LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện chế độ ốm đau, thai sản ở Việt Nam

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 23/06/2022 15:01

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 (BHXH Việt Nam) đã họp tư vấn đánh giá, nghiệm thu Đề tài khoa học Đề xuất hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện chế độ ốm đau, thai sản ở Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn- Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Trình bày các nội dung cơ bản của Đề tài, ThS.Bùi Thị Kim Loan- Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH cho biết, chế độ ốm đau, thai sản là chính sách ASXH mang ý nghĩa nhân văn cao cả, nhằm đảm bảo thu nhập cho người tham gia BHXH tạm thời bị gián đoạn do phải nghỉ việc vì ốm đau, thai sản… hai chế độ này có tác dụng to lớn không chỉ đối với NLĐ, gia đình mà còn với người SDLĐ. Theo số liệu, năm 2020, toàn quốc có hơn 1,83 triệu lượt người được giải quyết hưởng chế độ thai sản, trên 7,4 triệu lượt người được hưởng chế độ ốm đau. “Có thể thấy, chế độ ốm đau, thai sản đã góp một phần không nhỏ trong việc ổn định đời sống của NLĐ, góp phần đảm bảo ASXH đất nước”- bà Loan nói.

Tuy nhiên, chủ nhiệm Đề tài cũng chia sẻ, từ năm 2016, Luật BHXH 2014 có hiệu lực thi hành, sau 5 năm thực hiện, đã có những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Đơn cử như đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ ốm đau, thai sản chưa được mở rộng nên chưa khuyến khích được NLĐ tham gia BHXH tự nguyện; Quy định của chính sách còn nhiều cách hiểu khác nhau; quy định của chính sách còn hạn chế về quyền lợi người tham gia; quy định mức đóng hưởng chưa phù hợp tình trạng lạm dụng quỹ ốm đau, thai sản còn xảy ra dưới nhiều hình thức. Bên cạnh đó, công tác tổ chức thực hiện 2 chế độ này cũng bộc lộ nhiều hạn chế như chưa thực hiện được giám định điện tử 100% trong công tác giải quyết; chưa liên thông đầy đủ dữ liệu từ cơ sở KCB với BHXH; việc đối soát chứng từ, dữ liệu giữa các đơn vị liên quan còn hạn chế…

“Trước sự phát triển kinh tế, xã hội, cùng những bất cập vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, trên nền tảng ứng dụng CNTT của ngành BHXH và thực hiện giám định điện tử. liên thông cơ sở dữ liệu trong giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, cần thiết phải nghiên cứu để đưa ra được những giải pháp đột phá trong công tác thực hiện chính sách BHXH về 2 chế độ này trong thời gian tới, đồng thời phục vụ công tác xây dựng Luật Sửa đổi Luật BHXH cho phù hợp với tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW và đảm bảo ASXH trong dài hạn”- ThS.Bùi Thị Kim Loan nhấn mạnh.

Để đưa ra được các đề xuất hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện chế độ ốm đau, thai sản ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu cũng đã chỉ ra một số kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện 2 chính sách này. Đồng thời nêu ra các quy định của chính sách và tổ chức thực hiện chính sách tại Việt Nam. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát đối với 525 đối tượng là viên chức làm việc tại BHXH địa phương về “Quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản có phù hợp không” thì 99,6% cho rằng chưa phù hợp. Trong khi đó, cùng câu hỏi này dành cho đối tượng là NLĐ tại DN thì có 57,3% cho rằng phù hợp và 43,7% cho rằng không phù hợp. Đối với khảo sát về điều kiện ốm đau thì có đến 81,33% cán bộ BHXH tại địa phương được khảo sát cho rằng chưa phù hợp…

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết, từ khi thực hiện Luật BHXH năm 2014, chính sách mở rộng, quyền lợi của tham gia BHXH được tăng thêm nhưng đồng nghĩa với việc số tiền chi trả cho NLĐ từ quỹ BHXH cũng tăng thêm. Qua tổng hợp cho thấy, tỷ lệ sử dụng quỹ ốm đau, thai sản có chiều hướng tăng cao… Trên cơ sở đánh giá chính sách và tổ chức thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, nhóm nghiên cứu cũng đã đưa ra các nhóm giải pháp sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về chế độ này và định hướng sửa đổi quy trình giải quyết hưởng và đưa ra các kiến nghị đề xuất với các Bộ, ngành có liên quan. Trong đó có các giải pháp hoàn thiện chính sách như giải pháp mở rộng đối tượng tham gia, thụ hưởng chế độ ốm đau, thai sản; giải pháp sửa đổi, bãi bỏ các quy định bất cập trong quy định hiện hành, bổ sung các quy định đảm bảo quyền lợi đối với người tham gia; giải pháp ngăn chặn trục lợi quỹ ốm đau, thai sản.

