Sơn La quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Sơn La quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 07/03/2024 21:11

Chiều 7/3, tại huyện Quỳnh Nhai, Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và giao chỉ tiêu, ký cam kết phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu; cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo báo cáo, năm 2023, các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Sơn La đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong triển khai chính sách BHXH, BHYT. Trong đó, phối hợp với các ngành tích cực tham mưu với HĐND và UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương. Kết quả, Sơn La là 1/14 tỉnh sử dụng nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện; đồng thời hỗ trợ đối tượng cận nghèo, hộ nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình và HSSV tham gia BHYT…

Các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Sơn La ký cam kết thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024

Để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến từng tổ, bản, tiểu khu; ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu được giao giữa Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện, thành phố. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Đặc biệt, BHXH tỉnh và BHXH các huyện đã thành lập Tổ xung kích phối hợp với UBND xã tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHYT; chỉ đạo UBND cấp xã quan tâm điều tra, rà soát công nhận hộ nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình để vận động mua thẻ BHYT; kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn (trong năm 2023 đã kêu gọi ủng hộ được trên 1 tỷ đồng, tặng trên 18.000 thẻ BHYT và 50 sổ BHXH tự nguyện). Ngoài ra, trong năm qua, CBVC BHXH tỉnh đã vận động được 1.490 người tham gia BHXH tự nguyện.

Kết quả, trong năm 2023, toàn tỉnh đã khai thác mới 99 đơn vị với 250 NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, đạt 106,8% kế hoạch; 2.156 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 119,7% kế hoạch. Qua đó, nâng tổng số người tham gia BHXH, BHYT trong toàn tỉnh lên 1.250.450 người, tăng 36.654 người so với năm 2022. Riêng BHYT có 1.278.316 người tham gia, tăng 31.997 người so với năm 2022, đạt tỷ lệ bao phủ 98,3% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng tới công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể xã, phường, thị trấn, tổ, bản, tiểu khu chưa thường xuyên, chưa quyết liệt, còn xem nhẹ việc vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nên tiến độ thực hiện công tác tuyên truyền còn chậm. Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT được thành lập đầy đủ, nhưng một số Ban Chỉ đạo cấp xã hoạt động chưa hiệu quả…

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo tỉnh đã quán triệt và triển khai quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Sơn La năm 2024. Theo đó, trong năm 2024, Sơn La phấn đấu số người tham gia BHXH đạt 18,8% lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,1% dân số, trong đó 100% HSSV và từ 90% số hộ nông-lâm- ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT…

Lãnh đạo BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La trao tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn tại huyện Quỳnh Nhai

Để hoàn thanh các chỉ tiêu trên, ông Đặng Ngọc Hậu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Sơn La yêu cầu UBND các huyện giao chỉ tiêu; đồng thời yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn chịu trách nhiệm đỡ đầu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đối với từng xã vùng I, xã nông thôn mới; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH, BHYT vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các cấp, các địa phương. 

Cùng với đó, phân công trách nhiệm cụ thể, đảm bảo "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả" đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện các chỉ tiêu về BHXH, BHYT; chỉ đạo các tổ, bản, tiểu khu đưa chỉ tiêu tham gia BHYT vào hương ước, quy ước; đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền phù hợp thực tế của địa phương; tăng cường xã hội hóa, tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ; đôn đốc thực hiện phấn đấu hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 26/1/2024 của UBND tỉnh…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Sơn La, nhất là Ban Chỉ đạo các cấp đã tích cực triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp, qua đó giúp Sơn La hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, đặc biệt là công tác phát triển người tham gia.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo các cấp, cơ quan BHXH và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh cần linh hoạt đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền pháp luật BHXH, BHYT phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương; phát huy vai trò của cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) trong việc vận động người dân tham gia BHXH, BHYT- xem đây là biện pháp cơ bản để thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ KCB, cung ứng đầy đủ thiết bị, vật tư y tế đáp ứng yêu cầu công tác KCB, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT, góp phần làm tăng tính hấp dẫn của chính sách BHYT. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, đặc biệt cần lan tỏa các ứng dụng số của Ngành như ứng dụng VssID để phục vụ người dân tốt hơn…

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã ký cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024. Đồng thời, nhân dịp này, từ nguồn xã hội hóa, UBND tỉnh Sơn La đã trao tặng 400 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai; tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Thanh Hằng-Ngọc MaiPortalCatRight

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

PortalCatRight

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

PortalCatRight

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

Công tác truyền thông tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tiếp tục đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

BHXH Việt Nam đối mới công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ngành BHXH Việt Nam - Những con số ấn tượng

Ngành BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

BHXH Việt Nam tổ chức Lễ Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Khẩn trương thực hiện các giải pháp, tạo đà phát triển cho năm 2024

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Bình Phước

Những người phụ nữ lo an sinh

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm Ủy viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

Podcast tin nhanh, bản tin số 38

Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Tiếp tục lắng nghe ý kiến góp ý của các cơ quan, đối tượng chịu tác động

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Khi tham gia BHYT, người dân đã được biết thời hạn sử dụng thẻ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Hơn 1 triệu lượt người thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đấu thầu trong lĩnh vực y tế

Agribank thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng của nền kinh tế

Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu: Vai trò của Ban Chỉ đạo trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT hết sức quan trọng

Ngày hội Hoa Ban tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Đề xuất nghiên cứu mở rộng đối tượng tham gia BHYT

Thái Nguyên: Ra quân tuyên truyền, vận động BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Dựng chương trình xiếc “Sống mãi với Điện Biên”

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444