40 tập thể, cá nhân BHXH Trà Vinh được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Cờ Thi đua, Bằng khen
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

40 tập thể, cá nhân BHXH Trà Vinh được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Cờ Thi đua, Bằng khen

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 19/07/2023 11:53

BHXH tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Trà Vinh trao tặng Cờ Thi đua và Bằng khen cho 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Ngoài ra, UBND tỉnh Trà Vinh cũng trao tặng 7 Bằng khen cho tập thể, cá nhân.

Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Trà Vinh Nguyễn Thị Đan Thương cho biết, mặc dù thời gian qua tình hình kinh tế của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhiều DN hoạt động cầm chừng, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Trước tình hình trên, trong 6 tháng đầu năm 2023, BHXH tỉnh Trà Vinh tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh trong chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương; cùng sự quyết tâm nỗ lực của CCVC, NLĐ, nên cơ bản hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng.

Cụ thể, đến ngày 30/6/2023, toàn tỉnh đã có 84.268 người tham gia BHXH, chiếm 16,21% lực lượng lao động (LLLĐ). Trong đó, số người cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 67.985 người, đạt 95,49% so với kế hoạch được BHXH Việt Nam giao; chiếm tỷ lệ 13,08% so với LLLĐ; Số người tham gia BHXH tự nguyện là 16.283 người, đạt 70,4 % so với kế hoạch được BHXH Việt Nam giao), chiếm tỷ lệ 3,13% so với LLLĐ. Số người tham gia BH thất nghiệp là 60.897 người, đạt 91,66 % so với kế hoạch được BHXH Việt Nam giao, chiếm tỷ lệ 11,71% LLLĐ của tỉnh. Tổng số người tham gia BHYT do BHXH tỉnh đang quản lý tính đến ngày 30/6/2023 là 821.563 người, đạt tỷ lệ bao phủ 80,58% so với dân số của tỉnh và đạt 87,58% so kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Về số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, tính đến ngày 30/6/2023, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 1.067,9 tỷ đồng, đạt 47,1% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 28,3 tỷ đồng (tương ứng 2,7%) so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, khai thác phát triển mới người tham gia được 55 đơn vị với 288 lao động; số người tham gia BHYT hộ gia đình là 284.071 người, tăng 38.163 người so với cùng kỳ năm 2022.

Theo bà Thương để có được kết quả trên, thời gian qua, BHXH tỉnh thực hiện tốt nhiều công tác. Đặc biệt, công tác truyền thông luôn được quan tâm đẩy mạnh, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn triển khai chuyên mục, phóng sự về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tích cực thực hiện công tác truyền thông bằng nhiều hình thức như thông qua Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh Trà Vinh, các ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành (VssID) và các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm BHXH tỉnh đã phối hợp với Báo Trà Vinh thực hiện 25 tin, bài chuyên trang về BHXH, BHYT với 10.272 tờ báo gửi đến UBND xã, phường, thị trấn và các nhân viên thu; 20.058 tờ Tạp chí BHXH gửi đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn và nhân viên thu để thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Ngành. Ký hợp đồng với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh thực hiện chuyên mục định kỳ 2 lần/tháng; phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Thông tin TP.Trà Vinh thực hiện tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với 509 lượt phát thanh; phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin thực hiện treo 2.774 băng rôn tuyên truyền; nhận và cấp phát hơn 2.372 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền; In 250.000 tờ gấp về BHXH, BHYT; Tổ chức 237 cuộc tuyên truyền với hơn 9.879 người tham dự. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm có 266 tin, bài viết được đăng bài lên Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh Trà Vinh; chia sẻ 957 tin, bài viết qua các trang Fanpage, Zalo của đơn vị và có 4.053 lượt tin, bài viết được CCVC và NLĐ chia sẻ qua Facebook, Zalo cá nhân…

Ngoài ra công tác thanh tra, kiểm tra cũng luôn được được BHXH tỉnh tăng cường. Theo đó, 6 tháng đầu năm đã triển khai tại 79 đơn vị, đạt 64,75% so với kế hoạch. Cụ thể, tổ chức 16 cuộc thanh tra chuyên ngành đóng tại 45 đơn vị SDLĐ; phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tiến hành 1 cuộc kiểm tra liên ngành tại 9 đơn vị SDLĐ trong KCN Long Đức và khu kinh tế Định An; tổ chức 5 cuộc kiểm tra tại 17 đơn vị SDLĐ trên địa bàn và 2 cuộc kiểm tra nội bộ tại 8 BHXH huyện trực thuộc BHXH tỉnh. Qua thanh tra chuyên ngành đóng đã tiến hành lập 5 biên bản vi phạm hành chính đối với 5 đơn vị SDLĐ chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ 3 tháng trở lên. Qua đó, đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt là 107.597.047 đồng và đề nghị các đơn vị khắc phục hậu quả với tổng số tiền là 670.775.553 đồng. BHXH tỉnh Trà Vinh đã tiến hành trình UBND tỉnh Trà Vinh xử phạt theo thẩm quyền 1 đơn vị SDLĐ có hành vi chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi cho NLĐ một cách hiệu quả.

Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, được BHXH tập trung triển khai quyết liệt. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2023, đã phối hợp với Sở Tư pháp triển khai kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho 7.310 mã số đề nghị cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi thông qua dữ liệu liên thông với Bộ Tư pháp từ UBND xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số cho 8.001 người, nâng tổng số người tham gia BHXH, BHYT đã đăng ký, cài đặt sử dụng ứng dụng VssID 240.200 người. Thực hiện cập nhật và xác thực thành công số định danh cá nhân, CCCD của người tham gia BHXH, BHYT trong cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam quản lý với CSDL quốc gia về dân cư cho 772.192 người tham gia BHXH, BHYT, đạt 93,38%...

Việc triển khai thí điểm sử dụng thẻ CCCD gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ BHYT giấy để KCB BHYT cũng đạt tới 99,12% cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB để triển khai hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06 theo sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam; kết quả đã có 11 cơ sở KCB thực hiện cấp 846 hồ sơ khám sức khỏe lái xe, 3 cơ sở KCB thực hiện cấp 16 giấy chứng tử, 11 cơ sở KCB thực hiện cấp 374 giấy chứng sinh phục vụ Đề án 06 và 100% cơ sở KCB BHYT đã kết nối liên thông dữ liệu…

Công tác chi trả cũng luôn được BHXH tỉnh Trà Vinh thực hiện kịp thời, đúng người tham gia. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, BHXH tỉnh đã kịp thời xét duyệt mới và chi trả đúng chế độ, chính sách BHXH, BH thất nghiệp cho 21.047 người thụ hưởng với số tiền 756,992 tỷ đồng. Bên cạnh chi trả các chế độ BHXH BH thất nghiệp; toàn tỉnh đã chi trả số tiền 353,837 tỷ đồng cho 888.680 lượt người KCB BHYT, tăng 30.063 lượt người KCB BHYT với số tiền 13,065 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, BHXH tỉnh đã kịp thời in, cấp 12.468 sổ BHXH cho NLĐ, chốt hưởng chế độ BHXH là 50.064 tờ rời; in và phát hành là 197.960 thẻ BHYT; thực hiện cấp và hoàn thiện 1.172 mã số BHXH…

Để tiếp tục phát huy thành quả đạt được, bà Nguyễn Thị Đan Thương yêu cầu BHXH các huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ tích cực tham mưu cho Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; thường xuyên rà soát, nắm bắt những vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ nhằm đề ra phương án, giải pháp chỉ đạo, điều hành đối với những vấn đề phát sinh. Cụ thể, BHXH các huyện, thị xã và phòng chuyên môn có liên quan cần quan tâm tăng cường kiểm soát chi phí KCB, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT đảm bảo thực hiện dự toán năm 2023 được Chính phủ giao, đặc biệt lưu ý đối với các cơ sở KCB đã có số chi tăng cao các tháng đầu năm... Tăng cường trách nhiệm của CCVC, NLĐ trong thực thi nhiệm vụ được giao, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy trình nghiệp vụ, nội quy, quy chế cơ quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời những sai sót để có phương án khắc phục…

Dịp này, nhằm biểu dương, tạo động lực cho các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Trà Vinh đã trao tặng 1 Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam cho tập thể BHXH huyện Càng Long đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc và dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022; Tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 1 tập thể BHXH huyện Tiểu Cần đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022; 8 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến năm 2022. Trao tặng 7 Bằng khen của UBND tỉnh Trà Vinh cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích đóng góp cho phong trào thi đua của tỉnh năm 2022…

Lê Văn- Hồng ĐậmPortalCatRight

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

PortalCatRight

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

PortalCatRight

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Liên tục tái diễn hành vi lừa đảo làm dịch vụ BHXH trên mạng xã hội

Toàn ngành BHXH Việt Nam phải quyết liệt triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Lan tỏa từ cuộc thi Cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số

Khai mạc Đại hội Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Ủy ban Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai và Cần Thơ

Sẽ có những biện pháp đủ mạnh xử lý DN nợ BHXH

Hưng Yên: Bồi dưỡng kỹ năng truyền thông chính sách BHXH, BHYT

Cụm Thi đua số I (BHXH Việt Nam): Nhiều kết quả ấn tượng

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Sẵn sàng chi trả lương hưu theo mức hưởng mới từ ngày 14/8

Công bố Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023

Đắk Lắk và Yên Bái: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là hạt nhân trung tâm đoàn kết

Trà Vinh: Đánh giá tổng thể Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng

BHXH tỉnh Hà Tĩnh: Hỗ trợ tư vấn chính sách, đôn đốc DN chậm đóng BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444