Thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Lạng Sơn: Nhiều kết quả tích cực
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Lạng Sơn: Nhiều kết quả tích cực

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 17/07/2023 12:01

Với sự nỗ lực của mỗi cán bộ BHXH cũng như sự vào cuộc, chung sức của cấp ủy chính quyền địa phương, việc phát triển BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại Lạng Sơn đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Bước đầu đạt nhiều kết quả khả quan

Hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH cho mọi NLĐ, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT luôn được tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm chú trọng. Theo đó, BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn năm 2023, trong đó giao cụ thể chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến các huyện; đồng thời chỉ đạo việc giao chỉ tiêu đến địa bàn cấp xã. Đặc biệt, các thành viên BCĐ cũng tích cực phối hợp trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT; ngành BHXH phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế khai thác, sử dụng dữ liệu do các ngành cung cấp để tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT... Nhờ đó, 6 tháng qua, toàn tỉnh Lạng Sơn đã có 66.704 người tham gia BHXH, bằng 20,18% lực lượng lao động trong độ tuổi (330.498 người), giảm 1.035 người (1,5%) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, BHXH bắt buộc có 53.751 người (tăng 534 người (1%) so với cùng kỳ năm 2022); BHXH tự nguyện có 12.953 người (giảm 1.569 người (10,8%) so với cùng kỳ năm 2022); Số người tham gia BHYT là 692.128 người, đạt 93,07% Kế hoạch của UBND tỉnh (743.684 người), giảm 862 người (0,1%) so với cùng kỳ năm 2022 (chiếm 86,3% dân số).

Theo đánh giá của BHXH tỉnh, các đơn vị BHXH huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cũng như chỉ đạo kịp thời công tác phát triển người tham gia. Đặc biệt, một số huyện đã có những cách làm, mô hình hiệu quả trong việc rà soát, tuyên truyền và khai thác người tham gia BHXH, BHYT như: huyện Cao Lộc, Bình Gia, Văn Lãng, Lộc Bình; xã Yên Khoái (Lộc Bình); xã Tân Thành, Gia Cát (huyện Cao Lộc); xã Thanh Long (huyện Văn Lãng); xã Thiện Hòa, Hồng Phong, Thiện Thuận (huyện Bình Gia).

Cùng với việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, công tác thu cũng được BHXH các huyện quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, UBND các huyện đã quyết liệt chỉ đạo công tác trích nộp BHXH, BHYT đúng quy định, không để tình trạng các đơn vị hành chính, sự nghiệp chậm nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ; đóng đầy đủ nguồn kinh phí NSNN hỗ trợ đóng BHYT... Nhiều huyện đã có mức thu bình quân cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh như: Cao Lộc (46%), Văn Quan (45,6%), Bình Gia (45,3%), Lộc Bình (44,93%). Tuy nhiên, Lạng Sơn có 3 huyện không đạt kế hoạch là Tràng Định (39%), Chi Lăng (41,7%) và Đình Lập (43,2%).

Đánh giá của BHXH tỉnh cho thấy, hết tháng 6/2023, tổng số tiền chậm đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT toàn tỉnh là 50.808 triệu đồng (chiếm 2,79% kế hoạch thu). Trong đó, nợ chậm đóng, nợ đọng BHXH là 8.223 triệu đồng; nợ kéo dài, nợ khó thu BHXH là 25.759 triệu đồng; nợ BHYT là 14.950 triệu đồng (riêng NSNN còn nợ 10.871 triệu đồng). Một số đơn vị nợ đọng, chậm đóng BHXH kéo dài như: Công ty Cổ phần vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn (trên 310 triệu đồng); Công ty Cổ phần vật tư y tế Khang Nguyên (trên 353 triệu đồng); Công ty Cổ phần Non Nước (trên 240 triệu đồng); Công Ty TNHH Thiên Trường Phát Lạng Sơn (trên 302 triệu đồng); Công ty TNHH Hoàng Hiếu Anh (trên 150 triệu đồng); Công ty Cổ phần Gia Lộc huyện Tràng Định (trên 250 triệu đồng); Công ty Cổ phần XDTM và Khoáng sản Hoàng Phúc (trên 260 triệu đồng); Công ty TNHH Hồng Phong (trên 1.900 triệu đồng); Công ty TNHH SX&TM Tuổi trẻ Lạng Sơn (trên 210 triệu đồng); Công ty TNHH Hải Cung (trên 110 triệu đồng); Công ty TNHH Vôi công nghiệp Lạng Sơn (trên 600 triệu đồng).

Tập trung tuyên truyền vận động nhóm lao động tiềm năng

Dù đã đạt những kết quả tích cực, song công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện còn hạn chế so với lực lượng lao động trong độ tuổi của tỉnh; số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp còn thấp hơn nhiều so với mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW; tỷ lệ người tham gia BHYT (chưa bao gồm số lao động có hộ khẩu tại tỉnh đi lao động ở tỉnh khác) đạt 86,3% dân số của tỉnh, còn thiếu 7,75% (62.162 người) so với chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định số 546/QĐ-TTg (94,05%)... Điều này do công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại vùng cao, biên giới, vùng dân tộc ít người còn gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, trải rộng. Đặc thù các DN của tỉnh Lạng Sơn chủ yếu là DN nhỏ, siêu nhỏ, hoạt động kinh doanh dịch vụ là chủ yếu, không phải các đơn vị sản xuất, không có các KCN lớn. Số người tham gia BHYT giảm do tác động bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg (đến nay vẫn còn trên 33.000 người chưa tham gia BHYT lại).

Tại Hội nghị Sơ kết công tác thực hiện BHXH, BHYT của BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Lạng Sơn, BCĐ đã đề xuất HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tính nhân văn và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT; về trách nhiệm của người SDLĐ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đóng BHXH, BHYT đầy đủ cho NLĐ; tiếp tục cân đối khả năng ngân sách để hỗ trợ thêm mức đóng BHXH tự nguyện cho một số nhóm đối tượng ở cơ sở; hỗ trợ mức đóng BHYT HSSV, người thoát khỏi vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trước đây được NSNN đóng BHYT.

Bên cạnh đó, trong phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, Lạng Sơn đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan phục vụ công tác phát triển người tham gia; chú trọng công tác thanh kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những vi phạm trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT; gửi thông báo đến các đơn vị chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ BHXH cho NLĐ; phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng đối với đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT cho NLĐ…

Mặt khác, trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình sẽ tham mưu Trưởng BCĐ tỉnh thành lập các Đoàn công tác của BCĐ tỉnh thực hiện kiểm tra, đánh giá công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT của các huyện, thành phố (tập trung vào các huyện, các xã có tỷ lệ bao phủ còn thấp; các xã đã đạt NTM, NTM nâng cao những năm trước, hiện tại có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp). Phối hợp các trưởng khu, khối trưởng phối hợp rà soát đối tượng tiềm năng, tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, để tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp tuyên truyền, tổ chức hội nghị khách hàng, tuyên truyền nhóm nhỏ. Đặc biệt, với BHXH tự nguyện, Lạng Sơn sẽ tập trung vào các nhóm người như: Chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ doanh nghiệp TNHH MTV; cán bộ bán chuyên trách thuộc các khối phố trên địa bàn; các xã viên của HTX, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên; nhóm lao động tự do có thu nhập…

Nguyệt HàPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

PortalCatRight

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

PortalCatRight

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Kiên Giang: Phạt 5 triệu đồng một người thông tin sai sự thật chính sách BHXH, BHYT

Tăng cường giám sát, xử lý mạnh các vi phạm trong lĩnh vực BHYT

Hưng Yên: Bồi dưỡng kỹ năng truyền thông chính sách BHXH, BHYT

Cụm Thi đua số I (BHXH Việt Nam): Nhiều kết quả ấn tượng

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Công bố Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023

Đắk Lắk và Yên Bái: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Khối Thi đua số 1 (BHXH Việt Nam): Không ngừng đổi mới, sáng tạo, lan tỏa không khí thi đua rộng khắp

Ủy ban Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai và Cần Thơ

Liên tục tái diễn hành vi lừa đảo làm dịch vụ BHXH trên mạng xã hội

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Toàn ngành BHXH Việt Nam phải quyết liệt triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Sẽ có những biện pháp đủ mạnh xử lý DN nợ BHXH

BHXH tỉnh Hà Tĩnh: Hỗ trợ tư vấn chính sách, đôn đốc DN chậm đóng BHXH, BHYT

Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng

Khai mạc Đại hội Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 3 tháng 7/2023 (10/7/2023-15/7/2023)

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444