Đề xuất tăng 26,54% trợ cấp ưu đãi người có công
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Đề xuất tăng 26,54% trợ cấp ưu đãi người có công

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 10/07/2023 09:53

Bộ LĐ-TB&XH vừa có Tờ trình số 39/TTr-LĐTBXH gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi NCC với cách mạng.

Theo đề xuất, căn cứ Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2023, từ ngày 1/7/2023, tăng mức chuẩn trợ cấp NCC bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị. Theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, thì mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị là 2.000.000 đồng/người/tháng.

Trên cơ sở đó, Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất 2 phương án điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với NCC với cách mạng. Cụ thể như sau:

Phương án 1- điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng (cao hơn mức chuẩn nghèo thành thị 55.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 26,54%).

Phương án 2- điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng từ 1.624.000 đồng lên 2.111.000 đồng (cao hơn mức chuẩn nghèo thành thị 111.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 29,99%).

Theo Bộ LĐ-TB&XH, quá trình soạn thảo Nghị định và lấy ý kiến, có 2/23 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 1/39 địa phương lựa chọn phương án 1 (mức chuẩn bằng 2.055.000 đồng), trong đó có ý kiến của Bộ Tài chính trên cơ sở tính toán khả năng cân đối NSNN. Có 8/23 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 35/39 địa phương lựa chọn phương án 2 (mức chuẩn bằng 2.111.000 đồng). Có 13/23 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 3/39 địa phương không lựa chọn cụ thể phương án nào.

Mặc dù trong quá trình soạn thảo, đa số ý kiến đề xuất lựa chọn thực hiện theo phương án 2. Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng theo phương án 1 (tăng 26,54%) để thực hiện đúng yêu cầu của Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội. Bộ Tài chính cũng thống nhất lựa chọn theo phương án này. Như vậy, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng được đề xuất tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng (tăng 26,54%).

Về chế độ điều dưỡng trong năm 2023 được thực hiện theo 2 mức chuẩn: 6 tháng đầu năm 2023 thực hiện mức chuẩn 1.624.000 đồng, 6 tháng cuối năm 2023 thực hiện theo mức chuẩn 2.055.000 đồng. Để đảm bảo các đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng trong năm 2023 được thực hiện thống nhất cùng một định mức chi tính theo mức chuẩn 1.624.000 đồng, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất thời điểm điều chỉnh tăng mức chi chế độ điều dưỡng NCC theo mức chuẩn 2.055.000 đồng kể từ ngày 1/1/2024.

Mức quà tặng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo bộ, cơ quan Trung ương đối với gia đình và cá nhân theo quy định hiện hành là tiền mặt 500.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân, hiện vật trị giá 150.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân. Đến nay, mức quà tặng trên là thấp, vì vậy Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa đổi quà tặng tiền mặt tăng lên thành 1.000.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân, hiện vật trị giá 250.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân.

Quà tặng bằng tiền và hiện vật được thực hiện vào các dịp lễ, Tết theo chương trình công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo bộ, cơ quan Trung ương và thuộc nội dung chi công việc được bố trí trong dự toán NSNN hàng năm của Bộ LĐ-TB&XH.

Bộ LĐ-TB&XH tính toán, với mức chuẩn hiện hành theo quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP là 1.624.000 đồng, thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với NCC với cách mạng năm 2023 là 29.495 tỷ đồng. Theo phương án nâng mức chuẩn lên 2.055.000 đồng thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với NCC với cách mạng năm 2023 là 32.223 tỷ đồng, tăng thêm 2.728 tỷ đồng.

Năm 2024, với cơ cấu điều dưỡng tập trung là 20% tổng số đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng trong năm, thì khoản kinh phí đảm bảo chế độ điều dưỡng với mức chuẩn 2.055.000 đồng là 1.113,7 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 233,7 tỷ đồng so với năm 2023. Với mức quà tặng cá nhân theo đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH, khoản kinh phí tăng thêm tối đa không quá 1 tỷ đồng/năm. Như vậy, với thời điểm thực hiện như trên và mức chuẩn là 2.055.000 đồng, thì nhu cầu kinh phí bảo đảm là 33.336,7 tỷ đồng.

Nguyệt HàPortalCatRight

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

PortalCatRight

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

PortalCatRight

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề lao động và việc sửa đổi Luật BHXH

Cụm Thi đua số III (BHXH Việt Nam): Phát huy tính chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao

Hành trình tri ân của BHXH Việt Nam tại “miền đất lửa”

Long An: Thu hút 750 người tham gia BHXH, BHYT tăng mới

Cẩn trọng với hình thức lừa đảo giả mạo cơ quan BHXH

Quý II/2023 giải quyết gần 24 triệu hồ sơ về BHXH, BHYT trên môi trường điện tử

Nhân rộng những sáng kiến, cách làm hay nhằm phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Công nhân Haprosimex bức xúc với phương án thanh toán 50% lương

Một khách hàng được Manulife Việt Nam chi trả 3,6 tỷ đồng

Thông tin điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo quy định mới

Phát động Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Quảng Bình: Phấn đấu 90% dân số ở các xã nông thôn mới tham gia BHYT

Agribank lần thứ 6 liên tiếp giảm lãi suất cho vay

Kiên Giang: Phạt 5 triệu đồng một người thông tin sai sự thật chính sách BHXH, BHYT

Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Đẩy mạnh xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quảng Trị: Chú trọng đổi mới phương pháp truyền thông về BHXH, BHYT

Bà Rịa-Vũng Tàu: Đối thoại, gỡ vướng chính sách BHXH, BHYT cho 80 DN

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân khó khăn tại Quảng Bình

Tiếp cận mới trong xử trí lâm sàng bệnh lý đường tiêu hóa

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444