Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Chỉ thị thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2025.
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Chỉ thị thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2025.

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 01/06/2023 13:00

Ông Phan Việt Cường- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ký ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Chỉ thị nêu rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực. Người tham gia BHXH còn dưới mức tiềm năng. Cụ thể: Số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, số người tham gia BHYT hộ gia đình chưa bền vững; số HSSV tham gia BHYT chưa đạt 100%. Nhiều DN, hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia đầy đủ BHXH, BHYT cho NLĐ. Tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT còn xảy ra ở nhiều DN. Việc sử dụng kinh KCB BHYT ở một số cơ sở y tế chưa tiết kiệm, hiệu quả. 

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách, chế độ BHXH, BHYT. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác BHXH, BHYT; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHYT (bao gồm cả BHXH tự nguyện) vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Tăng cường lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới, trọng tâm là công tác phát triển người tham gia, giảm tình trạng chậm đóng, trốn đóng nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT. Quản lý, sử dụng có hiệu quả dự toán chi phí KCB BHYT hằng năm được giao. Tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp với người SDLĐ, NLĐ, nhân dân; thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, đơn vị để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để hỗ trợ các nhóm đối tượng không còn thuộc diện được NSNN đóng BHYT và nâng mức hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế, các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về KCB, sử dụng quỹ BHYT; không ngừng nâng cao chất lượng KCB, bảo đảm quyền lợi, sự hài lòng của người bệnh khi KCB BHYT; chỉ đạo ngành LĐ-TB&XH triển khai thực hiện tốt chính sách BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu để quản lý, khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp; hoàn thành việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến cấp xã.

Duy trì, phát triển bền vững số người tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu đạt mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Thực hiện tốt công tác giải quyết các chế độ, chính sách; bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách, nâng cao tỷ lệ số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng chế độ hưu trí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, chậm đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, NLĐ và nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các tổ chức Công đoàn chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan chức năng hỗ trợ NLĐ bảo vệ quyền lợi hợp pháp đúng như thỏa thuận lao động đã ký kết, bảo đảm NLĐ có HĐLĐ được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT kịp thời, đầy đủ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cộng đồng DN, cán bộ, đảng viên, NLĐ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh chủ động tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bản tỉnh; tiếp tục nâng cao năng lực của tổ chức bộ máy; đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và hưởng BHXH, BHYT.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị này; định kỳ, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết theo quy định.

Thanh DũngPortalCatRight

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Thường trực Ủy ban Xã hội nghe báo cáo Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Lời cảm ơn của Tạp chí BHXH

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

Khai mạc Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444