LoadFromCatche:1
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH- Công cụ đắc lực giúp Nhà nước điều tiết xã hội

Shared facebook
Thứ Bảy, ngày 15/02/2020 07:18

Chính sách BHXH ở Việt Nam mang ý nghĩa rất quan trọng đối với công cuộc xây dựng CNXH, thực sự trở thành công cụ đắc lực và hiệu quả giúp cho Nhà nước điều tiết xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã có những chia sẻ về vấn đề này.

* PV: Thưa Bộ trưởng, Việt Nam đã có chặng đường 25 năm đổi mới chính sách BHXH trong lịch sử gần 60 năm thực hiện chính sách quan trọng này (tính từ năm 1961, khi Chính phủ ban hành Nghị định 218-CP về Điều lệ tạm thời các chế độ BHXH đối với CNVC Nhà nước). Bộ trưởng đánh giá thế nào về sự đổi mới này?

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: BHXH luôn được Đảng và Nhà nước xác định là chính sách quan trọng trong hệ thống chính sách ASXH, góp phần ổn định việc làm, thu nhập và đời sống NLĐ khi gặp phải những rủi ro trong cuộc sống. Vấn đề BHXH đã được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, nhìn nhận ngay sau khi thành lập nước và đã được ghi nhận trong các Nghị quyết của Đảng, Sắc lệnh của Chính phủ. Tuy nhiên, chính sách này chỉ thực sự được thực hiện từ năm 1962, với sự ra đời của Điều lệ tạm thời về các chế độ BHXH đối với CNVC Nhà nước, bao gồm các chính sách chủ yếu: Hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản và TNLĐ; đối tượng chỉ bao gồm lao động khu vực nhà nước và NSNN chịu trách nhiệm chi trả các chế độ BHXH.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong lần đến thăm Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT ngành BHXH

Cùng với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, chính sách BHXH không ngừng được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với từng thời kỳ. Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, chính sách BHXH cũng từng bước được sửa đổi, bổ sung, mở rộng ra các khu vực kinh tế khác. Việc ra đời Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ đã đặt nền móng cho một chính sách BHXH dựa trên đóng góp của NLĐ và người SDLĐ, với sự hỗ trợ của Nhà nước, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cho đến nay, với việc ra đời Luật BHXH (năm 2006), Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014 và đặc biệt là Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, chính sách BHXH đã hướng tới mục tiêu bao phủ toàn dân (kể cả người có quan hệ lao động và người không có quan hệ lao động) thông qua hình thức BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Đồng thời, từng bước được hoàn thiện, đồng bộ phù hợp với thực tế đất nước và thông lệ quốc tế; ngày càng khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đảm bảo ASXH của Đảng và Nhà nước.

* Việc hình thành và phát triển quỹ BHXH có ý nghĩa rất quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Độ bao phủ cả về tỉ lệ dân số cũng như quyền lợi người dân từ BHXH chính là một trong các chỉ số “chấm điểm” mức độ bền vững của lưới an sinh cũng như sự phát triển của mỗi quốc gia. Vậy, việc thực hiện ở Việt Nam như thế nào, thưa Bộ trưởng?

- Các quốc gia xây dựng hệ thống chính sách BHXH đều theo đuổi 3 nguyên tắc: Công bằng hướng tới mở rộng độ bao phủ của chính sách- mọi NLĐ đều có thể tiếp cận, tham gia và hưởng lợi từ chính sách BHXH; tuân thủ nguyên tắc đóng- hưởng và đảm bảo bền vững về tài chính- đảm bảo khả năng cân đối giữa mức đóng góp và mức hưởng thụ từ hệ thống; có sự chia sẻ giữa những thành viên tham gia vào hệ thống BHXH, chia sẻ giữa các chính sách trong hệ thống.

Như vậy, cũng có thể nói rằng, mức độ bao phủ đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả hệ thống BHXH của mỗi quốc gia, qua đó thể hiện sự phát triển, tiến bộ của quốc gia đó.