Đối với nhóm giải pháp tổ chức thực hiện, nhóm nghiên cứu đưa ra giải pháp sửa đổi quy trình giải quyết hưởng và chi trả chế độ ốm đau, thai sản; tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ giair quyết hưởng chế độ thông qua chuyển đổi số, ứng dụng CNTT, giao dịch điện tử, liên thông cơ sở dữ liệu…

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng nhất trí cao với kế cấu chặt chẽ, logic của Đề tài; đồng thời đánh giá Đề tài này được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng với nguồn dữ liệu phong phú, đầy đủ, là một nguồn dữ liệu quý phục vụ đắc lực cho những nghiên cứu về sau. Cùng với đó, Đề tài mang ý nghĩa thực tiễn cao, phục vụ thiết thực cho việc hoạch định và ban hành các chính sách trong tương lai.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng gợi mở một số nội dung để nhóm nghiên cứu có thể bổ sung, hoàn thiện Đề tài như phân tích kỹ hơn những số liệu có được từ khảo sát; đóng góp từ những kinh nghiệm quốc tế gắn với thực tiễn Việt Nam. Đồng thời có những phân tích rõ nét cụ thể về sự nhân văn, chia sẻ trong tổ chức chính sách ASXH tại Việt Nam; phân định rõ giữa hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện…

Nhất trí với những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của Ban Chủ nhiệm Đề tài. Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn, đây là một đề tài đang được quan tâm và Ban Chủ nhiệm đã thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. “Mặc dù là nghiên cứu khoa học, nhưng mang ý nghĩa thực tiễn lớn, là cơ sở góp một phần tiếng nói trong hoàn thiện chính sách BHXH trong những năm tới”- Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đạt yêu cầu và thống nhất nghiệm thu thông qua Đề tài. “Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng để hoàn thiện Đề tài trong thời gian sớm nhất”- Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn đề nghị.

T.HàPortalCatRight

Quyết liệt chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để thực thi nhiệm vụ

BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP.Hà Nội triển khai nhiều giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chủ động tháo gỡ vướng mắc trong KCB và thanh toán KCB BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Nhiều hoạt động về nguồn, thăm hỏi, chăm lo cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và NCC

Phối hợp truyền thông nâng cao nhận thức người dân về BHXH, BHYT

Hơn 100 đơn vị máu được tiếp nhận và chuyển về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Tập trung tăng độ bao phủ BHXH, BHYT

Phát huy sức trẻ cơ quan BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức giao ban công tác BHXH, BHYT tháng 6/2022

BHXH tỉnh Sơn La cần tiếp tục kiên trì, bền bỉ dệt “lưới an sinh”

Cổ vũ, động viên nhân dân và NLĐ tích cực tham gia BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Kỳ họp quý II/2022 HĐQL BHXH Việt Nam: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Chuyển đổi số để phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ngày càng tốt hơn

Phát huy vai trò Nhân dân trong xây dựng và thực hiện chính sách ASXH

Hướng đến phát triển BHYT bền vững

Tập trung nguồn lực để phát triển đồng bộ, hiệu quả chính sách BHXH, BHYT

Phát triển thị trường lao động gắn với đảm bảo ASXH

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, DN

Chương trình Xuân yêu thương- Tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngành BHXH: Tiếp tục ứng dụng CNTT một cách linh hoạt và hiệu quả

Hướng về người dân, đảm bảo quyền lợi cao nhất trong KCB BHYT

BHXH Việt Nam và USABC: Ký kết hợp tác trong lĩnh vực BHYT

Đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

Triển khai đồng bộ giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Khẩn trương để NLĐ, DN được nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

PortalCatRight
PortalCatRight

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Những kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam năm 2020

BH thất nghiệp: “Điểm tựa” mang lại lợi ích cho NLĐ và DN

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tiếp tục chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ đã nộp hồ sơ đúng hạn

VssID: Tiện ích đối với người tham gia và hưởng BHXH, BHYT

Ủy ban Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Vĩnh Phúc

Ngành BHXH Việt Nam: Quyết liệt chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh phải giúp ngành Y tế gỡ được vướng mắc, khó khăn

Việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT trên địa bàn Vĩnh Phúc luôn được quan tâm

Sẽ có trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến

Vĩnh Phúc: Luôn đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, NLĐ

BHXH Việt Nam và Bộ GD-ĐT phối hợp chia sẻ dữ liệu về HSSV

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: BHXH các địa phương cần dồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ

Agribank đóng góp tích cực vào Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

BHXH tỉnh Hậu Giang được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua

Thêm một cuốn sách về dòng tranh dân gian tưởng đã thất truyền

Ứng dụng rửa xe tiết kiệm nước của nhóm 9X tham gia Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM

Tây Ninh: Phối hợp xử lý 262 DN nợ BHXH, BHYT kéo dài

Cảnh báo ma túy đá- một loại thuốc kích dục

Quảng Nam chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang Bưu điện

Đồng Tháp: Triển khai giải pháp thực hiện BHYT HSSV năm học 2022-2023

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương kêu gọi người có máu nhóm O hiến tặng máu

Suýt thiệt mạng vì bỏ qua điều trị tăng tiểu cầu nguyên phát

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter