LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Quảng Nam: BHXH tỉnh và Công an tỉnh ký Kế hoạch phối hợp

Shared facebook
Thứ Bảy, ngày 01/10/2022 11:10

BHXH tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị Ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Quy chế số 01/QC-BCA-BHXHVN giữa BHXH Việt Nam-Bộ Công an về việc bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Thanh Danh- Giám đốc BHXH Quảng Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Hiệu quả rõ rệt

Ông Nguyễn Thanh Danh- Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết, từ năm 2018, BHXH tỉnh và Công an tỉnh ký kết Quy chế phối hợp số 03 về công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm góp phần bảo vệ trật tự kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Sau gần 5 năm thực hiện, Quy chế phối hợp đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần phòng ngừa phát hiện ngăn chặn, đấu tranh kịp thời các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.Hai bên chủ động, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu về thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của các đơn vị SDLĐ.

Công an tỉnh Quảng Nam tích cực sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, bám sát tình hình tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT để tham mưu ban hành các văn bản về việc phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, xử lý nợ BHXH, BHYT. Kịp thời chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện đã phối hợp với ngành Công an các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các DN và pháp luật BHYT các cơ sở y tế. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, kiến nghị DN khắc phục những thiếu sót, sai phạm về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho NLĐ, góp phần hạn chế tình trạng lạm dụng quỹ BHXH, BHYT.

BHXH các huyện, thị xã, thành phố chủ động, phối hợp với công an cùng cấp đề xuất UBND cấp huyện thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra các đơn vị SDLĐ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nợ đọng BHXH, BHYT. Các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành hoạt động hiệu quả, tỷ lệ nợ đọng giảm đáng kể.

Cụ thể, trong gần 5 năm qua, hai đơn vị đã tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 58 đơn vị SDLĐ. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đề nghị thu hồi qua các cuộc thanh tra, kiểm tra trên 47,91 tỷ đồng và đã thu hồi được trên 39,9 tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 83,28% (tính đến ngày 31/12/2021). Ngoài ra BHXH tỉnh Quảng Nam cũng đã chuyển hồ sơ của 10 đơn vị SDLĐ để nợ đọng kéo dài và không thực hiện Quyết định xử phạt hành chính theo Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ sang Công an tỉnh Quảng Nam để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, trong năm 2020, BHXH tỉnh phối hợp với Công an tỉnh (Phòng PC03) thực hiện kiểm tra chuyên đề về thực hiện pháp luật BHYT đối với các bệnh nhân được khám, chẩm đoán và điều trị bệnh mạch vành có đặt Stent tại BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Qua kiểm tra, đã phát hiện BV Đa khoa Trung ương có dấu hiệu gian lận quỹ KCB BHYT đã thu hồi về quỹ BHYT hơn 1,9 tỷ đồng. Trước đó, vào năm 2019, BHXH tỉnh đã tiến hành kiểm tra BV trong phạm vi Hợp đồng KCB đã ký kết. Kết quả đã từ chối thanh quyết toán tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng, trong đó có nội dung BV đã thực hiện sai quy trình chuyên môn của Bộ Y tế trong khám, điều trị bệnh mạch vành. Cụ thể, có 10 bệnh nhân không có hình ảnh đặt stent động mạch vành trên hệ thống Pacs và 5 bệnh nhân không có hình ảnh chụp động mạch vành trên hệ thống Pacs. Đây là biểu hiện của hành vi kê thêm vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh để thanh toán BHYT… Do đó, ngày 25/9/2020, BHXH tỉnh Quảng Nam đã có văn bản số 1120/BHXH-TTKT chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm pháp luật BHYT sang cơ quan công an để thực hiện điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, nhất là công tác thu hồi nợ đọng và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; quyền lợi của NLĐ ngày càng được đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đặc biệt, so với trước đây, nội dung phối hợp trong lĩnh vực KCB BHYT trong 2 năm gần đây đã được lãnh đạo 2 bên quan tâm, chỉ đạo sâu sắc, bước đầu có hiệu quả trong công tác đấu tranh với các hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, đã góp phần hạn chế tình trạng vượt dự toán chi KCB BHYT.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa hai bên vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Công tác tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp hàng năm theo Quy chế đôi lúc còn chậm, chưa thường xuyên, việc chỉ đạo theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện chưa kịp thời; Hai đơn vị chưa có các biện pháp, giải pháp hiệu quả nhằm hạn chế tình trạng các DN vi phạm các quy định của pháp luật về lao động, Luật BHXH, Luật BHYT; tình trạng DN trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vẫn còn xảy ra ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh; Công tác giao ban, sơ kết theo định kỳ chưa được thường xuyên, nội dung phối hợp chủ yếu trong lĩnh vực nợ đọng BHXH, chưa chú trọng các hành vi trục lợi BHXH. Do đó hiệu quả công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm chưa cao.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật theo Quy chế 03, hai đơn vị tiếp tục tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp số 01 của Bộ Công an và BHXH Việt Nam với nhiều nội dung được mở rộng như:

Thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với cán bộ chiến sĩ, người làm việc theo hợp đồng lao động và thân nhân cán bộ chiến sĩ Công an; công tác đảm bảo An ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Cụ thể, thời gian tới công tác phối hợp giữa hai đơn vị cần được mở rộng hơn, trên các lĩnh vực công tác có liên quan của hai đơn vị, nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, báo cáo giữa hai cơ quan; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị SDLĐ, các cơ sở KCB BHYT; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT nhằm khắc phục tình trạng chậm đóng, nợ đọng dây dưa, kéo dài và các hành vi trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BH thất nghiệp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức của hai đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa hai đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như thực hiện tốt công tác phối hợp; Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, đề ra các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp.

Lê VănPortalCatRight

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

BHXH Việt Nam đối thoại với DN Nhật Bản: Thông điệp an sinh

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam nỗ lực đồng hành cũng doanh nghiệp FDI

Năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngành BHXH Việt Nam: Quyết liệt “chạy nước rút” để về đích

Nghiên cứu ứng dụng AI vào nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành tháng 9/2022

Chủ động tháo gỡ khó khăn, dốc toàn lực thực hiện nhiệm vụ được giao

Kết nối, hỗ trợ xã Linh Thông trong công tác xóa đói, giảm nghèo

Quyết liệt chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để thực thi nhiệm vụ

BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP.Hà Nội triển khai nhiều giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chủ động tháo gỡ vướng mắc trong KCB và thanh toán KCB BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Nhiều hoạt động về nguồn, thăm hỏi, chăm lo cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và NCC

Phối hợp truyền thông nâng cao nhận thức người dân về BHXH, BHYT

Hơn 100 đơn vị máu được tiếp nhận và chuyển về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH, BHYT

PortalCatRight

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

Chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp: Tất cả vì quyền lợi NLĐ

Nợ BHXH- “căn bệnh” cần trị tận gốc

BHYT HSSV: Thành tựu và động lực tiến tới BHYT toàn dân

May mắn và hạnh phúc giản đơn

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra: Yêu cầu cấp thiết

Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Ứng dụng bằng chứng đánh giá tác động ngân sách trong xây dựng gói quyền lợi BHYT

Nhận BHXH một lần: Nên hay không?

An ninh phi truyền thống & những vấn đề đặt ra

Những người vì dân phục vụ

Thích ứng linh hoạt để phục vụ

Hoạt động thiện nguyện gắn với an sinh bền vững

Có BHYT, vơi bớt nỗi lo

Đảm bảo an sinh tốt hơn cho nữ giới

Hướng tới mục tiêu an sinh bền vững

Tạo đủ "lực hấp dẫn" cho chính sách BHXH

Chuyện vượt khó ở vùng cực Nam Tổ quốc

PortalCatRight

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Những kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam năm 2020

BH thất nghiệp: “Điểm tựa” mang lại lợi ích cho NLĐ và DN

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Đôn đốc đẩy mạnh thực hiện 25 DVC theo Đề án 06

Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng DVC quốc gia

Bổ nhiệm bà Trần Thị Hương giữ chức Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương

Tháng 12/2022: Nhiều chính sách mới có hiệu lực

“Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn”- Mô hình thiết thực với NLĐ

Những nữ trọng tài đầu tiên làm việc tại World Cup 2022: Áp lực không chừa giới tính

World Cup 2022 bắt đầu khát bàn thắng: Kỷ nguyên phòng ngự… lên ngôi

Tập trung giải quyết những khó khăn cho DN và người dân

Khảo sát kết quả tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW tại Yên Bái

Ngành BHXH Việt Nam đẩy mạnh hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4/12

“Sân vận động đặc biệt” dành NLĐ nhập cư tại World Cup Qatar 2022

Hà Nội: Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên thu BHXH, BHYT

Các cấp Công đoàn cần chủ động nắm bắt, hỗ trợ kịp thời NLĐ bị mất việc làm

Tăng cường phòng chống các bệnh mới nổi

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

BHXH Việt Nam và Đại học Waikato tổ chức Khóa bồi dưỡng an toàn thông tin mạng

Xử lý nghệ sĩ vướng scandal đời tư: Khán giả cần tỏ rõ thái độ

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter