Tiếp tục triển khai hiệu quả “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Tiếp tục triển khai hiệu quả “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 12/07/2023 14:43

Năm 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Kế hoạch số 94-KH/ĐUK về triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Khối.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã chủ động, khắc phục khó khăn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng một cách toàn diện, đảm bảo chương trình, chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp chú trọng, tích cực triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được kết quả toàn diện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới, quyết liệt, sâu sát, hướng về cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới về nội dung, linh hoạt trong phương thức thực hiện, chú trọng chất lượng, hiệu quả giám sát, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh. Quan tâm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã kiểm tra, giám sát 27 tổ chức Đảng trực thuộc; các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trực thuộc đã tiến hành kiểm tra, giám sát 3.560 tổ chức Đảng. Việc thi hành kỷ luật đảng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, khách quan. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra được quan tâm. Công tác kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các cấp được chú trọng. Công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt được kết quả tích cực.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tăng cường kiểm tra, giám sát theo chương trình và làm việc, nắm bắt, giám sát thường xuyên đối với cơ sở; yêu cầu một số Đảng ủy trực thuộc tự kiểm tra để mở rộng đối tượng kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện toàn diện 6 nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra theo quy định.

Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức Đảng, đảng viên đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng của đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Chỉ đạo vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thể- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Kế hoạch số 94-KH/ĐUK trong Đảng bộ Khối. Tiếp tục rà soát, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ban hành các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ trong Đảng bộ Khối. Tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các Đảng ủy trực thuộc.

Bí thư Đảng ủy Khối cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu cho cấp ủy thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, trong đó chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát đảng viên trong chi bộ và giám sát cấp ủy viên cùng cấp; giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức Đảng và đảng viên. Chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiểm ta, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối.

Minh ĐứcPortalCatRight

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

PortalCatRight

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

PortalCatRight

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Thông tin điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo quy định mới

Hành trình tri ân của BHXH Việt Nam tại “miền đất lửa”

Kiên Giang: Phạt 5 triệu đồng một người thông tin sai sự thật chính sách BHXH, BHYT

Quý II/2023 giải quyết gần 24 triệu hồ sơ về BHXH, BHYT trên môi trường điện tử

Nhân rộng những sáng kiến, cách làm hay nhằm phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Khối Thi đua số 1 (BHXH Việt Nam): Không ngừng đổi mới, sáng tạo, lan tỏa không khí thi đua rộng khắp

Công nhân Haprosimex bức xúc với phương án thanh toán 50% lương

Một khách hàng được Manulife Việt Nam chi trả 3,6 tỷ đồng

Quảng Bình: Phấn đấu 90% dân số ở các xã nông thôn mới tham gia BHYT

Tiếp cận mới trong xử trí lâm sàng bệnh lý đường tiêu hóa

Liên tục tái diễn hành vi lừa đảo làm dịch vụ BHXH trên mạng xã hội

Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Đẩy mạnh xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân khó khăn tại Quảng Bình

Ủy ban Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai và Cần Thơ

BHXH TP.Hải Phòng: Duy trì đà phát triển người tham gia BHXH, BHYT

BHXH tỉnh Sơn La và Hà Nam: Đạt nhiều kết quả tích cực

Năm 2025, Hà Nội dự kiến đưa vắc-xin phế cầu vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444