LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Hưng Yên: Phát động thi đua năm 2023

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 05/01/2023 09:21

Ngày 4/1, Cụm Thi đua BHXH cấp huyện (Hưng Yên) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023.

Cụm Thi đua BHXH cấp huyện (Hưng Yên) gồm BHXH 9 huyện, thị xã: Văn Giang, Văn Lâm, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Kim Động, Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ. Năm 2022 là năm đầu tiên thành lập Cụm Thi đua BHXH cấp huyện, trong đó BHXH huyện Văn Giang được giao nhiệm vụ làm Cụm trưởng và BHXH Ân Thi được giao làm Cụm phó.

Báo cáo của Cụm Thi đua cho thấy, ngay từ đầu năm các đơn vị thành viên trong Cụm đã phát động nhiều PTTĐ theo chuyên đề, theo đợt nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: BHXH huyện Văn Giang chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, giảm nợ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu, kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2022; BHXH huyện Khoái Châu phát động PTTĐ “Dân vận khéo” năm 2022 theo Kế hoạch số 313/KH-BHXH ngày 28/2/2022; PTTĐ Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025 theo Kế hoạch số 722/KH-BHXH ngày 21/4/2022…

Toàn cụm tích cực hưởng ứng phát động PTTĐ nước rút tháng cuối năm 2022 do BHXH tỉnh phát động tại Công văn số 1935/BHXH-TCCB ngày 27/10/2022. Đồng thời, toàn Cụm hưởng ứng tham gia PTTĐ triển khai cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia trong CSDL BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số.

Đáng chú ý, năm 2022 Giám đốc BHXH tỉnh ra Quyết định biểu dương và thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các PTTĐ chuyên đề, đột xuất. Trong đó có 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐ chuyên đề triển khai ứng dụng BHXH số- VssID năm 2021; có 3 tập thể và 4 cá nhân trong công tác thi đua phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cuối năm 2021; có 5 tập thể có thành tích trong công tác phát triển người tham gia BHYT trong quý I/2022 tạo động lực thúc đẩy VC, NLĐ ra sức thi đua, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết quả, tính đến hết ngày 31/12/2022, toàn Cụm có 199.851 người tham gia BHXH bắt buộc trung bình đạt 95,18% kế hoạch tỉnh giao năm 2022. Trong đó, có một số BHXH huyện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch giao như: Phù Cừ đạt 107,6% KH; Tiên Lữ đạt 104,1% KH; Văn Giang đạt 101,4% KH. Toàn Cụm thi đua BHXH cấp huyện có 960.119 người tham gia BHYT...

Bên cạnh việc đảm bảo triển khai công tác thu BHXH, BHYT, các đơn vị trong Cụm Thi đua đã đẩy mạnh thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, phấn đấu giảm nợ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng; chủ động rà soát, kịp thời gửi thông báo nhắc nhở đến các DN nợ đóng BHXH kèo dài…

Năm 2022, BHXH các huyện, thị xã tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử, tại trụ sở cơ quan BHXH. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, chất lượng hiệu quả công tác của đội ngũ viên chức, chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc theo hướng phục vụ, nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, cá nhân giao dịch với cơ quan BHXH nhanh chóng, thuận tiện.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm cũng đã bầu danh hiệu thi đua năm 2022; bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2023, phát động PTTĐ và kí giao ước thi đua năm 2023. Theo đó, BHXH huyện Ân Thi được bầu làm đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua BHXH cấp huyện.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả các đơn vị trong Cụm đã đạt được, ông Phạm Hữu Hiện- Giám đốc BHXH tỉnh Hưng Yên yêu cầu, năm 2023, các đơn vị trong Cụm cần tiếp tục thực hiện các đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua khen thưởng, triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các PTTĐ do BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH tỉnh giao năm 2023.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, tăng cường phát động các PTTĐ chuyên đề, theo đợt, thi đua nước rút, tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch để PTTĐ có hiệu quả thiết thực; xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thi đua cụ thể và có kế hoạch triển khai hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng kết các PTTĐ trong đơn vị Cụm.

Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến; đổi mới về hình thức sinh hoạt, tăng cường chia sẻ cách thức triển khai công tác thi đua khen thưởng giữa các đơn vị; chú trọng khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất; thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên trong Cụm.

“Thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích. Đảm bảo chất lượng khen thưởng trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Xây dựng và phát huy vai trò, sức mạnh của các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể của các đơn vị nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong văn minh, lịch sự, nghiêm túc; thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tính tiên phong, gương mẫu của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ”- ông Phạm Hữu Hiện nhấn mạnh.

Thủy HàPortalCatRight

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

BHXH Việt Nam đối thoại với DN Nhật Bản: Thông điệp an sinh

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam nỗ lực đồng hành cũng doanh nghiệp FDI

Năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngành BHXH Việt Nam: Quyết liệt “chạy nước rút” để về đích

Nghiên cứu ứng dụng AI vào nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành tháng 9/2022

Chủ động tháo gỡ khó khăn, dốc toàn lực thực hiện nhiệm vụ được giao

PortalCatRight

Thêm những điểm tựa

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

Chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp: Tất cả vì quyền lợi NLĐ

Nợ BHXH- “căn bệnh” cần trị tận gốc

BHYT HSSV: Thành tựu và động lực tiến tới BHYT toàn dân

May mắn và hạnh phúc giản đơn

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra: Yêu cầu cấp thiết

Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Ứng dụng bằng chứng đánh giá tác động ngân sách trong xây dựng gói quyền lợi BHYT

Nhận BHXH một lần: Nên hay không?

PortalCatRight

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tạo niềm tin và động lực để BHXH các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ

Công bố các quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về công tác cán bộ

Tháng 1-2/2023: Chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp cho 3,3 triệu người

Giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, mâu thuẫn về quyền lợi của công nhân, NLĐ

Phấn đấu đến năm 2025: Xếp hạng Chính phủ điện tử Việt Nam vào TOP 50 thế giới

Hội Lim Xuân Quý Mão 2023 đậm nét truyền thống

Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Y tế: Tăng cường phát hiện thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh Covid-19

Năm 2023: Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Singapore: Kế hoạch quốc gia giúp người cao tuổi có đời sống và việc làm tốt hơn

Toàn quốc còn 1.972.767 hộ nghèo đa chiều

BV Hữu nghị Việt Đức cảnh báo bệnh lý động mạch chủ nguy hiểm

Năm 2023: BHXH tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng đa dạng hóa các hình thức truyền thông BHXH, BHYT

Agribank khẳng định thương hiệu bằng những giải thưởng uy tín

Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam

Báo chí cần nhanh nhạy, chuyên nghiệp hơn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc

Chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ mầm non

Thú vị homestay ở Đà Lạt

Thuốc mới Doxazosin- tin vui cho nam giới phì đại tiền liệt tuyến và tăng huyết áp

Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 13.800 người trong tháng 1/2023

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter