối có nhiều nét đặc thù, mặc dù không có chính quyền cùng cấp, không gắn với địa bàn dân cư; không có các cộng đồng dân tộc ít người và cơ sở thờ tự, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo... Song, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới.

Đáng chú ý, đã kịp thời ban hành nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch công tác phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận ở Đảng bộ Khối. Nhất là, đã đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng bộ cơ quan nhà nước, đóng góp quan trọng vào hiệu quả công tác dân vận trên cả nước, góp phần vào việc ổn định xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Phạm Tất Thắng cũng đề nghị, cần phải tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị gắn liền với nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng của Đảng. Nội dung công tác dân vận phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi, đạo đức công vụ và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trong mỗi cơ quan. Lấy hiệu quả công việc, chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách, sự hài lòng của nhân dân, của CBCC trong cơ quan làm thước đo để đánh giá hiệu quả của công tác dân vận, đánh giá cán bộ, đánh giá tổ chức trong các cơ quan Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Thể- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo, định hướng hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội, chú trọng hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên. Đồng thời, chủ động phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, tích cực góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; giáo dục, vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên thực hành đạo đức công vụ, có ý thức trách nhiệm cao trong tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân.

Đặc biệt, theo Bí thư Đảng ủy Khối, cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhân rộng các mô hình, điển hình; thường xuyên quan tâm bố trí, sắp xếp, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh, tình hình mới.

Minh ĐứcPortalCatRight

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

PortalCatRight

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

PortalCatRight

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

136 chỉ tiêu ứng tuyển viên chức tại BHXH TP.HCM

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

Tiếp tục triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam và Bộ Công an: Kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật đóng BHXH, BHYT tại TP.HCM

Toàn ngành BHXH Việt Nam cần quyết liệt “chạy nước rút” trong 4 tháng cuối năm 2023

Tăng tốc “phủ sóng” VssID nơi vùng biên

Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Thu này, rực rỡ màu an sinh

Lan tỏa an sinh nơi Thủ đô kháng chiến

Tiếp tục triển khai các Nghị quyết về cải cách BHXH, tiền lương

Hà Tĩnh: Chính quyền địa phương “dồn sức” thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT

BVĐK Phương Đông nối dài hành trình “Vì sức khỏe cộng đồng”

Em Đào Khương Duy (Bến Tre) giành giải Ba quốc tế tại Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52.

Podcast tổng hợp tuần 1 tháng 9/2023 (28/8/2023-2/9/2023)

Cảnh báo gia tăng các ca ngộ độc nấm trong mùa mưa

LPBank và Bưu điện Việt Nam luôn đảm bảo quyền lợi của khách hàng ở mức cao nhất

Kỹ thuật mới lần đầu tiên ứng dụng tại Việt Nam cứu sống hai bệnh nhân đường hô hấp nguy kịch

Bảo đảm công bằng trong giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức y tế, dân số

“Phép màu” giành lại cuộc sống cho bé sơ sinh mắc tim bẩm sinh

Phát động cuộc thi Chữ đẹp tuổi thơ lần thứ nhất

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444