Ở Việt Nam, với việc ra đời quỹ BHXH (năm 1995) hạch toán độc lập với NSNN. Cho đến nay, quỹ BHXH đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, với số chi và tỉ lệ chi ngày càng tăng, giảm dần số chi và tỉ lệ chi từ NSNN cho các chính sách này. Quỹ BHXH hiện đang chi trả cho trên 3,1 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, mỗi năm chi trả cho khoảng trên 10 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản… Ngoài ra, với số kết dư quỹ BHXH lớn, thông qua việc đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, đầu tư vào các dự án quan trọng… góp phần quan trọng tạo ra nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trong dài hạn.

* Thực tế cho thấy, công tác BHXH hiện nay còn gặp không ít khó khăn. Để sự nghiệp BHXH phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào đảm bảo ASXH, theo Bộ trưởng, chúng ta cần quan tâm tới vấn đề gì?

- Nghị quyết 28-NQ/TW đã khẳng định những thành quả to lớn của chính sách BHXH trong thời gian qua; đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập như: Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tế- xã hội, chưa thích ứng với quá trình già hoá dân số và sự xuất hiện các quan hệ lao động mới. Việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH còn dưới mức tiềm năng; độ bao phủ BHXH tăng chậm; số người hưởng BHXH 1 lần tăng nhanh. Tình trạng trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi BHXH chậm được khắc phục. Các chế độ BHXH chưa thể hiện đầy đủ các nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững...

Với mục tiêu tổng quát “cải cách chính sách BHXH để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống ASXH, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân…”, Nghị quyết 28-NQ/TW đã đặt ra 11 nội dung cải cách và 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trên cơ sở đó, Chính phủ cũng đã có Nghị quyết 12//NQ-CP ngày 8/10/2018 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW.

Do vậy, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tập trung các nguồn lực, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp, nội dung cải cách chính sách BHXH nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra.

* Bên cạnh tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, theo Bộ trưởng, ngành BHXH cần có những giải pháp gì để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ ngày càng lớn, phức tạp trong giai đoạn phát triển tiếp theo?

- Nhằm từng bước củng cố niềm tin và sự hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia BHXH, hướng tới mục tiêu “phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch”, trong thời gian tới, cơ quan BHXH cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu: Tập trung hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khoá XII. Đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BH thất nghiệp. Hoàn thiện, đẩy mạnh kết nối CSDL quốc gia về bảo hiểm với các hệ thống CSDL có liên quan, nhằm phục vụ tốt công tác thực hiện chính sách và công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách. Tiếp tục hiện đại hoá quản lý BHXH, đầu tư phát triển công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện BHXH, BH thất nghiệp. Kịp thời ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách BHXH, BH thất nghiệp.

* Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

NH (Thực hiệnPortalCatRight

Nghiên cứu ứng dụng AI vào nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành tháng 9/2022

Chủ động tháo gỡ khó khăn, dốc toàn lực thực hiện nhiệm vụ được giao

Kết nối, hỗ trợ xã Linh Thông trong công tác xóa đói, giảm nghèo

Quyết liệt chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để thực thi nhiệm vụ

BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP.Hà Nội triển khai nhiều giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chủ động tháo gỡ vướng mắc trong KCB và thanh toán KCB BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Nhiều hoạt động về nguồn, thăm hỏi, chăm lo cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và NCC

Phối hợp truyền thông nâng cao nhận thức người dân về BHXH, BHYT

Hơn 100 đơn vị máu được tiếp nhận và chuyển về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Tập trung tăng độ bao phủ BHXH, BHYT

Phát huy sức trẻ cơ quan BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức giao ban công tác BHXH, BHYT tháng 6/2022

BHXH tỉnh Sơn La cần tiếp tục kiên trì, bền bỉ dệt “lưới an sinh”

Cổ vũ, động viên nhân dân và NLĐ tích cực tham gia BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Kỳ họp quý II/2022 HĐQL BHXH Việt Nam: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Chuyển đổi số để phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ngày càng tốt hơn

Phát huy vai trò Nhân dân trong xây dựng và thực hiện chính sách ASXH

Hướng đến phát triển BHYT bền vững

Tập trung nguồn lực để phát triển đồng bộ, hiệu quả chính sách BHXH, BHYT

Phát triển thị trường lao động gắn với đảm bảo ASXH

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, DN

Chương trình Xuân yêu thương- Tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngành BHXH: Tiếp tục ứng dụng CNTT một cách linh hoạt và hiệu quả

Hướng về người dân, đảm bảo quyền lợi cao nhất trong KCB BHYT

PortalCatRight

Chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp: Tất cả vì quyền lợi NLĐ

Nợ BHXH- “căn bệnh” cần trị tận gốc

BHYT HSSV: Thành tựu và động lực tiến tới BHYT toàn dân

May mắn và hạnh phúc giản đơn

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra: Yêu cầu cấp thiết

Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Ứng dụng bằng chứng đánh giá tác động ngân sách trong xây dựng gói quyền lợi BHYT

Nhận BHXH một lần: Nên hay không?

An ninh phi truyền thống & những vấn đề đặt ra

Những người vì dân phục vụ

Thích ứng linh hoạt để phục vụ

Hoạt động thiện nguyện gắn với an sinh bền vững

Có BHYT, vơi bớt nỗi lo

Đảm bảo an sinh tốt hơn cho nữ giới

Hướng tới mục tiêu an sinh bền vững

Tạo đủ "lực hấp dẫn" cho chính sách BHXH

Chuyện vượt khó ở vùng cực Nam Tổ quốc

Những sáng kiến độc đáo lan tỏa VssID

Khi niềm tin được đặt đúng chỗ

Trách nhiệm cao, mục tiêu lớn

Tạp chí điện tử BHXH ra mắt giao diện mới

Đoàn kết, nỗ lực triển khai tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Dấu ấn giữa đại dịch

Ngành BHXH Việt Nam tự tin trong mùa Xuân mới

Tết ấm

Chuyện những bệnh nhân BHYT... tiền tỷ

Ngành BHXH Việt Nam: Thích ứng linh hoạt với tình hình mới

Chuyện “hậu trường” giờ mới kể

PortalCatRight

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Những kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam năm 2020

BH thất nghiệp: “Điểm tựa” mang lại lợi ích cho NLĐ và DN

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Quỹ BHXH phát huy vai trò hỗ trợ NLĐ

Gần 29,7 triệu thẻ BHYT/sổ/thẻ KCB miễn phí được phát tặng trên cả nước

Chi bộ Tạp chí BHXH sinh hoạt chuyên đề tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Hà Tĩnh: Tập huấn nghiệp vụ thu BHYT HSSV cho các trường học

Bà Rịa- Vũng Tàu: Phát động mô hình "Nuôi heo đất" tích lũy tham gia BHXH, BHYT

Sáng tạo để tăng bao phủ BHXH tự nguyện

Chợ Lách (Bến Tre): 3 DN khắc phục hết nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp sau thanh tra

Mãi niềm tin theo Đảng- Tỏa sáng một tấm gương

Toàn quốc: 11.445 cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp

BV Quân y 175: Dốc sức cứu mạng sinh viên bị tai nạn giao thông

Phim của đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ dự Oscar

Ra mắt Biểu trưng Kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược VietinBank và MUFG Bank

Tân Uyên (Bình Dương): Phát triển trên 6.300 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Ngồi nhà nhận hộ chiếu theo yêu cầu

BHXH tỉnh- Công an tỉnh Lạng Sơn ký kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Cần dự báo đúng tình hình kinh tế xã hội để có giải pháp đúng và trúng

Tìm giải pháp hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Thu Phương làm đêm nhạc về mùa thu

Doanh nghiệp lạc quan về triển vọng kinh tế năm 2022

Điểm nhấn về thị trường lao động

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter