LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Khối Thi đua số II (BHXH Việt Nam): Chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 03/08/2022 13:44

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Khối Thi đua số II (BHXH Việt Nam) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Khối Thi đua số II, gồm 10 đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến, Trung tâm Lưu trữ, Tạp chí BHXH, Trung tâm Truyền thông, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, Viện Khoa học BHXH, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH, Ban Quản lý các dự án CNTT và Ban QLDA đầu tư và xây dựng Ngành BHXH.

Báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm 2022, Giám đốc Trung tâm CNTT Lê Nguyên Bồng- đại diện đơn vị Khối phó cho biết, bám sát nội dung các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Ngành BHXH Việt Nam phát động, các đơn vị thuộc Khối thi đua số II đã cụ thể hóa thành nội dung, chủ đề thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp với nội dung, hình thức phong phú có chiều sâu: 100% đơn vị ban hành Kế hoạch TĐKT năm 2022; 100% đơn vị đăng ký thi đua năm 2022 của cá nhân và tập thể; 100% đơn vị thực hiện ký giao ước thi đua năm 2022 ngay từ đầu năm.

Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn- Chủ tịch Hội đồng TĐKT cơ quan BHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo

Các đơn vị thuộc Khối Thi đua đã tổ chức thực hiện hiệu quả các PTTĐ thường xuyên, chuyên đề do BHXH Việt Nam phát động, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đơn cử, 6 tháng đầu năm 2022, Tạp chí BHXH đều tổ chức tốt công tác biên tập, xuất bản, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng của các cơ quan quản lý báo chí và Lãnh đạo BHXH Việt Nam. Tạp chí BHXH đã luôn bám sát, phản ánh kịp thời sinh động các sự kiện quan trọng của đất nước và của Ngành BHXH. Tổ chức tốt công tác phát hành các ấn phẩm Tạp chí bản in, xuất bản 6 số kỳ Tạp chí BHXH, với số lượng phát hành là 204.903 cuốn; xuất bản 51 kỳ An sinh xã hội đảm bảo đúng kỳ hạn 2 số/tuần vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần với số lượng 2.080.740 tờ, trung bình 40.800 tờ/số. Số lượt truy cập trên Tạp chí điện tử từ đầu năm 2022 đến nay là khoảng 11.197.118 lượt (tháng 4/2022, đạt số lượng truy cập lên tới 3.864.404 lượt).

Lãnh đạo Tạp chí BHXH phát biểu ý kiến

6 tháng đầu năm, Trung tâm Truyền thông đã chủ động tham mưu lãnh đạo Ngành kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai các hoạt động truyền thông trong toàn ngành. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, CSKH đã tiếp nhận và trả lời 180.370 cuộc gọi; 475 lượt người tương tác trên Fanpage; 2.168 câu hỏi trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam và 6.760 thư điện tử tại mail lienhe@vss.gov.vn. Trung tâm CNTT thực hiện tốt chức năng quản lý công nghệ thông tin toàn Ngành, chú trọng xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, triển khai áp dụng trên phạm vi cả nước.

Viện Khoa học BHXH xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học, tập trung bám sát thực tiễn để từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hoạt động nghiệp vụ của Ngành BHXH, trong đó chú trọng tham gia vào quá trình nghiên cứu, đề xuất tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật BHXH, BHYT sửa đổi; công tác cải cách hành chính và ứng dụng tin học trong quản lý,... Trung tâm Lưu trữ đã tiếp nhận và lưu trữ tiếp nhận 25.972 hồ sơ hưởng BHXH, Quyết định điều chỉnh và 42 mét hồ sơ, tài liệu hành chính nghiệp vụ; số hóa 13.810 hồ sơ hưởng BHXH.

Hệ thống giám định của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Ngành ban hành Quy trình giám định BHYT; tham gia tài khoản y tế quốc gia của Bộ Y tế; đôn đốc địa phương chốt số liệu chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2021 trên Hệ thống giám định.

Lãnh đạo Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến phát biểu

Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH đã hoàn thành tổ chức các lớp bồi dưỡng Quý IV/2021; tập trung tổ chức, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; xây dựng Kế hoạch, chương trình các lớp bồi dưỡng năm 2022. Ban Quản lý DAĐT và xây dựng Ngành BHXH triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình. Ban Quản lý các DACNTT hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; công tác thi đua gắn liền với hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ trong đơn vị...

Trước những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, Khối Thi đua số II sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành về công tác TĐKT; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần năng động sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ, đổi mới phương pháp làm việc. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt công tác thi đua thường xuyên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả các PTTĐ; qua đó phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng kịp thời các tập thể, cá nhân ĐHTT, các nhân tố mới trong các PTTĐ yêu nước…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận các giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong Khối, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Theo ông Dương Mạnh Hùng- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, CSKH- đơn vị Khối trưởng nhận định, để công tác TĐKT của Khối có những bước chuyển biến mạnh mẽ, các đơn vị trong khối cần xây dựng, phát động các PTTĐ trong từng đơn vị, cùng với đó, tăng cường phối hợp, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, các giải pháp, điển hình, cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó hoàn thành mục tiêu của mỗi đơn vị nói riêng, nhiệm vụ của Khối và rộng lớn hơn là góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành BHXH Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã có những đóng góp ý kiến, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các giải pháp nhằm đẩy mạnh các phong trào TĐKT tại đơn vị; đồng thời cũng đưa ra các đề xuất để công tác TĐKT ngày một tốt hơn.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị Tạp chí BHXH, Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm Truyền thông… đã giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, giải pháp hay trong lĩnh vực công tác như: “Thi đua đổi mới và phát triển mạnh mẽ Tạp chí điện tử- đáp ứng yêu cầu truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trong tình hình mới”; “Nâng cao chất lượng công tác TĐKT- Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong truyền thông chính sách BHXH, BHYT”; “Phát huy vai trò công tác thi đua trong nghiên cứu chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ lưu trữ hồ sơ, tài liệu Ngành BHXH Việt Nam”.

Trao tặng Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam cho Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến

 

Trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho Trung tâm Truyền thông

 

Trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn đánh giá cao công tác TĐKT của Khối Thi đua số II trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời biểu dương những cá nhân, tập thể được khen thưởng dịp này.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác TĐKT, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu, các đơn vị trong Khối cần tăng cường mối liên kết, phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua theo chuyên đề và đột xuất. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng điển hình tiên tiến, từ đó, nhân rộng và lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong toàn Ngành.

“Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tạo môi trường lmaf việc lành mạnh, đánh giá khách quan; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đơn vị. Coi công tác TĐKT là đòn bẩy góp phần nâng cao năng suất lao động, sức sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. “Từng cán bộ, CCVC, NLĐ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, thi đua nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc được giao góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra”- Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn trao tặng Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam cho Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến; Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 1 tập thể và 11 cá nhân trong Khối Thi đua số II đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Thuỷ HàPortalCatRight

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để thực thi nhiệm vụ

BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP.Hà Nội triển khai nhiều giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chủ động tháo gỡ vướng mắc trong KCB và thanh toán KCB BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Nhiều hoạt động về nguồn, thăm hỏi, chăm lo cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và NCC

Phối hợp truyền thông nâng cao nhận thức người dân về BHXH, BHYT

Hơn 100 đơn vị máu được tiếp nhận và chuyển về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Tập trung tăng độ bao phủ BHXH, BHYT

Phát huy sức trẻ cơ quan BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức giao ban công tác BHXH, BHYT tháng 6/2022

BHXH tỉnh Sơn La cần tiếp tục kiên trì, bền bỉ dệt “lưới an sinh”

Cổ vũ, động viên nhân dân và NLĐ tích cực tham gia BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Kỳ họp quý II/2022 HĐQL BHXH Việt Nam: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Chuyển đổi số để phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ngày càng tốt hơn

Phát huy vai trò Nhân dân trong xây dựng và thực hiện chính sách ASXH

Hướng đến phát triển BHYT bền vững

Tập trung nguồn lực để phát triển đồng bộ, hiệu quả chính sách BHXH, BHYT

Phát triển thị trường lao động gắn với đảm bảo ASXH

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, DN

Chương trình Xuân yêu thương- Tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngành BHXH: Tiếp tục ứng dụng CNTT một cách linh hoạt và hiệu quả

Hướng về người dân, đảm bảo quyền lợi cao nhất trong KCB BHYT

BHXH Việt Nam và USABC: Ký kết hợp tác trong lĩnh vực BHYT

Đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

Triển khai đồng bộ giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Khẩn trương để NLĐ, DN được nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

ASSA 38: Bảo trợ xã hội trước những thách thức từ số hóa và bất ổn về kinh tế

PortalCatRight
PortalCatRight

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Những kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam năm 2020

BH thất nghiệp: “Điểm tựa” mang lại lợi ích cho NLĐ và DN

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

VssID: Tiện ích đối với người tham gia và hưởng BHXH, BHYT

Tiếp tục chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ đã nộp hồ sơ đúng hạn

Đề án 06: Hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa cao

Ủy ban Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Vĩnh Phúc

Ngành BHXH Việt Nam: Quyết liệt chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Sẽ có trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến

Việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT trên địa bàn Vĩnh Phúc luôn được quan tâm

VNeID là ứng dụng công dân số quốc gia

Vĩnh Phúc: Luôn đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, NLĐ

BHXH Việt Nam và Bộ GD-ĐT phối hợp chia sẻ dữ liệu về HSSV

Hà Nội thi vẽ tranh tuyên truyền về quy tắc ứng xử nơi công cộng

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đã được các cơ quan xử lý

BHXH tỉnh Hậu Giang được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua

Hà Nội đẩy mạnh tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin phòng Covid-19

Thêm một cuốn sách về dòng tranh dân gian tưởng đã thất truyền

Ngành BHXH Việt Nam đã xác thực 48.380.901 thông tin nhân khẩu

Ứng dụng rửa xe tiết kiệm nước của nhóm 9X tham gia Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM

Italia nắng nóng, hoạt động chăm sóc người cao tuổi được đẩy mạnh

Cảnh báo ma túy đá- một loại thuốc kích dục

Bộ Y tế: Không coi đồng tính, song tính, chuyển giới là bệnh

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter