LoadFromCatche:1
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Ngành BHXH: Lan tỏa thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 30/10/2020 16:02

BHXH Việt Nam vừa có Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 gửi Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào thi đua

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của toàn thể CBVC và NLĐ trong ngành BHXH. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động, BHXH Việt Nam đã hưởng ứng và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào, yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện gắn với các nhiệm vụ chính trị của Ngành, như: Phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 90,7% dân số vào năm 2020; triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả nhằm phát triển số người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, nhất là đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người DTTS; thực hiện tốt các chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo 100% người nghèo, người có công, người cao tuổi, người DTTS được cấp thẻ BHYT; đồng thời đề xuất các giải pháp vận động, quyên góp, ủng hộ phần kinh phí chưa được NSNN hỗ trợ để người thuộc hộ cận nghèo, HSSV, người thuộc diện chính sách xã hội được tham gia BHYT…

Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đặc biệt, BHXH các tỉnh đã đưa chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo lồng ghép với chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Do đó, các tiêu chí xét khen thưởng của phong trào cũng là tiêu chí bình xét khen thưởng của toàn Ngành. Bên cạnh đó, tích cực tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trích ngân sách hỗ trợ người dân tham gia BHYT, nhất là các đối tượng có nhiều khó khăn, nhân dân ở các xã nghèo, các xã miền núi, người cao tuổi... qua đó duy trì ổn định bền vững đối tượng tham gia BHYT. Phối hợp với Ban Chỉ đạo giảm nghèo vận động, mở rộng đối tượng và tạo điều kiện cho nhân dân tham gia BHYT; chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", “xóa nhà tranh tre, dột nát”, “mái ấm Công đoàn”, Quỹ "Vì trẻ thơ"; đẩy mạnh giúp đỡ xã nghèo, huyện nghèo...

Cùng với đó, hàng năm, CBVC toàn Ngành tích cực tham gia và ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào bị thiên tai lũ lụt; các gia đình chính sách, khó khăn... bằng nhiều hình thức như: Đóng góp tiền mua tặng thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp và hộ chính sách; ủng hộ bằng hiện vật, xây nhà tặng người nghèo; mua quà tặng các gia đình chính sách, nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ mua các vật dụng cho các xã nghèo; xây dựng đường; mua cây giống, con giống tặng các hộ nghèo... Cụ thể, đóng góp hơn 8 tỷ đồng và mua 3.300 thẻ BHYT hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp và hộ chính sách. Huy động nguồn lực, đóng góp giúp đỡ địa bàn nghèo, các hộ gia đình chính sách, các hộ nghèo, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... với tổng số tiền mặt trên 41 tỷ đồng.

BHXH các địa phương cũng tham gia các hoạt động tặng quà, mua vật dụng phù hợp hỗ trợ các xã nghèo, người nghèo, học sinh nghèo và các gia đình chính sách. Đơn cử: Từ năm 2016 đến năm 2020, BHXH tỉnh Nghệ An đã trao tiền hỗ trợ xây dựng bản Na Lượng 1 (xã Hữu Kiệm) trở thành bản điểm trong phong trào giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tặng 6 máy lọc nước cho một số trường mầm non và trường tiểu học; tặng 10 quạt trần cho trường THCS, tặng sách, vở cho học sinh nghèo; tặng các suất quà cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh; tặng chăn, gối, màn cho học sinh nội trú…

Gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Cũng theo báo cáo của BHXH Việt Nam, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo ở một số địa phương còn cao, kết quả giảm nghèo chưa thực sự vững chắc, chênh lệch giàu-nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư vẫn còn khoảng cách. Trong khi đó, các chính sách giảm nghèo điều chỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều chưa được xây dựng đồng bộ, tỷ lệ hộ tái nghèo còn cao, nên khó khăn trong quá trình vận động tham gia BHYT. Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ xóa đói giảm nghèo còn hạn hẹp. Tỷ lệ tham gia BHYT của người thuộc hộ gia đình làm nông- lâm- ngư- diêm nghiệp có mức sống trung bình, nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình vẫn còn chưa cao, nhất là các đối tượng lao động tự do, buôn bán nhỏ.

Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Đáng nói, việc đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, liên quan đến lợi ích trực tiếp của hộ nghèo đã làm mất đi động lực phát triển, tạo tâm lý không muốn thoát nghèo trong một bộ phận hộ nghèo... Đặc biệt, đối tượng người nghèo tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, vì kinh tế vẫn khó khăn; mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện thấp (người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30%, tương ứng 46.200 đồng/tháng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 25%, tương ứng 15.400 đồng/tháng).

Chính vì vậy, theo BHXH Việt Nam, các cấp, các ngành cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của cấp trên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc xử lý những vấn đề mới, nhạy cảm và có nhiều vướng mắc như: Triển khai phát triển đối tượng tham gia BHYT theo lộ trình, nhất là việc triển khai BHYT theo hộ gia đình; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT... Đặc biệt, việc triển khai các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phải được cụ thể hóa thành phong trào ngắn hạn của từng đơn vị, từng lĩnh vực công tác thực tế.

Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân. Chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến, phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình tiêu biểu để phong trào thi đua trở thành phong trào quần chúng, rộng khắp…

V.ThuPortalCatRight

Nghiên cứu ứng dụng AI vào nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành tháng 9/2022

Chủ động tháo gỡ khó khăn, dốc toàn lực thực hiện nhiệm vụ được giao

Kết nối, hỗ trợ xã Linh Thông trong công tác xóa đói, giảm nghèo

Quyết liệt chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để thực thi nhiệm vụ

BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP.Hà Nội triển khai nhiều giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chủ động tháo gỡ vướng mắc trong KCB và thanh toán KCB BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Nhiều hoạt động về nguồn, thăm hỏi, chăm lo cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và NCC

Phối hợp truyền thông nâng cao nhận thức người dân về BHXH, BHYT

Hơn 100 đơn vị máu được tiếp nhận và chuyển về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Tập trung tăng độ bao phủ BHXH, BHYT

Phát huy sức trẻ cơ quan BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức giao ban công tác BHXH, BHYT tháng 6/2022

BHXH tỉnh Sơn La cần tiếp tục kiên trì, bền bỉ dệt “lưới an sinh”

Cổ vũ, động viên nhân dân và NLĐ tích cực tham gia BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Kỳ họp quý II/2022 HĐQL BHXH Việt Nam: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Chuyển đổi số để phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ngày càng tốt hơn

Phát huy vai trò Nhân dân trong xây dựng và thực hiện chính sách ASXH

Hướng đến phát triển BHYT bền vững

Tập trung nguồn lực để phát triển đồng bộ, hiệu quả chính sách BHXH, BHYT

Phát triển thị trường lao động gắn với đảm bảo ASXH

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, DN

Chương trình Xuân yêu thương- Tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngành BHXH: Tiếp tục ứng dụng CNTT một cách linh hoạt và hiệu quả

Hướng về người dân, đảm bảo quyền lợi cao nhất trong KCB BHYT

PortalCatRight

Chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp: Tất cả vì quyền lợi NLĐ

Nợ BHXH- “căn bệnh” cần trị tận gốc

BHYT HSSV: Thành tựu và động lực tiến tới BHYT toàn dân

May mắn và hạnh phúc giản đơn

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra: Yêu cầu cấp thiết

Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Ứng dụng bằng chứng đánh giá tác động ngân sách trong xây dựng gói quyền lợi BHYT

Nhận BHXH một lần: Nên hay không?

An ninh phi truyền thống & những vấn đề đặt ra

Những người vì dân phục vụ

Thích ứng linh hoạt để phục vụ

Hoạt động thiện nguyện gắn với an sinh bền vững

Có BHYT, vơi bớt nỗi lo

Đảm bảo an sinh tốt hơn cho nữ giới

Hướng tới mục tiêu an sinh bền vững

Tạo đủ "lực hấp dẫn" cho chính sách BHXH

Chuyện vượt khó ở vùng cực Nam Tổ quốc

Những sáng kiến độc đáo lan tỏa VssID

Khi niềm tin được đặt đúng chỗ

Trách nhiệm cao, mục tiêu lớn

Tạp chí điện tử BHXH ra mắt giao diện mới

Đoàn kết, nỗ lực triển khai tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Dấu ấn giữa đại dịch

Ngành BHXH Việt Nam tự tin trong mùa Xuân mới

Tết ấm

Chuyện những bệnh nhân BHYT... tiền tỷ

Ngành BHXH Việt Nam: Thích ứng linh hoạt với tình hình mới

Chuyện “hậu trường” giờ mới kể

PortalCatRight

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Những kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam năm 2020

BH thất nghiệp: “Điểm tựa” mang lại lợi ích cho NLĐ và DN

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Quỹ BHXH phát huy vai trò hỗ trợ NLĐ

Gần 29,7 triệu thẻ BHYT/sổ/thẻ KCB miễn phí được phát tặng trên cả nước

Chi bộ Tạp chí BHXH sinh hoạt chuyên đề tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Hà Tĩnh: Tập huấn nghiệp vụ thu BHYT HSSV cho các trường học

Bà Rịa- Vũng Tàu: Phát động mô hình "Nuôi heo đất" tích lũy tham gia BHXH, BHYT

Sáng tạo để tăng bao phủ BHXH tự nguyện

Chợ Lách (Bến Tre): 3 DN khắc phục hết nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp sau thanh tra

Mãi niềm tin theo Đảng- Tỏa sáng một tấm gương

Toàn quốc: 11.445 cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp

BV Quân y 175: Dốc sức cứu mạng sinh viên bị tai nạn giao thông

Phim của đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ dự Oscar

Ra mắt Biểu trưng Kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược VietinBank và MUFG Bank

Tân Uyên (Bình Dương): Phát triển trên 6.300 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Ngồi nhà nhận hộ chiếu theo yêu cầu

BHXH tỉnh- Công an tỉnh Lạng Sơn ký kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Cần dự báo đúng tình hình kinh tế xã hội để có giải pháp đúng và trúng

Tìm giải pháp hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Thu Phương làm đêm nhạc về mùa thu

Doanh nghiệp lạc quan về triển vọng kinh tế năm 2022

Điểm nhấn về thị trường lao động

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter