Cơ quan Quản lý ASXH về xã hội Indonesia tiếp nhận chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2021-2022
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Cơ quan Quản lý ASXH về xã hội Indonesia tiếp nhận chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2021-2022

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 10:09

Sáng 26/11, Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2020-2021 (ASSA 37) đã thực hiện nghi thức chuyển giao chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2021-2022 (ASSA 38) cho đại diện Cơ quan Quản lý ASXH về xã hội Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan).

Tại phiên làm việc sáng nay, ông Heng Sophannarith- Quyền Tổng Giám đốc Quỹ ASXH Quốc gia Campuchia (NSSF), Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2020-2021 điều hành Hội nghị. Theo đó, sau khi trao giải thưởng, các tổ chức thành viên đã thảo luận và thông qua Chương trình nghị sự Hội nghị  ASSA 38; đồng thời thông qua Biên bản Hội nghị Ban Chấp hành ASSA 37.

Các tổ chức thành viên cũng đã đề xuất và thảo luận một số nội dung như: Tiêu chí thành viên ASSA; xây dựng Ban Thư ký thường trực ASSA; cam kết đầu tư bền vững; thành lập Nhóm công tác kỹ thuật để nghiên cứu tính khả thi nhằm mở rộng phạm vi bao phủ ASXH cho NLĐ di cư; đơn vị dịch vụ định phí khu vực; hội thảo trực tuyến về bảo trợ NLĐ di cư tại Đông Nam Á; hội thảo trực tuyến quốc tế về chuyển đổi số- nền tảng hữu hiệu nâng cao chất lượng quản lý đảm bảo quyền lợi ASXH cho người dân; nghiên cứu về tính di động của quyền lợi ASXH giữa các thành viên ASEAN; xây dựng hồ sơ thành viên và dữ liệu chung; cập nhật website và bản tin ASSA trực tuyến.

Với vai trò là thành viên tích cực, tại nội dung quan hệ đối ngoại, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh thay mặt BHXH Việt Nam đề xuất việc hợp nhất vai trò Chủ tịch ASSA và Chủ tịch ASEAN. Theo đó, BHXH Việt Nam gửi đề xuất này tại Hội nghị ASSA 36 để lấy ý kiến các thành viên. Hiện nay, các tổ chức Chủ tịch ASSA không thuộc nước đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN (nhanh hơn một năm). Do đó, để hợp nhất nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA và Chủ tịch ASEAN, BHXH Việt Nam đề xuất 2 tổ chức thành viên ASSA thuộc Indonesia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASSA trong 2 nhiệm kỳ 2021-2022 và 2022-2023. Như vậy, đến năm 2023, vai trò Chủ tịch ASSA và Chủ tịch ASEAN đều thuộc Indonesia.

BHXH Việt Nam cũng đã đề xuất nội dung các tổ chức thành viên tăng cường khai thác, bổ sung thông tin một cách hiệu lực, hiệu quả bằng cách cập nhật thông tin trước mỗi sự kiện. BHXH Việt Nam đã có đề xuất này tại Hội nghị ASSA 37 và cũng đã có ý kiến gửi Ban Thư ký ASSA 37 về việc nâng cao hiệu quả website ASSA. BHXH Việt Nam đã có ý kiến cụ thể về giải pháp nâng cao hiệu quả website ASSA tại nội dung cập nhật website ASSA. Đồng thời, đề xuất tăng cường chia sẻ và kết nối với các thành viên ASSA và đối tác bên ngoài nhằm thúc đẩy quan hệ đối ngoại.

Trong nhiệm kỳ 2020-2021, BHXH Việt Nam cũng như ASSA đã tích cực tổ chức các hội thảo, hội nghị trực tuyến với sự tham gia tích cực của ISSA, ILO, WB, WHO và các chuyên gia ASXH khu vực và thế giới về các nội dung “bảo trợ NLĐ di cư tại Đông Nam Á, “chuyển đổi số”, “chiến lược phát triển ngành BHXH”. BHXH Việt Nam đề xuất nhằm tiếp tục thích ứng với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và các thách thức mới, các hội thảo trao đổi kiến thức trong khuôn khổ ASSA trong năm tiếp theo có thể tiếp tục tổ chức theo hình thức trực tuyến, hoặc trực tuyến kết hợp với trực tiếp với sự tham gia chia sẻ, trao đổi từ các tổ chức thành viên cũng như các chuyên gia quốc tế (ILO, WB, ISSA...).

Về đề xuất chuẩn bị một kế hoạch hành động khẩn cấp cho NLĐ di cư, những người dễ bị tổn thương nhất trong nền kinh tế. Tại Hội nghị ASSA 37, BHXH Việt Nam đề xuất xây dựng một lộ trình bao gồm: Chia sẻ dữ liệu và kinh nghiệm khi trường hợp xảy ra vấn đề khẩn cấp; xây dựng CSDL chung về lao động nhập cư được ban hành phổ biến; bố trí nguồn lực để ứng phó kịp thời với những tình trạng cấp bách; hỗ trợ các thành viên tiếp cận nguồn cung cấp y tế chung của ASEAN trong phạm vi cho phép; ứng dụng CNTT và AI nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ; tính khả thi của việc triển khai thực hiện lộ trình.

Cụ thể, về nội dung CSDL, BHXH Việt Nam cho biết, trong giai đoạn hiện nay, các tổ chức ASXH khu vực đều đang thực hiện chuyển đối số mạnh mẽ và toàn diện. BHXH Việt Nam đề xuất các tổ chức thành viên tích cực chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm thực hiện ASXH ứng phó với các tình huống khẩn cấp (đại dịch Covid-19...) trên website của ASSA để các tổ chức thành viên cùng tham khảo. Về nội dung bố trí nguồn lực, hỗ trợ nội khối để ứng phó kịp thời với những tình trạng cấp bách, BHXH Việt Nam đề xuất các tổ chức chủ động đề xuất hỗ trợ nếu có nhu cầu và các tổ chức thành viên có thể xem xét, hỗ trợ trong khả năng cho phép.

Về nội dung ứng dụng CNTT và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ, BHXH Việt Nam đề xuất các tổ chức thành viên ASSA tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng CNTT, áp dụng các công nghệ mới như Blockchain, Big Data, AI, Chatbots hỗ trợ đổi mới quy trình cung cấp dịch vụ: Kết hợp dịch vụ điện tử với con người, Chatbots hỗ trợ trả lời khách hàng, Chatbot hỗ trợ quản lý trường hợp chi trả, Chatbot gửi email, chi trả, tự động xử lý yêu cầu của khách hàng... để mang lại hiệu quả trong quản lý, nâng cao trải nghiệm của tổ chức, cá nhân…

Tại Hội nghị, Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2020-2021 cũng đã thực hiện nghi thức chuyển giao chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2021-2022 (ASSA 38) cho đại diện Cơ quan Quản lý ASXH về xã hội Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan). Đồng thời, Phó Chủ tịch ASSA 38 cũng được chuyển giao cho đại diện Cơ quan ASXH Lào (SSO); bàn giao Biểu trưng và các tài liệu cho Chủ tịch và Tổng Thư ký ASSA 38.

Tiếp nhận chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2021-2022, ông Anggoro Eko Cahyo- Tổng Giám đốc BPJS Ketenagakerjaan đã cảm ơn những đóng góp của Chủ tịch ASSA 37 đã thể hiện trong nhiệm kỳ 2020-2021 và cam kết trên cương vị mới sẽ tiếp tục chặng đường hợp tác xây dựng đã được Hiệp hội duy trì trong suốt thời gian qua. Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2021-2022 chia sẻ, ASXH đóng một vai trò quan trọng, góp phần xoá đói giảm nghèo, bất bình đẳng, mang lại lợi ích cho người dân mỗi quốc gia.

Cũng theo ông Anggoro Eko Cahyo, việc đẩy mạnh năng lực tổ chức ASXH là quan trọng, giúp chúng ta giảm thiểu rủi ro cho cộng đồng. Tuy nhiên, những năm gần đây, ASXH đang phải đối mặt với thách thức. Chính vì vậy, để ASXH trong khu vực tiếp tục phát triển, cần sự tham gia của các thành viên, theo đó trao đổi, chia sẻ, duy trì hoạt động của tổ chức trong bối cảnh này. “Với vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2021-2022, tôi tin tưởng rằng, các thành viên của Hiệp hội sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tốt, tiếp tục hợp tác thành công để đạt mục tiêu mà Hiệp hội đã đề ra. Đồng thời, chung tay cùng nhau đẩy mạnh hợp tác hiệu quả hơn nữa, để góp phần đảm bảo ASXH trong khu vực Đông Nam Á”- Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2021-2022 nhấn mạnh.

Tiếp đó, các thành viên Hiệp hội đã thảo luận, thống nhất Chương trình nghị sự tại Hội nghị Ban Chấp hành ASSA 39. Theo đó, Hội nghị đã đề xuất Chủ tịch ASSA 39 nhiệm kỳ 2022-2023 là Tổ chức ASXH Lào (SSO); đồng thời dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành ASSA 39 sẽ được tổ chức vào ngày 21-22/9/2022, tại Viêng Chăn (Lào). Nếu tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, thì Hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Chiều cùng ngày, Hội nghị Ban Thư ký ASSA 38 cũng diễn ra trực tuyến giữa các tổ chức thành viên của Hiệp hội. Tại Hội nghị, các tổ chức thành viên xem xét thông qua Chương trình hoạt động của Ban Thư ký ASSA 38; xác nhận những vấn đề phát sinh từ Biên bản Hội nghị Ban Chấp hành ASSA 37; Chương trình Hội nghị Ban Chấp hành ASSA 39...

Thủy Hà-Thanh HằngPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Hơn 97% cơ sở KCB BHYT đã hỗ trợ người dân KCB BHYT bằng CCCD gắn chip

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Chú trọng xây dựng các mô hình, giải pháp thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT

Linh hoạt, sáng tạo tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Việc đánh thuế mặt hàng xăng dầu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hộ gia đình

Tọa đàm về tục “bắt vợ” của người Mông và hành trình đi tìm hạnh phúc

Gia hạn thời gian nhận bài dự thi Cuộc thi sáng tác “Khát vọng tầm cao mới cùng VietinBank”

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444