Quảng Nam: Đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2023-2024
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Quảng Nam: Đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2023-2024

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 11/09/2023 14:04

BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết, năm học 2022-2023, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động học HSSV tham gia BHYT. Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh vẫn còn 1,81% HSSV chưa tham gia BHYT (tương ứng khoảng 5.129 em).

Theo thống kê của BHXH tỉnh Quảng Nam, nhóm HSSV thuộc diện phải tham gia BHYT bắt buộc trên địa bàn tỉnh năm học 2022- 2023 là 282.870 em. Đến nay, số HSSV đã tham gia BHYT ở các nhóm là 277.741 em, đạt 98,19%, cao hơn năm học trước 0,27% (Trong đó, số HSSV tham gia BHYT tại nhà trường là 205.991 em; số HSSV tham gia theo nhóm khác hoặc được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng là 71.750 em). Như vậy toàn tỉnh còn 1,81% tỷ lệ HSSV chưa tham gia BHYT (tương ứng với 5.129 em).

Trước thực trạng này, BHXH tỉnh Quảng Nam đề nghị đẩy mạnh truyền thông chính sách BHYT HSSV năm học 2023- 2024, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT. Yêu cầu BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp trường học, cơ sở giáo dục tập trung truyền thông cao điểm BHYT HSSV đến HSSV, phụ huynh và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đến hết tháng 11/2023. Các đơn vị lựa chọn nội dung truyền thông phù hợp để lan tỏa chính sách BHYT HSSV trước thềm năm học mới.

Theo đó, truyền thông về ý nghĩa, giá trị nhân văn, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và chính sách BHYT HSSV nói riêng; tuyên truyền về quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia; HSSV tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Truyền thông lan tỏa kinh nghiệm, cách làm hay của các trường trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT HSSV; nội dung các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2023- 2024 của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cũng vừa ban hành Công văn 1992/SGDĐT- CTCTHSSV gửi Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Các trường THPT, PTDTNT, trường PT nhiều cấp học trực thuộc; Trung tâm GDTX tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác BHYT HSSV năm học 2023-2024. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau: Tăng cường công tác tuyên truyền cho HS và cha mẹ HS về các chính sách, pháp luật và vai trò, ý nghĩa của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho HS; trách nhiệm của nhà trường đối với công tác BHYT HSSV đến toàn thể cán bộ, giáo viên ở các trường học, cơ sở GD-ĐT. Phối hợp với các hội, đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động tư vấn, đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trực quan, phát hành ấn phẩm tại các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức hội, đoàn thể, tại các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt Đội nhằm góp phần chuyển biến và nâng cao hiểu biết của HS về chính sách BHYT cho HS.

Quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh. Vận động, hướng dẫn HS và cha mẹ HS tham gia BHYT theo quy định; vận động các em HS không còn thuộc diện được Nhà nước mua và cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 861/QĐ- TTg ngày 4/62021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh tiếp tục tham gia BHYT.

Thực hiện BHYT HSSV năm học 2023-2024 theo hướng dẫn tại Công văn số 1466/BHXH-QLTST ngày 29/8/2023 của BHXH tỉnh Quảng Nam; thực hiện thu BHYT đối với HS theo năm tài chính (thẻ BHYT được cấp hằng năm cho HS có giá trị từ ngày 1/1- 31/12 của năm đó).

Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan BHXH tại địa phương rà soát những cơ sở giáo dục có tỷ lệ HS tham gia BHYT chưa đạt 100% để có kế hoạch vận động các em tham gia, đề xuất những giải pháp phù hợp nâng tỷ lệ HS tham gia BHYT đạt 100% trong năm học 2023- 2024; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về BHYT trong các cơ sở giáo dục; các trường THPT, PTDTNT, PT nhiều cấp học, Trung tâm GDTX tỉnh cần có kế hoạch và giải pháp phù hợp để đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2023-2024. Tỷ lệ tham gia BHYT HSSV đối với từng cơ sở giáo dục sẽ là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Phối hợp với BHXH địa phương triển khai thực hiện cập nhập mã ĐDCN/CCCD; hướng dẫn cha mẹ HS cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số cho HS để tra cứu thông tin thẻ, sử dụng thay thế thẻ BHYT giấy.

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ BHYT đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục theo đúng quy định tại Điều 33, Điều 34 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2028 của Chính phủ và Công văn số 3118/BYT-BH ngày 4/6/2019 của Bộ Y tế. Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên y tế trường học để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS.

Phối hợp với BHXH địa phương kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; có hình thức xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định về BHYT.

Lê VănPortalCatRight

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

PortalCatRight

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

PortalCatRight

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

136 chỉ tiêu ứng tuyển viên chức tại BHXH TP.HCM

Toàn ngành BHXH Việt Nam cần quyết liệt “chạy nước rút” trong 4 tháng cuối năm 2023

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

Tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng 2 DVC liên thông theo Đề án 06

BHXH Việt Nam và Bộ Công an: Kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật đóng BHXH, BHYT tại TP.HCM

Mở rộng, gia tăng quyền và lợi ích để thu hút NLĐ tham gia BHXH

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Chuyện bảo vệ “chồi non” ở Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất

Lao động mất việc dẫn đến nhiều hệ lụy về an sinh xã hội

Em Đào Khương Duy (Bến Tre) giành giải Ba quốc tế tại Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52.

Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Agribank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo núp bóng dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách hàng vay vốn nhanh

Tiếp tục cập nhật thông tin người hưởng BHXH với CSDL quốc gia về dân cư

Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam

Agribank Hà Tĩnh tiếp tục ngăn chặn thành công vụ lừa đảo 180 triệu đồng

23 triệu học sinh cả nước rộn ràng chào đón năm học mới

Duy trì đóng BHXH để hưởng lương hưu lợi hơn rút BHXH một lần

Bộ TT-TT cảnh báo các mã QR độc hại trên mạng xã hội

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444