Cụm Thi đua số III (BHXH Việt Nam): Phát huy tính chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Cụm Thi đua số III (BHXH Việt Nam): Phát huy tính chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 04/07/2023 11:26

Ngày 4/7, tại Bắc Giang, Cụm Thi đua số III (BHXH Việt Nam) tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Cụm Thi đua số III gồm 6 BHXH tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên. BHXH tỉnh Bắc Giang được giao làm Cụm trưởng và BHXH tỉnh Bắc Ninh được giao làm Cụm phó.

Những kết quả nổi bật

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Huyền- Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang (Đơn vị Cụm trưởng) cho biết, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) của Cụm Thi đua số III luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh; BHXH Việt Nam, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua (PTTĐ).

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền- Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang (Đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số III)

Cùng với đó, tập thể Cấp ủy, lãnh đạo BHXH các tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác TĐKT, coi đây là động lực, thúc đẩy, khuyến khích, động viên CCVC quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các PTTĐ yêu nước đã được các đơn vị trong Cụm tổ chức phát động ngay từ những ngày đầu năm 2023, đã tạo sự hưởng ứng, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành tại địa phương”.

“Đồng thời, đội ngũ CCVC trong Cụm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tận tụy với nhiệm vụ được giao; luôn coi trọng chất lượng công việc, chất lượng phục vụ đối tượng. Vì vậy mặc dù trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, BHXH các tỉnh thuộc Cụm Thi đua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong 6 tháng đầu năm 2023”- Bà Huyền nói.

Theo đó, báo cáo kết quả công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2023, Cụm Thi đua số III cho biết, thực hiện chủ đề hành động của Ngành BHXH Việt Nam “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả”- Ngay từ đầu năm 2023, Tập thể Cấp ủy, Lãnh đạo BHXH các tỉnh đã chỉ đạo phát động phong trào thi đua và triển khai các nội dung chương trình thi đua năm 2023 nhằm thực hiện cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai trong toàn Ngành. Chủ động xây dựng, triển khai các giải pháp, kịch bản điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ thích ứng với diễn biến, tình hình thực tế theo Nghị quyết số 28-NQ/TW; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ hằng năm về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước…Trong đó, tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Ngành trong tình hình mới, thực hiện tốt phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả”.

Theo đó, bám sát PTTĐ do BHXH Việt Nam phát động, Cụm Thi đua cấp tỉnh số III đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện, hưởng ứng PTTĐ năm 2023. BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua: Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong triển khai thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023; Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Đồng thời, 6 tháng đầu năm 2023, BHXH các tỉnh tiếp tục quan tâm, tổ chức triển khai sâu rộng thực hiện các PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ phát động; đội ngũ CCVC trong Ngành đã tích cực hưởng ứng, tham gia. Theo đó, các đơn vị trong Cụm đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị như: phát triển, mở rộng người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo... kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi KCB; một số BHXH tỉnh được tỉnh phân công theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới cũng đã kịp thời nắm bắt tình hình chung và công tác xóa đói giảm nghèo của xã để đề ra kế hoạch theo dõi, giúp đỡ…

Cùng với phát động các PTTĐ, 6 tháng đầu năm Cụm Thi đua số III đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Cụ thể, toàn Cụm có 3.347.474 người tham gia BHXH bắt buộc, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân toàn Cụm đạt 92,23% so với KH BHXH Việt Nam giao, lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi lao động tham gia BHXH bắt buộc bình quân đạt 40%. Trong đó, có một số đơn vị đạt tỷ lệ cao: Bắc Ninh (56,78%), Hà Nội (40,7%). Có 183.366 người tham gia BHXH tự nguyện, tỷ lệ bình quân toàn Cụm đạt 81,41% so với KH BHXH Việt Nam giao, bình quân chiếm 2,8% LLLĐ trong độ tuổi lao động, với một số đơn vị đạt tỷ lệ cao: Bắc Giang (95,5%), Bắc Ninh (84,32%). Toàn Cụm có 3.230.854 người tham gia BH thất nghiệp, tỷ lệ bình quân toàn Cụm đạt 91,3% so với KH BHXH Việt Nam giao, LLLĐ trong độ tuổi lao động bình quân toàn Cụm tham gia BH thất nghiệp đạt 38,54 %. Toàn Cụm có 13.915.195 người tham gia BHYT, tỷ lệ bình quân toàn Cụm đạt 97,99% so với KH BHXH Việt Nam giao, tỷ lệ bao phủ dân số bình quân toàn cụm đạt 94,17%. Một số đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2023 như Hà Nam (hoàn thành và vượt 100,4% chỉ tiêu giao với tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,8%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 0,5%) và một số đơn vị có tỷ lệ bao phủ dân số có thẻ BHYT cao: Bắc Giang (99,26%), Bắc Ninh (94,25%); Vĩnh Phúc (93,9%)…

Ước đến 30/6/2023, toàn Cụm thu tỷ lệ bình quân toàn cụm đạt 46,24% KH giao của BHXH Việt Nam. Trong đó, có một số đơn vị đạt tỷ lệ thu cao: Vĩnh Phúc (48.38%); TP.Hà Nội (47,32%)…

Nhiều cách làm hay, giải pháp hiệu quả

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận về các kết quả đạt được, đồng thời “hiến kế” các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành được nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền, báo cáo 6 tháng của Cụm đã nêu lên những kết quả nổi bật, toàn diện, với những con số biết nói, kết quả rõ ràng, thể hiện được sự chỉ đạo, điều hành của hiệu quả của lãnh đạo cùng sự cố gắng quyết tâm, chính trị rất rõ ràng của toàn thể cán bộ, CCVC, NLĐ trong toàn Cụm. “Tôi mong muốn các đơn vị trong Cụm cùng nhau thi đua, hoàn tốt mọi nhiệm vụ được giao”- bà Huyền nói.

Theo ông Hồ Minh Thế- Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh, đây là các địa bàn đang có tốc độ phát triển công nghiệp mạnh, tập trung đông đơn vị SDLĐ quy mô lớn, có số thu, số người tham gia BHXH, BHYT chiếm tỷ trọng lớn của cả nước. “6 tháng đầu năm, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước nhưng nhiều đơn vị trong Cụm đã có nhiều kết quả nổi bật về thu, phát triển người tham gia, giảm nợ… Các đơn vị trong Cụm chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau học tập, có được những giải pháp hiệu quả hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao”- ông Thế nói.

Tại Hội nghị, nhiều cách làm hay, giải pháp hiệu quả đã được các đơn vị trong Cụm được chia sẻ nhằm cùng nhau thi đua, phấn hoàn hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Trao đổi về công tác thanh tra kiểm tra, Lãnh đạo BHXH TP.Hà Nội cho biết, ngay từ đầu năm, BHXH TP đã tham mưu Thành uỷ, UBND, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xây dựng và giao kế hoạch TTKT cho từng đơn vị thành viên trong Ban Chỉ đạo ngay từ đầu năm. Đồng thời, bên cạnh việc tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành thì BHXH TP đẩy mạnh công tác kiểm tra; thực hiện giao chỉ tiêu thực hiện thanh tra, kiểm tra cho từng BHXH quận, huyện theo địa bàn phụ trách để đảm bảo hiệu quả trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.

Đại diện Lãnh đạo BHXH TP.Hà Nội

Chia sẻ kinh nghiệm hay về triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID- BHXH số, lãnh đạo BHXH tỉnh Hưng Yên cho biết, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đến từng cán bộ, giáo viên trong Ngành gương mẫu đi đầu trong triển khai đăng ký cài đặt ứng dụng tuyên truyền cho người nhà, phụ huynh; thành lập các Tổ hướng dẫn cài đặt đến cấp huyện, đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện giao chỉ tiêu đến cấp huyện thực hiện tuyên truyền hướng dẫn đối với các đơn vị đăng ký cài đặt theo đặc thù từng địa phương; phối hợp với BQL KCN cuối tuần trực tiếp hướng dẫn cài đặt đến từng NLĐ; đồng thời phát động PTTĐ chuyên đề hướng dẫn cài đặt ứng dụng…

Đại diện Lãnh đạo BHXH tỉnh Hưng Yên

Chia sẻ về, công tác thu, phát triển người tham gia, lãnh đạo BHXH tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ toàn bộ cho người tham gia BHYT là đồng bào dân tộc; trong đó hướng đến xã hội hoá, sự hỗ trợ, ủng hộ của các mạnh thường quân, DN.

Đối với phát triển BHXH bắt buộc, BHXH tỉnh tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND, HĐND của UBND tỉnh, có văn bản chỉ đạo các DN trên địa bàn tỉnh cam kết không cắt giảm và đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Đối với phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tăng cường tổ chức các hội nghị đối thoại với NLĐ, DN trên địa bàn qua đó tuyên truyền vận động tham gia BHXH, BHYT cho thân nhân của NLĐ...

Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh Vĩnh Phúc

Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của UBDN tỉnh, HĐND trong đó hỗ trợ nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn với nhiều mức hỗ trợ; người dân được hưởng lợi. Trong đó, thường xuyên đối thoại DN không chỉ để trả lời DN mà tranh thủ vận động, người thân, người nhà NLĐ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tại Hội nghị, các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã có tham luận chia sẻ giải pháp trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện; thực hiện đăng ký, cài đặt sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số; thu hồi nợ đọng; tăng cường tách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT…

Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng (BHXH Việt Nam) Trần Thị Thanh Huyền

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng (BHXH Việt Nam) Trần Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh khó khăn chung, Cụm Thi đua số III đã có sự cố gắng vượt bậc, trong đó có những địa phương có những đột phá trong công tác thu, phát triển người tham gia, hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VssID- BHXH; tỷ lệ bao phủ BHYT rất tốt, số thu cũng vượt chỉ tiêu, số nợ giảm sâu và thấp hơn bình quân chung của cả nước. Về các phong trào thi đua, BHXH các tỉnh thực hiện rất tốt, đồng thời mỗi địa phương đều có các phong trào riêng và sát với thực tế.

6 tháng cuối năm để hoàn thành các xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, theo bà Huyền, các đơn vị thi đua trong Cụm tiếp tục linh hoạt, sáng tạo xây dựng các phong trào thi đua thiết thực, phát huy các mô hình, phát hiện và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, đề xuất cơ chế tạo thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ… “Tôi hi vọng các đơn vị trong Cụm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, qua đó hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2023”- Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng kỳ vọng.

Thủy HàPortalCatRight

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Gỡ khó cho BHXH 5 tỉnh, thành trọng điểm phía Nam

BHXH các tỉnh, thành phía Nam chia sẻ kinh nghiệm dệt lưới an sinh

Cụm Thi đua số III (BHXH Việt Nam): Phát huy tính chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Long An: Thu hút 750 người tham gia BHXH, BHYT tăng mới

Cẩn trọng với hình thức lừa đảo giả mạo cơ quan BHXH

BHYT- Sự sẻ chia nhân văn

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Agribank lần thứ 6 liên tiếp giảm lãi suất cho vay

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (BHXH Việt Nam) tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2023

Điều kiện để được KCB BHYT ở BV Hữu nghị Việt Xô

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Chú trọng xây dựng các mô hình, giải pháp thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT

Linh hoạt, sáng tạo tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề lao động và việc sửa đổi Luật BHXH

Để chính sách BHYT ngày càng hiệu quả, bền vững

Quảng Trị: Chú trọng đổi mới phương pháp truyền thông về BHXH, BHYT

Bà Rịa-Vũng Tàu: Đối thoại, gỡ vướng chính sách BHXH, BHYT cho 80 DN

Hà Nội thi trình diễn di sản văn hóa phi vật thể

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444