Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Hoàn thiện pháp luật là điều kiện tiên quyết thúc đẩy phát triển đất nước

Thứ ba, 24/11/2020 | 13:29 GMT+7

Hoàn thiện pháp luật là điều kiện tiên quyết thúc đẩy phát triển đất nước

Sáng 24/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Trụ sở Chính phủ và 63 điểm cầu tỉnh, thành phố.

Theo đó, tại Hội nghị, Chính phủ sẽ nghe đại diện Bộ Tư pháp trình bày Báo cáo tổng quan về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, nghe và thảo luận các vấn đề: Công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách pháp luật; công tác phối hợp trong xây dựng pháp luật; hoàn thiện và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN và yêu cầu đặt ra cho công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao việc Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đã phối hợp, tham mưu và chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị này; qua đó nhằm đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được, đề ra định hướng, giải pháp cho thời gian tới trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và CCHC là một trong 3 đột phá chiến lược đã được Đảng ta xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn xác định nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên hàng đầu.

Cùng với đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao các bộ, ngành, địa phương tập trung cho công tác xây dựng pháp luật, gắn với thi hành pháp luật, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực. Cụ thể: Rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm loại bỏ những mâu thuẫn, chồng chéo của pháp luật về đầu tư, kinh doanh, xây dựng, môi trường, đất đai; tổ chức nhiều cuộc đối thoại chính sách với người dân, DN, tổ chức quốc tế; nghiên cứu, nhận diện những vấn đề pháp lý phát sinh cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Do đó, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng cả trong xây dựng và thi hành pháp luật. Hệ thống pháp luật ngày càng đầy đủ, đồng bộ hơn. Ý thức chấp hành pháp luật của CBCC và nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều “điểm nghẽn” về thể chế đã được phát hiện, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế theo phương châm kiến tạo, phát triển…

Tuy vậy, theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật vẫn còn bất cập, vướng mắc, chi phí tuân thủ pháp luật còn cao; chưa bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, khả thi của một số văn bản quy phạm pháp luật trong một số lĩnh vực. Ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận cán bộ, nhân dân còn kém, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Nhấn mạnh nỗ lực của Việt Nam trong việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng, cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tác động mạnh mẽ đến cấu trúc và các mối quan hệ trong nền kinh tế toàn cầu, không chỉ làm thay đổi phương thức sản xuất, thói quen, cách thức đầu tư kinh doanh, sử dụng nguồn lực... mà còn làm thay đổi cách thức tư duy xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật.

Vì vậy, để hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc, thì nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của chúng ta chính là công tác xây dựng thể chế, pháp luật; coi việc lấy hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập và thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước… Đặc biệt, việc đổi mới thể chế, mà trước hết là đổi mới tư duy về thể chế phải đi tiên phong, bảo đảm thể chế phải thực sự là nền tảng, là động lực đẩy mạnh đổi mới, phát triển đất nước, cải cách và tăng cường các chính sách khơi thông nguồn lực; tập trung chỉ đạo thực thi pháp luật nghiêm minh.

Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhất là trong bộ, ngành, địa phương mình quản lý. Đồng thời, phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém; đề xuất các kiến nghị, giải pháp cụ thể, đặc biệt là hiến kế để thiết kế được khung pháp lý, cơ chế chính sách bảo đảm đồng bộ, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp, phù hợp xu thế tiến bộ của thế giới và yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nam Điền

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đạt được BHYT toàn dân thì sẽ đạt được BHXH toàn dân

THE ROAD STORY VIETNAM

Nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2021

Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 405/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/9/2020.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024) 36281191- Fax: (024) 36281540.
Ðại diện Tạp chí Bảo hiểm xã hội tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel: 0834102200.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt; Lê Kim Phương; Nguyễn Thị Thu Hương.
® Tạp chí điện tử Bảo hiểm Xã hội giữ bản quyền tác phẩm, cá nhân, tổ chức phải ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.