Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH tại Thanh Hóa
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH tại Thanh Hóa

Shared facebook
Thứ Bảy, ngày 19/08/2023 12:17

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH giai đoạn từ 1/1/2020 đến 30/6/2023 tại một số huyện trên địa bàn tỉnh.

Thông qua giám sát tại các huyện Hà Trung, Hoằng Hóa, thị xã Nghi Sơn và TP.Sầm Sơn cho thấy, giai đoạn từ 1/1/2020 đến 30/6/2023, các cấp uỷ đảng, chính quyền luôn quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH và nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân. Các địa phương xác định công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH; ban hành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ đáp ứng linh hoạt theo yêu cầu từng giai đoạn. Đặc biệt, công tác phát triển đối tượng tham gia được các cấp, các ngành, địa phương, trực tiếp là cơ quan BHXH huyện quan tâm với nhiều giải pháp hiệu quả như: Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia loại hình BHXH phù hợp; thực hiện kịp thời các chính sách về BHXH của Trung ương và của tỉnh; phát triển các đại lý thu, tổ chức hội nghị, đối thoại với DN, tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu…

Tổ chức, bộ máy làm công tác BHXH được kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; hệ thống tổ chức dịch vụ thu BHXH ngày càng phát triển và nâng cao về chất lượng dịch vụ; công tác quản lý Nhà nước về BHXH đã từng bước được tăng cường. Công tác CCHC được quan tâm, tích cực triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, công tác chuyển đổi số được cơ quan BHXH chú trọng thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH. Công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH được tăng cường, kịp thời phát hiện các sai phạm và ngăn chặn những vi phạm về chấp hành thực hiện Luật BHXH, thu hồi nợ đọng BHXH, qua đó đã kịp thời bảo vệ quyền lợi, chế độ cho đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH…

Do thực hiện đồng bộ các giải pháp nên số người tham gia BHXH tăng lên đáng kể. Cụ thể, thị xã Nghi Sơn, từ 1/1/2020 đến 30/6/2023, số người tham gia BHXH bắt buộc hằng năm có sự tăng trưởng; riêng 6 tháng đầu năm 2023 có xu hướng giảm, đặc biệt là ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đa số các đơn vị SDLĐ chấp hành quy định pháp luật về việc tham gia BHXH; tỷ lệ lao động tham gia BHXH hằng năm đạt từ 90- 97% so với tổng số lao động thuộc diện tham gia. Tại TP.Sầm Sơn, tính đến 30/6/2023 có 297 đơn vị với 6.284 lao động tham gia BHXH bắt buộc và 3.102 người tham gia BHXH tự nguyện; tỷ lệ bao phủ về BHXH đạt 30,3% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (bao gồm 8.919 người tham gia BHXH ngoài địa bàn). Tại huyện Hà Trung, số người tham gia BHXH tăng 27,64% so với năm 2020; đối tượng tham gia BHXH ngày càng được mở rộng, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã tăng nhanh đáng kể. Đặc biệt, mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đến nay đạt 3,72% so với lực lượng lao động- vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW. Huyện Hoằng Hóa, số người tham gia BHXH cũng đạt tỷ lệ 29,86% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là 39.435 người, số người tham gia BHXH tự nguyện là 3.265 người, tỷ lệ nông dân và lao động phi chính thức tham gia so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 2,28%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác phát triển đối tượng gặp không ít khó khăn, tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động giai đoạn 2020- 2022 tuy tăng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và còn thấp so với tổng số lao động; quy mô doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hoạt động chủ yếu theo mùa vụ, không thu hút được nhiều lao động; số người tham gia BHXH tự nguyện tốc độ gia tăng chậm, thiếu tính bền vững; độ bao phủ BHXH tăng chậm; số người hưởng BHXH một lần có xu hướng gia tăng. Tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vẫn còn tiếp diễn, thời gian kéo dài, một số đơn vị có số chậm đóng lớn từ những năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục; chưa có biện pháp xử lý triệt để các đơn vị vi phạm về trốn đóng, chậm đóng BHXH; công tác thanh kiểm tra các tại doanh nghiệp nợ BHXH còn nhiều hạn chế, xử lý chưa kịp thời, thiếu sức răn đe. Đáng chú ý, tại thị xã Nghi Sơn, tình trạng nợ đọng BHXH tăng qua các năm cả về số đơn vị nợ, số tiền nợ và số đơn vị nợ khó thu do DN dừng hoạt động, phá sản, giải thể…

Tại buổi giám sát, các huyện đã đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật BHXH nhằm đồng bộ với Bộ luật Lao động năm 2019 và xem xét điều chỉnh về đối tượng tham gia, thời gian đóng, mức hỗ trợ đóng, mức hỗ trợ đóng cho một số nhóm đối tượng. Cụ thể, mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác gồm: người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành HTX không hưởng tiền lương, chủ hộ kinh doanh cá thể không hưởng tiền lương. Giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH hưởng chế độ hưu, giảm độ tuổi nghỉ hưu đối với người tham gia phù hợp với vùng miền và đặc thù của ngành nghề. Tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện từ NSNN (ngân sách Trung ương) cho một số nhóm đối tượng tham gia có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn…).

Cùng với đó, các huyện cũng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN nhằm thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho NLĐ, tạo nguồn lực phát triển kinh tế của địa phương và thực hiện nghĩa vụ trích nộp BHXH đầy đủ cho NLĐ. Bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ thêm phần kinh phí thuộc trách nhiệm đóng của người tham gia BHXH tự nguyện để mở rộng, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH. Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục chỉ đạo các ban ngành chức năng yêu cầu các đơn vị, DN chấp hành nghiêm pháp luật về BHXH, BHYT; thành lập các đoàn thanh kiểm tra xử lý nghiêm những đơn vị SDLĐ vi phạm chính sách pháp luật về BHXH, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội cũng tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT…

Tại buổi làm việc, các đại biểu và thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã đóng góp ý kiến và trao đổi làm rõ hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đối tượng; làm rõ các giải pháp đối với khoản nợ BHXH của các doanh nghiệp; mục tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH; việc đề xuất các giải pháp giải quyết tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH; biện pháp chỉ đạo tháo gỡ thu hồi nợ, thanh kiểm tra, xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ; một số bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách (về mức đóng, thời gian đóng BHXH, mở rộng đối tượng, chế độ chính sách BHXH tự nguyện…).

Kết luận tại các buổi giám sát, ông Mai Văn Hải- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, nhất là trong công tác tuyên truyền, cải cách TTHC, áp dụng CNTT, chuyển đổi số trong thực hiện chính sách BHXH… Đồng thời, đoàn tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của các huyện Hà Trung, Hoằng Hóa, thị xã Nghi Sơn và TP Sầm Sơn cũng như các doanh nghiệp. Đoàn sẽ tổng hợp để báo cáo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Nguyệt HàPortalCatRight

Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

PortalCatRight

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

PortalCatRight

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng

Phiên họp thứ 25 của Ủy ban TVQH: Đánh giá kỹ tác động của các chính sách trong Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

Ủy ban TVQH sẽ xem xét, cho ý kiến Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

Nhọc nhằn lan tỏa BHXH, BHYT ở Đà Bắc

Truy trả và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức mới cho hơn 3,3 triệu người hưởng trên toàn quốc

Cần chế tài đủ mạnh để xử lý trường hợp chậm đóng, trốn đóng BHXH

Cần thiết phải sửa đổi Luật BHXH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Xã hội về Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

Người dân Thủ đô phấn khởi khi lĩnh mức lương hưu mới

Đề nghị ngừng hợp đồng KCB BHYT với cơ sở lạm dụng, trục lợi

Ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao hiệu quả quản lý, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

BHXH TP.HCM: Triển khai đa dạng các “kịch bản” phát triển người tham gia

An Giang: Ra mắt 2 mô hình hay thúc đẩy phát triển BHXH, BHYT

Tiến tới hình thành hệ thống BHXH đa tầng

Quảng Trị: Phát huy vai trò của BCĐ các cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

BHXH tỉnh Đồng Nai: Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số

Ứng dụng công nghệ trong quản trị Tòa soạn số

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Podcast tin nhanh, bản tin số 11

Thêm cơ sở điều trị tim mạch- đột quỵ đạt chuẩn quốc tế tại miền Trung

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444