BHXH tỉnh Quảng Nam: Triển khai chỉ đạo của Tổng Giám đốc về phát triển người tham gia BHXH, BHYT
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH tỉnh Quảng Nam: Triển khai chỉ đạo của Tổng Giám đốc về phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 23/11/2023 12:35

Tại buổi làm việc với 8 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vào ngày 20/11/2023, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã có chỉ đạo rất quyết liệt về công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong tháng cuối năm. Ngày 22/11, BHXH tỉnh Quảng Nam triệu tập 17 đơn vị BHXH huyện, thị xã, thành phố triển khai chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

Thông tin tại Hội nghị Bàn giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho hơn 1 tháng cuối năm, ông Nguyễn Thanh Danh- Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết: Tính đến hết tháng 10/2023, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh là 193.030 người, đạt tỷ lệ 96,8% so với kế hoạch được giao, giảm 1.037 người so cuối năm 2022; BH thất nghiệp có 179.368 người, đạt tỷ lệ 96,92% so với kế hoạch được giao, giảm 834 người so cuối năm 2022;BHXH tự nguyện có 18.853 người, đạt tỷ lệ 70,93% so với kế hoạch được giao, giảm 2.721 người so cuối năm 2022; BHYT có 1447.547 người, đạt tỷ lệ 98,31% so với kế hoạch được giao, tỷ lệ bao phủ đạt 95,3%, giảm 12.055 người so cuối năm 2022.

Bên cạnh đó, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 284,17 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,45% số phải thu, cao hơn 2,43% so với tỷ lệ BHXH Việt Nam giao (3,02%). Trong đó, số tiền chậm đóng BHXH băt buộc là 217,2 tỷ, BH thất nghiệp là 8,85 tỷ, BHYT là 55,92 tỷ và BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, TNLĐ-BNN là 2,18 tỷ đồng. Số thu BHXH, BHTN, BHYT là 4.222,5 tỷ đồng, đạt 82,76% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Với kết quả đã đạt được, so với chỉ tiêu giao thì từ nay đến cuối năm, BHXH tỉnh Quảng Nam còn phải phát triển: 6.385 người tham gia BHXH bắt buộc; 24.897 người tham gia BHYT; 7.725 người tham gia BHXH tự nguyện. Bên cạnh đó, trên tinh thần chỉ đạo của Tổng Giám đốc, cần tập trung tất cả các nguồn lực vào thực hiện các chỉ tiêu định lượng như: Kế hoạch thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT và kiểm soát chi phí KCB BHYT. Đặc biệt, các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT phải đạt và vượt chỉ tiêu giao cho từng đơn vị năm 2023 (đây là mục tiêu bắt buộc).

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Danh- Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam chỉ đạo: Ngay sau Hội nghị, các đơn vị phải báo cáo Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện, xã về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; đồng thời, đề xuất các giải pháp tập trung phát triển người tham gia. Xác định số lượng thẻ BHYT phải thực hiện đảm bảo kế hoạch, phân loại đối tượng hiện có trên địa bàn, xác định đối tượng trọng tâm, trọng điểm. Riêng đối với nhóm đối tượng là BHYT hộ gia đình cần duy trì số thẻ đang có trong tháng 11, 12/2023, nắm chắc số thẻ rớt từ trước tháng 11/2023 nhưng vẫn còn thời hạn 3 tháng, đôn đốc người dân tham gia BHYT để đảm bảo quyền lợi tái tục (cụ thể như hộ gia đình, người cận nghèo, HSSV, ATK...). Ưu tiên các giải pháp thiết thực, cụ thể, tác động ngay đến đối tượng cấp thẻ BHYT, như giải pháp truyền thông bằng hình thức nhắn tin, loa cơ sở..., với nội dung như thông tin về việc đã thực hiện xong đấu thầu, cung ứng thuốc tân dược phục vụ người bệnh BHYT, hoặc thẻ hết hạn nhưng còn thời gian (3 tháng) thì tham gia để hưởng quyền lợi liên tục…

Đẩy mạnh tuyên truyền nhóm nhỏ, hội nghị khách hàng tại cơ sở; quán triệt đến Lãnh đạo và nhân viên các Tổ chức dịch vụ thu thực hiện tốt phong trào thi đua đã phát động; đối với nhóm BHYT HSSV, cận nghèo, kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ thêm; cử chuyên quản bám sát (cần thiết trưng dụng viên chức bộ phận khác) để tập trung vào công tác phát triển người tham gia BHYT; hội nghị khách hàng ưu tiên xác định khách hàng tiềm năng là người chưa có thẻ BHYT; hội nghị đối thoại với DN chưa tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cần vận động chủ DN hỗ trợ đóng BHYT cho NLĐ trong trường hợp chưa xác định rõ đối tượng thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

Phòng Quản lý Thu- Sổ, thẻ và BHXH các huyện, thị xã, thành phố liên hệ và làm việc với từng xã, phường, thị trấn để nắm tình hình các nhóm đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn, từ đó phối hợp với các Tổ chức dịch vụ thu thực hiện việc tuyên truyền, đôn đốc người dân tham gia BHYT. Đồng thời, phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo, chuyên quản bám sát địa bàn để thực hiện. Có văn bản gửi các Trường để yêu cầu thực hiện việc lập hồ sơ cấp thẻ và chuyển kinh phí BHYT đã thu của HSSV đảm bảo kịp thời, đúng quy định (trước 20/12/2023). Đồng thời, làm việc với các Trường để tiếp tục vận động những trường hợp chưa có thẻ BHYT tham gia để được cấp thẻ BHYT, phấn đấu đạt 100% HSSV tại các Trường có thẻ BHYT. Đối với BHXH các huyện có nhóm đối tượng ATK, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ danh sách, dữ liệu, kinh phí... để thực hiện việc cấp thẻ cho người dân khi Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ có hiệu lực. BHXH các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xuất dữ liệu người tham gia BHYT bị gián đoạn khoảng thời gian 2 tháng gửi BHXH tỉnh (qua phòng Truyền thông) để thực hiện gửi tin nhắn đốn đốc.

Giao Phòng Truyền thông tham mưu xây dựng nội dung tuyên truyền bằng hình thức truyền thanh qua loa ở cơ sở và gửi tin nhắn thương hiệu của BHXH tỉnh Quảng Nam để nhắc nhở người dân tái tục tham gia BHYT. Giao phòng Quản lý Thu- Sổ, Thẻ tham mưu văn bản gửi các Tổ chức dịch vụ thu cấp tỉnh (Bưu điện, PVI, Viettel...) yêu cầu chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các Tổ chức dịch vụ thu trực thuộc đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHYT những tháng còn lại của năm, đặc biệt là phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT…

Đề nghị BHXH các huyện, thị xã, thành phố xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác phát triển người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh, báo cáo Giám đốc BHXH tỉnh vào 16 giờ thứ 6 hàng tuần.

Lê VănPortalCatRight

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

PortalCatRight

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

PortalCatRight

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Quỹ BHYT không “nợ” chi phí KCB của cơ sở y tế

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: Hoàn thành các chỉ tiêu là trách nhiệm với người dân

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm việc với BHXH 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Sớm nâng mức chuẩn trợ cấp, hưu trí xã hội và bao phủ BHYT cho người cao tuổi

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Đảm bảo hài hòa lợi ích và tính ổn định của chính sách

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Mở ra nhiều cơ hội cho NLĐ

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

Tập trung triển khai hiệu quả Nghị định 75/2023/NĐ-CP, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT

ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp): Cần phải xử lý nghiêm minh, hiệu quả các vi phạm về BHXH

Podcast tin nhanh, bản tin số 24

Triển khai Đề án 06-CP: Nhiều kết quả quan trọng

Nhiều thách thức phát triển y tế cơ sở

Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Phát huy vai trò xung kích của báo chí để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ông Nguyễn Văn Sỹ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Phần lớn người có công với cách mạng đã được thụ hưởng chính sách

Hoàn thiện chính sách BHXH đối với người nông dân ở nông thôn

BHXH Việt Nam nhận giải thưởng ghi nhận chuyển đổi số tại Hội nghị ASSA 40

Sửa đổi Luật BHXH để phù hợp với thực tiễn

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444