LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam ký kết hợp tác giai đoạn 2022-2025

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 14/07/2022 19:45

Chiều 14/7, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2022-2025. Dự và chủ trì Lễ ký kết có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQL BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.

Cùng tham dự Lễ ký còn có các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm PVI Phạm Anh Đức; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại Lễ ký

Phát biểu tại Lễ ký, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội của đất nước, có liên quan đến việc bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống của mỗi người dân, đảm bảo ổn định đời sống cho mọi thành viên trong xã hội trước những rủi ro, tai nạn bất ngờ liên quan sức khỏe, tính mạng, giảm sút thu nhập. Từ đó, góp phần thực hiện công bằng xã hội và giữ vững ổn định chính trị-xã hội đất nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT- coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Hội và phong trào nông dân. “Bằng các hình thức phong phú như tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc hội thảo, các cuộc truyền thông, các cuộc đối thoại và tư vấn chính sách, các hội thi và lồng ghép vào trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội... nên tỷ lệ hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước”- ông Lương Quốc Đoàn chia sẻ.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Lễ ký

Cũng theo ông Lương Quốc Đoàn, để tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy vai trò trung tâm, là chủ thể trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại, thì mỗi người dân cần phải tích cực tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo an sinh cuộc sống lâu dài. Và, để làm được điều này, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT đã trở thành nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam là một trong những nhân tố giữ vị trí, vai trò và trách nhiệm rất quan trọng.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận thẳng thắn, thì số lượng hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hiện vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Do đó, ông Lương Quốc Đoàn đề nghị, các cấp Hội Nông dân Việt Nam và ngành BHXH Việt Nam cần tiếp tục chủ động, tăng cường phối hợp với nhau để triển khai nhiều nội dung, có nhiều giải pháp, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động để đông đảo hội viên, nông dân tham gia BHXH, BHYT; giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ hơn tính ưu việt, lợi ích mà chính sách BHXH, BHYT mang lại cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trên cơ sở những kết quả phối hợp giai đoạn 2016-2020, ông Lương Quốc Đoàn mong muốn trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục phát huy những mặt mạnh, điểm ưu việt và khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng, mở rộng hoạt động phối hợp. Từ đó, phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đông đảo hội viên, nông dân, đóng góp chung vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Quy chế phối hợp

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã điểm lại một số kết quả nổi bật mà ngành BHXH Việt Nam đã đạt được. Đồng thời cho biết, BHXH Việt Nam luôn coi trọng công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội- coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Đáng chú ý, việc phối hợp đã có nhiều đổi mới trong tổ chức thực hiện và đi vào thực chất, nhằm từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, góp phần đảm bảo các quyền lợi an sinh xã hội cho nhân dân.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, Hội Nông dân Việt Nam có ưu thế là cơ quan đoàn thể chính trị-xã hội đại diện cho nông dân, nên có vai trò rất quan trọng trong việc phối hợp thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. “Việc thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bên thời gian qua đã được tiến hành chủ động, kịp thời theo đúng kế hoạch, nội dung, hình thức mà các bên thỏa thuận; giúp hai đơn vị xây dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp”- Tổng Giám Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Về mối quan hệ mà hai đơn vị đã tạo dựng được trong thời gian qua, cùng với sự tâm huyết và trách nhiệm, Tổng Giám Nguyễn Thế Mạnh đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đồng hành, ủng hộ và dành sự quan tâm, ưu tiên thực hiện hiệu quả những nội dung mà hai bên đã ký kết; đồng thời tin tưởng rằng, hai cơ quan sẽ triển khai thành công Quy chế phối hợp, mang lại hiệu quả cao hơn, để ngày càng có nhiều người dân, NLĐ được tham gia vào lưới an sinh.

Lãnh đạo hai đơn vị cam kết thực hiện hiệu quả chỉ tiêu đề ra

Theo Quy chế phối hợp, trong giai đoạn 2022-2025, hai đơn vị sẽ tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT và đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia, đặc biệt là hội viên nông dân.

Để thực hiện hiệu quả Quy chế này, hai đơn vị thống nhất sẽ thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng thời điểm, vùng miền và các nhóm đối tượng tham gia đặc thù; gắn nội dung tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với các nội dung tập huấn, sinh hoạt chi, tổ hội. Hằng năm, giao chỉ tiêu vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện (nhất là đội ngũ cán bộ chi hội, tổ hội, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia BHXH tự nguyện) và BHYT hộ gia đình cho các cấp Hội.

Đặc biệt, tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình BHYT toàn dân và mô hình vận động nông dân tham gia BHXH tự nguyện, trên cơ sở các mô hình triển khai điểm đã có hiệu quả, nhằm giúp nông dân tham gia thuận lợi. Phấn đấu đến năm 2025, 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội xây dựng mô hình tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hoạt động hiệu quả; 100% tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn có Ban Chỉ đạo (hoặc Tổ/Đội) vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT do Hội Nông dân trực tiếp tổ chức thực hiện…

Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp nông dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Sau 5 năm triển khai chương trình phối hợp với BHXH Việt Nam, Hội đã xây dựng được 2.677 đại lý thu BHXH, BHYT tại 35 tỉnh, thành phố; tuyên truyền, vận động được gần 122 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện và khoảng 28,8 triệu người tham gia BHYT. Hai đơn vị đã phối hợp thực hiện được tổng số 96.699 hội nghị tập huấn, tư vấn, đối thoại, hội thảo, hội thi, cuộc tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với tổng số gần 6,2 triệu lượt người tham dự. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tuyên truyền lồng ghép trong hơn 382 nghìn buổi sinh hoạt cho 15 triệu người; tuyên truyền 24.623 tin, bài trên hệ thống truyền thông của tỉnh và 41.502 tin, bài trên hệ thống thông tin của Hội; cung cấp 1,8 triệu các loại tài liệu truyền thông như: Tờ rơi, tờ gấp, cẩm nang... Đặc biệt, các cấp Hội đã xây dựng được 7.506 mô hình BHXH, BHYT toàn dân với 2,2 triệu người tham gia.

Thanh HằngPortalCatRight

Quyết liệt chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để thực thi nhiệm vụ

BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP.Hà Nội triển khai nhiều giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chủ động tháo gỡ vướng mắc trong KCB và thanh toán KCB BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Nhiều hoạt động về nguồn, thăm hỏi, chăm lo cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và NCC

Phối hợp truyền thông nâng cao nhận thức người dân về BHXH, BHYT

Hơn 100 đơn vị máu được tiếp nhận và chuyển về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Tập trung tăng độ bao phủ BHXH, BHYT

Phát huy sức trẻ cơ quan BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức giao ban công tác BHXH, BHYT tháng 6/2022

BHXH tỉnh Sơn La cần tiếp tục kiên trì, bền bỉ dệt “lưới an sinh”

Cổ vũ, động viên nhân dân và NLĐ tích cực tham gia BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Kỳ họp quý II/2022 HĐQL BHXH Việt Nam: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Chuyển đổi số để phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ngày càng tốt hơn

Phát huy vai trò Nhân dân trong xây dựng và thực hiện chính sách ASXH

Hướng đến phát triển BHYT bền vững

Tập trung nguồn lực để phát triển đồng bộ, hiệu quả chính sách BHXH, BHYT

Phát triển thị trường lao động gắn với đảm bảo ASXH

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, DN

Chương trình Xuân yêu thương- Tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngành BHXH: Tiếp tục ứng dụng CNTT một cách linh hoạt và hiệu quả

Hướng về người dân, đảm bảo quyền lợi cao nhất trong KCB BHYT

BHXH Việt Nam và USABC: Ký kết hợp tác trong lĩnh vực BHYT

Đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

Triển khai đồng bộ giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Khẩn trương để NLĐ, DN được nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

PortalCatRight
PortalCatRight

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Những kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam năm 2020

BH thất nghiệp: “Điểm tựa” mang lại lợi ích cho NLĐ và DN

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tiếp tục chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ đã nộp hồ sơ đúng hạn

VssID: Tiện ích đối với người tham gia và hưởng BHXH, BHYT

Ủy ban Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Vĩnh Phúc

Ngành BHXH Việt Nam: Quyết liệt chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh phải giúp ngành Y tế gỡ được vướng mắc, khó khăn

Việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT trên địa bàn Vĩnh Phúc luôn được quan tâm

Sẽ có trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến

Vĩnh Phúc: Luôn đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, NLĐ

BHXH Việt Nam và Bộ GD-ĐT phối hợp chia sẻ dữ liệu về HSSV

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: BHXH các địa phương cần dồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ

Agribank đóng góp tích cực vào Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

BHXH tỉnh Hậu Giang được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua

Thêm một cuốn sách về dòng tranh dân gian tưởng đã thất truyền

Ứng dụng rửa xe tiết kiệm nước của nhóm 9X tham gia Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM

Tây Ninh: Phối hợp xử lý 262 DN nợ BHXH, BHYT kéo dài

Cảnh báo ma túy đá- một loại thuốc kích dục

Quảng Nam chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang Bưu điện

Đồng Tháp: Triển khai giải pháp thực hiện BHYT HSSV năm học 2022-2023

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương kêu gọi người có máu nhóm O hiến tặng máu

Suýt thiệt mạng vì bỏ qua điều trị tăng tiểu cầu nguyên phát

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter