LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Từ 2023: Những TTHC sẽ dùng CCCD gắn chip thay thế sổ hộ khẩu

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 03/01/2023 15:44

Nghị định số 104 mới đây của Chính phủ đã sửa đổi các quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, số tạm trú giấy. Trong đó có một số thủ tục hành chính (TTHC) thay sổ hộ khẩu bằng CCCD (CCCD) từ 1/1/2023.

Theo đó, từ ngày 1/1/2023, các TTHC, dịch vụ công có (DVC) yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong CSDL (CSDL) quốc gia về dân cư.

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú trong CSDL quốc gia về dân cư, công dân mới cần nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú bao gồm: Thẻ CCCD; Chứng minh nhân dân (CMND); Giấy xác nhận thông tin về cư trú và Giấy thông báo số định danh cá nhân thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư.

Cụ thể, các thủ tục thay Sổ hộ khẩu bằng CCCD từ 1/1/2023:

Vay vốn hỗ trợ việc làm (Nghị định 61/2015/NĐ-CP)

Thay thế mẫu giấy đề nghị vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của người lao động theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh không cần nộp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người lao động mà chỉ cần nộp bản bản sao CMND, thẻ CCCD hoặc giấy khai sinh.

Cấp, cấp lại, đổi thẻ BHYT (Nghị định 146/2018/NĐ-CP)

Mẫu danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT bỏ mục Sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú).

Người khác đến nhận thay kết quả cấp, cấp lại, đổi thẻ BHYT: Không cần mang bản sao sổ hộ khẩu.

Nếu là thân nhân thì mang theo 1 trong những loại giấy tờ sau: bản sao giấy khai sinh; giấy chứng sinh; Giấy chứng nhận kết hôn; Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư.

Nếu là người giám hộ: Cung cấp giấy hẹn, CMND hoặc thẻ CCCD, giấy tờ chứng minh là giám hộ đương nhiên của người hưởng BHYT (bản sao 1 trong những loại giấy tờ sau: giấy khai sinh; giấy chứng sinh; Giấy chứng nhận kết hôn; Giấy xác nhận thông tin về cư trú; Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư).

Trong trường hợp không có người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật thì cung cấp giấy hẹn, CMND hoặc thẻ CCCD, quyết định công nhận việc giám hộ của cấp có thẩm quyền.

Nếu không phải là thân nhân hoặc người giám hộ nêu trên, cung cấp giấy hẹn, CMND hoặc thẻ CCCD, giấy ủy quyền.

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng (Nghị định 20/2021/NĐ-CP)

Không cần nộp sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn. Thay bằng Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư.

Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Giấy tờ là căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định: Không cần có giấy tờ đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất.

Thay vào đó, chỉ cần cung cấp CCCD/CMND hoặc giấy khai sinh; giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký.

Trường hợp không khai thác được thông tin về cư trú trong CSDL quốc gia về dân cư thì bổ sung Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Miễn thuế đối với tài sản di chuyển, miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (Nghị định 134/2016/NĐ-CP)

Bản sao công chứng/chứng thực sổ hộ khẩu thay bằng bản sao của một trong các giấy tờ sau: CCCD, CMND, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư.

Mua bán điện sinh hoạt (Nghị định 137/2013/NĐ-CP)

Bổ sung quy định về hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt:

Thẻ CCCD, CMND, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư của cá nhân đại diện bên mua điện. Tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình thì chỉ được ký 1 Hợp đồng.

Trường hợp không sử dụng thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm mua điện, bên mua điện cung cấp bản sao của một trong các giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở;

Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở); quyết định phân nhà;

Hợp đồng mua bán nhà; hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc các giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu, quản lý, sử dụng địa điểm mua điện có thời hạn từ 01 năm trở lên để đăng ký mua điện và chỉ được ký 1 Hợp đồng.

Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí (Nghị định 81/2021/NĐ-CP)

Không cần nộp bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ xác nhận của cơ quan Công an về việc đăng ký thường trú.

Thay bằng bản sao thẻ CCCD/CMND, Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong CSDL quốc gia về dân cư.

Trường hợp HSSV có thẻ CCCD và được cấp mã số định danh cá nhân, thông tin về nơi thường trú có thể khai thác thì cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em, học sinh, sinh viên không phải nộp Giấy khai sinh và giấy tờ chứng minh nơi thường trú.

Hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (Nghị định 116/2016/NĐ-CP)

Không cần nộp sổ hộ khẩu bản sao hay đem theo bản chính để đối chiếu.

Thay vào đó, nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ: Thẻ CCCD, CMND, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong CSDL quốc gia về dân cư.

Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo (Nghị định 105/2020/NĐ-CP)

Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng không cần nộp bản sao kèm bản chính sổ hộ khẩu. Thay vào đó là cung cấp thông tin về số định danh cá nhân của trẻ em hoặc của cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ: Thẻ CCCD, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong CSDL quốc gia về dân cư.

Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế (Nghị định 19/2011/NĐ-CP)

Người nhận con nuôi không cần nộp sổ hộ khẩu.

Hồ sơ đăng ký việc nhận con nuôi bao gồm:

Bản sao thẻ CCCD, CMND, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư của người nhận con nuôi và người được nhận con nuôi;

Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của người nhận con nuôi, nếu có;

Giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh về việc nuôi con nuôi, nếu có.

T.HàPortalCatRight

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

PortalCatRight

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Làm cho dân nghe, dân hiểu và dân thực hiện

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

PortalCatRight

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tạo động lực, xung lực, cảm hứng để hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng

Bùi Đức Hoàng- cán bộ BHXH trẻ tràn đầy nhiệt huyết

TP.Việt Trì (Phú Thọ): Phấn đấu trên 39.000 người tham gia BHYT hộ gia đình

Hà Nội: Xem xét miễn, giảm phí DVC nhằm khuyến khích người dân, DN tham gia

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc đối tượng tham gia BH thất nghiệp

Tuổi trẻ BHXH tỉnh Quảng Nam: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong Tháng Thanh niên

BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy dịch vụ công trên môi trường số”

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2023

BHXH Việt Nam ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận “Một cửa”

Công đoàn chung tay “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Dị tật bẩm sinh khiến trẻ bị “nhầm lẫn” giới tính

Bình Định: Đối thoại chính sách BHXH, BHYT với các DN ngành gỗ

Lưu ý khi dùng ICS trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Hải Dương: Đoàn viên thanh niên tích cực ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Khánh Hòa: Đoàn Thanh niên BHXH tỉnh- Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp phát triển BHXH tự nguyện

Nghiên cứu, bổ sung quy định về cơ chế hỗ trợ DN gặp khó khăn ngoài giảm phí Công đoàn

Ban hành Sổ tay hướng dẫn đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

Tân Nhàn mở màn Con đường âm nhạc 2023

Phú Thọ: Phối hợp chặt chẽ với Tổ chức dịch vụ thu trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Những cán bộ trẻ “đa di năng” ở BHXH tỉnh Lạng Sơn

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter